top of page

Svetkovina Svih Svetih Godina B

 

Prvo Čitanje: Otk 7,2-4.9-14

 

Vidjeh, eno velikog mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti,

iz svakoga naroda i plemena i puka i jezika!

 

Čitanje Knjige Otrivenja svetog Ivana apostola.

Ja Ivan vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga.

On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bi dano nauditi zemlji i moru: "Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!"

I začujem broj opečaćenihsto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih

iz svih plemena sinova Izraelovih: Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika!

Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine;

palme im u rukama.

Viču iz glasa: "Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju

i Jaganjcu!"

I svi anđeli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića,

padoše pred prijestoljem nice, na svoja lica, i pokloniše se Bogu

govoreći: "Amen!

Blagoslov i slava, i mudrost, i zahvalnica, i čast, i moć i snaga

Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen."

I jedan me od starješina upita: "Ovi odjeveni u bijele haljine

tko su i odakle dođoše?"

Odgovorih mu: "Ti to znaš."

A on će mi: "Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje

i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj.

Riječ Gospodnja.

 

Odpjevni Psalam:                                                                                                                                                      Psalam: Takav je naraštaj onih koji traže lice Tvoje Gospodine.

 

Gospodnja je Zemlja i sve na njoj,

svijet i svi koji na njemu žive.

On ga na morima utemelji

i na rijekama učvrsti.

Psalam: Takav je naraštaj onih koji traže lice Tvoje Gospodine.

 

Tko će uzići na Goru Jahvinu,

tko će stajati na svetom mjestu njegovu?

Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno:

duša mu se ne predaje ispraznosti.

Psalam: Takav je naraštaj onih koji traže lice Tvoje Gospodine.

 

On blagoslov prima od Gospodina

i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.

Takav je naraštaj onih koji traže njega,

koji traže lice Boga Jakovljeva.

Psalam: Takav je naraštaj onih koji traže lice Tvoje Gospodine.

 

Drugo Čitanje:

Vidjet ćemo ga kao što jest.

 

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola.

Predragi.

Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo.

A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega.

Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova

što ćemo biti.

Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga

kao što jest.

I tko god ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je on čist.

Riječ Gospodnja.

 

Aleluja:

Aleluja!

Dođite k meni svi vi, izmoreni i opterećeni,

i jaću vas odmoriti, govori Gospodin.

 

Evanđelje:

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!

 

†  Čitanje svetog Evanđelja po Mateju.

U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru.

I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:

"Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!

Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!

Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!

Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!

Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!

Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!

Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!

Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!"

"Blago vama kad vas - zbog mene - pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!

Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!

Ta progonili su tako proroke prije vas!" Riječ Gospodnja.

bottom of page