top of page

PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO Godina A

Prvo čitanje: Dn 7, 9-10.13-14

Odijelo mu bijelo poput snijega.

 

Čitanje Knjige proroka Daniela

Gledao sam: Prijestolja bjehu postavljena i Pradavni sjede. Odijelo mu bijelo poput snijega; vlasi na glavi kao čista vuna. Njegovo prijestolje kao plamenovi ognjeni i točkovi kao žarki oganj. Rijeka ognjena tekla, izvirala ispred njega. Tisuću tisuća služahu njemu, mirijade stajahu pred njim. Sud sjede, knjige se otvoriše.

Gledah u noćnim viđenjima i gle s oblacima nebeskim dolazi kao Sin Čovječji. On se približi Pradavnome i dovedu ga k njemu. Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova vlast je vječna, nikada neće proći, kraljevstvo njegovo vječno, nikada propasti neće.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 97, 1-2.5-6.9

Pripjev: Gospodin kraljuje, Svevišnji – nad svom zemljom!

 

Gospodin kraljuje: neka kliče zemlja,
nek se vesele otoci mnogi!

Gospodin kraljuje, Svevišnji – nad svom zemljom!

Oblak i tama ovijaju njega,
pravda i pravo temelj su prijestolja njegova.

Gospodin kraljuje, Svevišnji – nad svom zemljom!

Brda se tope pred Gospodinom kao vosak,
pred vladarom sve zemlje.

Gospodin kraljuje, Svevišnji – nad svom zemljom!

Nebesa navješćuju pravednost njegovu,
svi narodi gledaju mu slavu.

Gospodin kraljuje, Svevišnji – nad svom zemljom!

Ti si, Gospodine, Svevišnji – nad svom zemljom,
visoko, visoko nad bozima svima.

Gospodin kraljuje, Svevišnji – nad svom zemljom!

 

Drugo čitanje: 2 Pt 1, 16-19

Taj Glas s neba čusmo.

 

Čitanje Druge poslanice svetoga Petra apostola

Predragi! Nismo vam navijestili snagu i Dolazak Gospodina našega Isusa Krista slijedeći izmudrene priče, nego kao očevici njegova veličanstva. Od Oca je doista primio čast i slavu kad mu ono od uzvišene Slave doprije ovaj glas: »Ovo je Sin moj, Ljubljeni moj, u njemu mi sva milina!« Taj glas, koji s neba dopiraše, čusmo mi koji bijasmo s njime na Svetoj gori.

Tako nam je potvrđena proročka riječ, te dobro činite što uza nju prianjate kao uza svjetiljku što svijetli na mrklu mjestu - dok Dan ne osvane i Danica se ne pomoli u srcima vašim.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mt 17, 1-9

Zasja mu lice kao sunce.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme uze Isus sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu: »Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.«

Dok je on još govorio, gle, svjetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: »Ovo je Sin moj, Ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!« Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: »Ustanite, ne bojte se!« Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama.

Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: »Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.«

Riječ je Gospodnja.

MOLITVA VJERNIKA

Braćo i sestre, Krist Gospodin okupio nas je danas oko svoga stola da bismo u zajedništvu s njim 
iskusili zbilju preobraženoga života. U tome zajedništvu utecimo se nebeskomu Ocu molitvom:


Obasjaj nas svojim svjetlom, Gospodine!


1.  Za Crkvu Božju: da, živeći i svjedočeći evanđelje, bude trajan znak tvoje prisutnosti svima koji čeznu za spasenjem i za preobrazbom života, molimo te.


2.  Za pastire i učitelje tvoga naroda: rasvijetli ih svojom istinom da u molitvi
i otvorenosti tvojoj Riječi spoznaju tvoju volju i prepoznaju put na koji ih zoveš u služenju tvomu 
narodu, molimo te.


3.  Za ljude nad koje se nadvila tama zla i grijeha: daj im iskusiti životnu snagu tvoje milosti i vrati ih na put spasenja, molimo te.


4.  Za nas ovdje sabrane: daj da naši životi uvijek odražavaju novost po kojoj si nas u krštenju na novi život rodio, molimo  te.


5.  Za pokojnu našu braću i sestre: iskaži im svoje milosrđe i daruj im radost vječnosti pred 
tvojim licem, molimo te.


Svemogući vječni Bože, ti nam u spomen-slavlju tvojih spasenjskih djela daješ iskusiti radost 
vječnoga života. Okrijepi nas svojim Duhom da, živeći dar vjere, preobražavamo lice ovoga svijeta i 
tako gradimo tvoje kraljevstvo među ljudima.
Po Kristu Gospodinu našemu.

 

bottom of page