top of page

Nedjelja Uskrsnuća Gospodinova Godina A
 
Misna Čitanja:

Prvo Čitanje   Dj 10, 34a. 37 - 43
S njime smo zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih.

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Prozbori Petar i reče:
»Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao. Mi smo svjedoci svega što on učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu. I njega smakoše, objesivši ga na drvo! Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje – ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima – nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih. On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti: Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih! Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje, po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni Psalam   Ps 118, 1-2. 16-17. 22-23
Pripjev: Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu.


Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!
Neka rekne dom Izraelov: »Vječna je ljubav njegova!«                                                       

Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu.
                

Gospodnja se uzdignu desnica, Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti i kazivati djela Gospodnja.                                                               

Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu.
                                                                                                          

Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo: kakvo čudo u očima našim!                                                             

Ovo je dan što ga učini Gospodin, kličimo i radujmo se njemu.

 

 

Drugo Čitanje   Kol 3, 1-4
Tražite što je gore, gdje Krist sjedi.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima
Braćo: Ako ste suuskrsli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu!
Za onim gore težite, ne za zemaljskim! Ta umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu!
Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.
Riječ Gospodnja.

Pjesma Prije Evanđelja   1Kor 5, 7b-8a
Žrtvovan je Krist, Pasha naša!
Zato svetkujmo u Gospodinu!

Evanđelje   Iv 20, 1-9
Trebalo je da Isus ustane od mrtvih.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.« Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob. Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe. Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu. Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.
Riječ Gospodnja.
 
Molitva Vjernika

Vazmeno bdjenje

 

Pomolimo se, braćo i sestre, u ovoj svetoj noći našem nebeskom Ocu. Recimo zajedno:

Gospodine, usliši nas!

 

1.  Za novokrštenike, koji su u ovoj noći preporođeni: da ostanu ljubljena tvoja djeca, molimo te.

 

2.  Za prvopričesnike i potvrđenike: da životom svjedoče prijateljstvo s Isusom, Otkupiteljem čovjeka, molimo te.

 

3.  Za roditelje i kumove koji odgajaju Isusove prijatelje: da i oni još više vole Isusa Spasitelja, molimo te.

 

4.  Za nas koji smo se okupili slaviti svoje otkupljenje: da obnovljenom vjerom živimo po evanđelju, molimo te.

 

5.  Za našu domovinu sa svim njezinim potrebama: da živimo u miru i obnovimo što je u ratu oštećeno, molimo te.

 

6.  Za naše umrle i poginule: da budu pridruženi Kristo­voj slavi, molimo te.

 

Primi, Gospodine, naše molitve koje ti radosna srca i s

pouzdanjem upućujemo u ovoj Vazmenoj noći. Po uskrslom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.

 


Uskrsni blagoslov jela i blagoslov obiteljskog stola

„Smisao novosti prožima čitavu vazmenu liturgiju: nova je priroda, budući da se  na zapadnoj hemisferi Uskrsnuće podudara s proljetnim buđenjem; nova je vatra i voda; nova su srca kršćana, obnovljena sakramentom pomirenja i, kako se priželjkuje, samim sakramentima inicijacije; nova je recimo tako, i euharistija: to su znakovi i zbilja-znak novoga stanja života koji je započeo Krist svojim uskrsnućem.

Među pobožnim vježbama koje se povezuju s događajem Vazma postoji tradicionalni blagoslov jaja, simbola života, te blagoslov obiteljskog stola; ovaj posljednji - koji je u mnogim kršćanskim obiteljima svakodnevni običaj što ga valja poticati - poprima osobito značenje na dan Uskrsnuća: vodom, blagoslovljenom u Vazmenoj noći koju – što je pohvalno – vjernici nose svojim domovima, glava obitelji, ili neki drugi član kućne zajednice, blagoslovljenom vodom blagoslivlja blagdanski stol.“

Kongregacija za bogoštovlje, Direktorij o pučkoj pobožnosti i liturgiji, KS, Zagreb 2003. br. 150.

 Blagoslovna molitva:

Svemogući Bože! Ti si htio da učenici u Emausu prepoznaju Krista Uskrsloga u lomljenju kruha. Blagoslovi + ovu hranu da i mi koji je blagujemo danas i svakoga dana našega života s vjerom susrećemo tvoga uskrslog Sina, od njega primamo kruh života te po njemu i sami dostignemo slavu uskrsnuća. Koji živiš i kraljuje u vijeke vjekova. Amen.

bottom of page