top of page

Sveta Obitelj Isusa, Marije I Josipa Godina B

Blagdan

 

1. ČITANJE: Post 15, 1-6; 21, 1-3

 

Baštinik će ti biti tvoj potomak.

 

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Dođe riječ Gospodnja Abramu u viđenju:

»Ne boj se, Abrame,  ja sam ti zaštita;  a nagrada tvoja bit će vrlo velika!«

Abram odgovori: »Gospodine moj, Gospodine, čemu mi tvoji

darovi kad ostajem bez poroda, kad je mojoj kući nasljednik

Eliezer Damaščanin? Kako mi nisi dao potomstva — nastavi

Abram — jedan će, eto, od mojih ukućana postati moj baštinik.«

Ali eto opet riječi Gospodnje: »Taj ne će biti tvoj baštinik, nego

će ti baštinik biti tvoj potomak.«

Bog izvede Abrama i reče: »Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj

ako ih možeš prebrojiti.« A onda doda:

»Toliko će biti tvoje potomstvo.«
Povjerova Abram Gospodinu i uračuna mu se u pravednost.

Gospodin se sjeti Sare kako je rekao i učini joj kako je obećao:

Sara zače i rodi Abrahamu sina u njegovoj starosti — u vrijeme

koje je Bog označio. Abraham nadjene ime Izak svome sinu što

mu ga Sara rodi.

Riječ Gospodnja.

 

ODPJEVNI PSALAM:  105  (104) 1-2. 3-4. 5-6. 8-9

PSALAM: On je Gospodin, Bog naš, on se uvijek sjeća svojega Saveza.

Hvalite Gospodina, prizivajte mu ime, navješćujte među narodima djela njegova!

Pjevajte mu, svirajte mu, pripovijedajte sva njegova čudesa!

PSALAM: On je Gospodin, Bog naš, on se uvijek sjeća svojega Saveza.

 

Dičite se svetim imenom njegovim, neka se raduje srce onih što traže Gospodina!

Tražite Gospodina i njegovu snagu, tražite svagda njegovo lice!

PSALAM: On je Gospodin, Bog naš, on se uvijek sjeća svojega Saveza.

 

Sjetite se čudesa koja učini, njegovih čuda i sudova usta njegovih!

Abrahamov rod sluga je njegov, sinovi Jakovljevi njegovi izabranici!

PSALAM: On je Gospodin, Bog naš, on se uvijek sjeća svojega Saveza.

 

On se uvijek sjeća svojega Saveza, riječi koju dade tisući naraštaja:

Saveza koji sklopi s Abrahamom i zakletve svoje Izaku.

PSALAM: On je Gospodin, Bog naš, on se uvijek sjeća svojega Saveza.

 

 

2. ČITANJE: Heb 11, 8. 11-12. 17-19

 

Abrahamova, Sarina i Izakova vjera.

 

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo!

Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu,  zaputi se ne znajući kamo ide.

Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje.

Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj.

Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka.

Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje, kome bi rečeno:

Po Izaku će ti se nazivati potomstvo!

— uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti.

Riječ Gospodnja.

bottom of page