top of page

Svetkovina presvetoga Tijela i Krvi Kristove
Tijelovo godina A

Prvo čitanje Pnz 8, 2-3.14b-16a

Hranio te manom za koju nisi znao ni ti ni tvoji oci.
Čitanje Knjige Ponovljenog zakona
Mojsije reče narodu: »Sjećaj se svega puta kojim te Gospodin, Bog tvoj, vodio po pustinji ovih 
četrdeset godina da te ponizi i isku- ša i dozna što ti je u srcu: hoćeš li držati zapovijedi 
njegove ili nećeš. Ponizivao te i glađu morio, a onda te hranio manom, za koju nisi znao ni ti ni tvoji oci, da ti pokaže kako  čovjek ne živi samo o kruhu nego da čovjek živi o svakoj riječi što izlazi iz usta Gospodnjih.
Nemoj zaboraviti Gospodina, Boga svoga, koji te izveo iz zemlje egipatske,
iz kuće ropstva; koji te proveo kroz onu veliku i strašnu pustinju, kroz zemlju plamenih zmija i 
štipavaca, suhim i bezvodnim krajem; koji ti je izveo vodu iz stijene tvrde kao kremen; koji te u pustinji hranio manom,
nepoznatom tvojim ocima.«
Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam    Ps 147, 12-15.19-20


Pripjev:   Slavi, Jeruzaleme, Gospodina.


Slavi Gospodina, Jeruzaleme, hvali Boga svoga, Sione!
On učvrsti zasune vrata tvojih,
blagoslovi u tebi tvoje sinove.
Pripjev:   Slavi, Jeruzaleme, Gospodina.


On dade mir granicama tvojim,

pšenicom te hrani najboljom.

Besjedu svoju šalje na zemlju,

brzo trči riječ njegova.
Pripjev:   Slavi, Jeruzaleme, Gospodina.


Riječ svoju on objavi Jakovu,

odluke svoje i zakone Izraelu.

Ne učini tako nijednom narodu:
nijednom naredbe svoje ne objavi!
Pripjev:   Slavi, Jeruzaleme, Gospodina.

Drugo čitanje   1Kor 10, 16-17
Jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi.


Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo!
Čaša blagoslovna koju blagoslivljamo
nije li zajedništvo krvi Kristove?
Kruh koji lomimo nije li zajedništvo tijela Kristova?

Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi 
mnogi; ta svi smo dionici jednoga kruha.
Riječ Gospodnja.


Pjesma prije Evanđelja  Iv 6, 51
Ja sam kruh živi koji sam s neba sišao,

govori Gospodin; tko bude jeo
od ovoga kruha, živjet će uvijeke.
od ovoga kruha, živjet će uvijeke.

 


Evanđelje Iv 6, 51-58
Tijelo je moje jelo istinsko,
krv je moja piće istinsko.


Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus mnoštvu: »Ja sam kruh živi koji je s neba sišao.
Tko bude jeo od ovoga kruha, živjet će uvijeke. Kruh koji ću ja dati tijelo je moje
–za život svijeta.«
Židovi se nato među sobom prepirahu:
»Kako nam ovaj može dati tijelo svoje za jelo?« Reče im stoga Isus:
»Zaista, zaista, kažem vam: ako ne jedete tijela Sina Čovječjega
i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi!
Tko blaguje tijelo moje i pije krv moju, ima život vječni; i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.
Tijelo je moje jelo istinsko, krv je moja piće istinsko.
Tko jede moje tijelo i pije moju krv, u meni ostaje i ja u njemu.
Kao što je mene poslao živi Otac i ja živim po Ocu, tako i onaj koji mene blaguje živjet će po 
meni.
Ovo je kruh koji je s neba sišao, ne kao onaj koji jedoše očevi i pomriješe.
Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.« Riječ Gospodnja.


Molitva Vjernika

Braćo i sestre, Krist Gospodin je po svome križu i smrti predao sebe za život svijeta. S vjerom ga 
zamolimo da u ovome slavlju sakramentalnoga zajedništva obnovi u nama ljepotu božanskoga života.


1.     Za Crkvu, kojoj se daruješ u otajstvu euharistije: da se svakodnevno obnavlja tim darom te i 
 sama postaje kruhom koji se lomi za život svijeta, molimo te.


2.     Za svećenike, služitelje svetih otajstava: obnovi ih u svetosti života te
uvijek budu dostojni dara što su ga primili, molimo te.


3.     Za sve koji osjećaju duhovnu glad: pomozi im da prihvate tvoju riječ i u njoj nađu put 
života, molimo te.


4.     Za nas okupljene oko stola riječi i stola euharistije: da nas ovo blagovanje okrijepi za 
novo zajedništvo s tobom i za djelatnu ljubav prema braći ljudima, molimo te.


5.     Za braću i sestre koji u vjeri usnuše: učini ih dionicima svoje nebeske gozbe, molimo te. 
Gospodine Isuse Kriste, ti nas u slavlju euharistije krijepiš svojom riječju i hraniš svojim 
tijelom i krvlju. Tom spasonosnom hranom obnovi nam duh da nam sav život bude na hvalu tebi. Koji 
živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

 

bottom of page