top of page

Misa Polnoćka Godina B

  

1. ČITANJE: Iz 9, 1-3. 5-6 - Vg 9, 2-4. 6-7 

 

Sin nam je darovan! 

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.

Ti si radost umnožio, uvećao veselje,i oni se pred tobom raduju

kao što se žetvi raduju žeteoci, kao što kliču koji dijele plijen.

Jer teški jaram njegov, batinu plećâ njegovih, šibu njegova goniča

slomio si ko u dan midjanski.

Jer dijete nam se rodilo, sin nam je darovan; na plećima njegovim vlast je i nazvan je imenom: »Savjetnik čudesni, Bog silni,

Otac vječni, Knez mira« — da poraste vlast i mir bez kraja na prijestolju Davidovu i u kraljevstvu njegovu te se učvrsti i utvrdi

u pravu i pravednosti od sada pa dovijeka.

Privržena ljubav Gospodina nad Vojskama to će učiniti!

Riječ Gospodnja.

 

ODPJEVNI PSALAM: 96(95), l-2a, 2b-3. 11-12. 13

 

PSALAM: Danas nam se rodio Spasitelj — Krist, Gospodin!

 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!

Pjevaj Gospodinu, svaZemljo!

Pjevajte Gospodinu,

hvalite Ime njegovo!

PSALAM: Danas nam se rodio Spasitelj — Krist, Gospodin!

 

Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo, 

kazujte poganima njegovu slavu,  

svim narodima čudesa njegova.

PSALAM: Danas nam se rodio Spasitelj — Krist, Gospodin!

 

Raduj se, Nebo, i kliči Zemljo!

Neka huči more i što je u njemu!

Nek se raduje polje i sve što je na njemu, neka klikće šumsko drveće!

PSALAM: Danas nam se rodio Spasitelj — Krist, Gospodin!

 

 

Neka klikće pred Gospodinom jer dolazi, jer dolazi suditi Zemlji.

Sudit će svijetu po pravdi  i narodima po istini svojoj.

PSALAM: Danas nam se rodio Spasitelj — Krist, Gospodin!

 

 

2. ČITANJE: Tit 2, 11-14

 

Pojavila se milost Božja svim ljudima.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Titu

Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi; odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista.

On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja

i očisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela.

Riječ Gospodnja.

bottom of page