top of page

Krštenje Gospodinovo Godina C

 

Prvo Čitanje   Iz 40, 1-5. 9-11

Čitanje Knjige proroka Izaije

Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte  mu da mu se 
ropstvo dokonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe 
svoje. Glas viče: »Pripravite put Gospodnji u pustinji, poravnite u stepi stazu Bogu našemu. Svaka 
dolina nek se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti; što je krivudavo, neka se izravna, što 
je hrapavo, neka se izgladi! Objavit će se tada Slava Gospodnja i svako će je tijelo vidjeti, jer 
Gospodnja su usta govorila.« Na visoku se uspni goru, blagovjesnice sionska! Podigni snažno svoj 
glas, blagovjesnice jeruzalemska! Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima: »Evo Boga 
vašega!« Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, mišicom svojom vlada! Gle naplata njegova s njime i 
nagrada njegova pred njim! Kao pastir pase stado svoje, rukama ga svojim sakuplja, jaganjce nosi u 
naručju, a dojilicama otpočinut daje.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni Psalam   Ps 104, 1b-4.24-25.27-30

Pripjev: Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina; on je silno velik!

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina! Gospodine, Bože moj, silno si velik!

Odjeven veličanstvom i ljepotom, svjetlošću ogrnut kao plaštem!

Nebo si razapeo kao šator, na vodama sagradio dvorove svoje.

Pripjev: Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina; on je silno velik!

Kako su brojna tvoja djela, Gospodine!

Sve si to mudro učinio: puna je zemlja stvorenja tvojih.

Eno mora, velika i široka, u njemu vrve 
gmazovi bez broja, životinje male i velike.

Pripjev: Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina; on je silno velik!

I sva ova bića željno čekaju da ih nahraniš na vrijeme.

Daješ li im, tada sabiru: otvaraš li ruku, 
nasite se dobrima.

Pripjev: Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina; on je silno velik!


Sakriješ li lice svoje, od straha umiru; ako dah im oduzmeš,

ugibaju i opet se u prah vraćaju.

Pošalješ li dah svoj, opet nastaju i tako obnavljaš lice zemlje.

Pripjev: Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina; on je silno velik!

 

Drugo Čitanje    Tit 2,11-14; 3,4-7

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Titu

Ljubljeni: Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi; odgojila nas da se odreknemo 
bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, 
iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. On sebe 
dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih 
djela. Ali kad se pojavila dobrostivost i čovjekoljublje Spasitelja našega, Boga, on nas spasi ne 
po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja

i obnavljanja po Duhu Svetom koga bogato izli na nas po Isusu Kristu, Spasitelju našemu, da 
opravdani njegovom milošću budemo, po nadi, baštinici života vječnoga.

Riječ Gospodnja.

Pjesma Prije Evanđelja   Usp. Lk 3, 16

Dolazi jači od mene, rekao je Ivan:

On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.

Evanđelje   Lk 3, 15-16.21-22

Pošto se Isus krstio, dok se molio, rastvori se nebo

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Narod bijaše u iščekivanju i svi se u srcu pitahu o Ivanu nije li on možda Krist.

Zato im Ivan svima reče:

»Ja vas, istina, vodom krstim. Ali dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan odriješiti mu remenje na 
obući. On će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem.«

Kad se krstio sav narod, krstio se i Isus. I dok se molio, rastvori se nebo, siđe na nj Duh Sveti u 
tjelesnom obličju, poput goluba, a glas se s neba zaori: Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva 
milina! Riječ Gospodnja.


Molitva Vjernika

Nebeskom Ocu, koji nam je po svome Sinu darovao spasenje i učinio nas svojom ljubljenom djecom, izrecimo svoje molitve. Molimo zajedno:

Obnovi nas, Gospodine, u milosti krštenja.

1.  Za Crkvu, zajednicu krštenika: da uvijek bude vjerna poslanju koje si joj udijelio te svim 
ljudima navijesti i donese dar spasenja, molimo te.

2.  Za pastire Crkve i sve kojima si povjerio brigu za svoj narod:

ispuni ih duhom radosnoga služenja da u Crkvi ustrajno grade

i promiču ljepotu zajedništva kako bi svi njezini udovi mogli prepoznati i živjeti svoje kršćansko 
poslanje u svijetu, molimo te.

3.  Za katekumene koji se pripravljaju za sakramente kršćanske inicijacije: prosvijeti ih svojim 
Duhom da prihvate život evanđelja te trajno rastu  u daru vjere i u odanosti Crkvi, molimo te.

4.  Za sve krštene koji zapostaviše udijeljeni dar spasenja: otvori im srca da umiju ponovno čuti 
tvoj glas i krenuti putem tvoga Sina, molimo te.

5. Za ovu zajednicu tvojih vjernika:  vodi nas svjetlom svoga Duha da budemo radosni svjedoci 
kršćanskoga imena i ustrajni graditelji zajedništva koje nam daruješ u svojoj Crkvi, molimo te.

Svemogući Bože, ti nas po svojoj neizmjernoj ljubavi ne ostavljaš u grijehu. Smjerno te molimo, 
izliječi u nama sve slabo i grješno i obnovi sve dobro i plemenito kako bismo mogli ponovno živjeti 
kao djeca svjetla.  Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page