top of page

Svetkovina Presvetog Trojstva Godina A

 

Prvo Čitanje   

Gospodin! Gospodin! Bog milosrdan i milostiv!

Čitanje knjige Izlaska
U one dane: Mojsije rano jutrom ustane i popne se na Sinajsko brdo, uzevši u ruke dvije kamene ploče, kako mu je Gospodin naredio. Gospodin se spusti u liku oblaka, a on stade preda nj i zazva ime Gospodnje: »Gospodin! Gospodin!« Gospodin prođe ispred njega te se javi: »Gospodin, Gospodin, Bog milosrdan i milostiv, spor na srdžbu, bogat ljubavlju i vjernošću.«
Mojsije smjesta pade na zemlju i pokloni se. Onda reče: »Gospodine moj! Ako sam stekao blagonaklonost u tvojim očima, onda, Gospodine, pođi s nama! Premda je narod tvrde šije, oprosti naše grijehe i naše opačine i primi nas za svoju baštinu!«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni Psalam   Dn 3, 52-56
Pripjev:   Hvaljen i slavljen dovijeka!


Blagoslovljen budi,
Gospodine, Bože otaca naših!                                                   

Pripjev:   Hvaljen i slavljen dovijeka!

Blagoslovljen budi
u domu svete slave svoje!                                                           

Pripjev:   Hvaljen i slavljen dovijeka!

Blagoslovljen budi
na prijestolju kraljevstva svoga!                                                   

Pripjev:   Hvaljen i slavljen dovijeka!

Blagoslovljen, ti što istražuješ bezdane
i sjediš nad kerubima!                                                                        

Pripjev:   Hvaljen i slavljen dovijeka!

Blagoslovljen budi
na svodu nebeskom!                                                                    

Pripjev:   Hvaljen i slavljen dovijeka!
 

Drugo Čitanje  

Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga!

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo, radujte se, usavršujte se, tješite se, složni budite, mir njegujte i Bog ljubavi i mira bit će s vama. Pozdravite jedni druge svetim cjelovom. Pozdravljaju vas svi sveti. Milost Gospodina Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama!
Riječ Gospodnja.

Pjesma Prije Evanđelja  

Slava Ocu, i Sinu, i Duhu Svetomu,
Bogu koji jest, koji bijaše, i koji dolazi!

Evanđelje   
Bog je poslao Sina da se svijet spasi po njemu.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme reče Isus Nikodemu:
»Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. Ta Bog nije poslao Sina na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spasi po njemu. Tko vjeruje u njega, ne osuđuje se; a tko ne vjeruje, već je osuđen što nije vjerovao u ime jedinorođenoga Sina Božjega.«
Riječ Gospodnja.

 

Molitva Vjernika

 

U zajedništvu ljubavi, koja nam je objavljena u trojstvenome Bogu, s pouzdanjem zazovimo nebeskoga Oca da nas pohodi svojom milošću. Molimo zajedno:
Gospodine, učvrsti nam vjeru!


1.  Gospodine, budi svojoj Crkvi svjetlo na putu.
Čuvaj ju u istini vjere i nadahnjuj je za djela ljubavi, molimo te.
 
2.  Gospodine, budi vrelo mudrosti pastirima kojima si povjerio svoj sveti narod: pomozi im da propovijedanjem i svjedočanstvom života budu živi glas tvoje riječi, molimo te.
 
3.  Gospodine, budi bliz svima koju su u vjeri posustali:
mudrošću svoga Duha okrijepi im vjeru i vrati ih na put spasenja,
molimo te.
 
4.  Gospodine, izliječi nas od sumnji u vjeri; nek nas tvoj Duh uvede u svu istinu i čuva nas u trajnome zajedništvu s tobom, molimo te.
 
5.  Gospodine, daj da, nahranjeni riječju i tijelom Kristovim,
iz ovog slavlja u život kročimo s novom snagom vjere, molimo te.


Svemogući Bože, ti si nam se u zajedništvu božanskih osoba očitovao kao Bog ljubavi u koju želiš unijeti sve ljude. Pomozi nam trajno rasti u zajedništvu s tobom da zavrijedimo biti dionici tvoje nebeske slave. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page