top of page

Krštenje Gospodinovo Godina B

 

 Prvo Čitanje  

 

Evo sluge mojega, miljenika duše moje!
 

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo Govori Gospodin:

»Evo sluge mojega koga podupirem, mog izabranika, miljenika duše moje. Na njega sam svoga duha izlio, on će donijeti pravo narodima. Vikati neće, neće bučiti, glas mu se neće čuti po trgovima. Trske napuknute prelomiti neće, stijenja što tinja neće ugasiti. Po istini on će donijeti pravo, neće sustati niti smalaksati dok na zemlji ne uspostavi pravo. Otoci žude za naukom njegovim. Ja, Gospodin, u pravdi te pozvah, čvrsto za ruku te uzeh; oblikovah te i postavih za savez narodu i svjetlost pucima, da otvoriš oči slijepima, da izvedeš sužnja iz zatvora, iz tamnice one što žive u tami.«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni Psalam:  

Psalam: Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje.
 

Prinesite Gospodinu, sinovi Božji,

prinesite Gospodinu slavu njegova imena,

poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu!

Psalam: Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje.

 

Čuj! Gospodin nad vodama,

Gospodin nad vodama silnim!

Čuj! Gospodin u sili,

Gospodin u veličanstvu!

Psalam: Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje.

 

Čuj! Bog veličanstveni zagrmje,

a u hramu njegovu svi kliknuše: Slava!

Gospodin nad vodama stoluje,

stoluje Gospodin – kralj dovijeka!

Psalam: Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje.

DRUGO ČITANJE    DJ 10, 34-38

 

Gospodin ga pomaza Duhom Svetim.
 

Čitanje Djela apostolskih
U one dane Petar prozbori i reče: »Sad uistinu shvaćam da Bog nije pristran, nego – u svakom je narodu njemu mio onaj koji ga se boji i čini pravdu. Riječ posla sino­vima Izraelovim navješću­jući im evanđelje: mir po Isusu Kristu; on je Gospodar sviju. Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje, nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je, jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao.«

Riječ Gospodnja.

Pjesma Prije Evanđelja    

Otvoriše se nebesa i glas Očev zaori: 

Ovo je Sin moj, ljubljeni! Slušajte ga!

 

Evanđelje

Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina.
 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Propovijedao je Ivan: 

»Nakon mene dolazi jači od mene. 

Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući.
Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.«

Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskog i primi u Jordanu
krštenje od Ivana. I ­odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa 

i Duha poput goluba gdje silazi na nj, a glas se zaori s nebesa: 

»Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!«

Riječ Gospodnja.

 

Molitve Vjernika

Nebeskom Ocu, koji nam je po svome Sinu darovao spasenje i učinio nas svojom ljubljenom djecom, izrecimo svoje molitve. Molimo zajedno:


 Obnovi nas, Gospodine, u milosti krštenja.

 1. Za Crkvu, zajednicu krštenika: da uvijek bude vjerna poslanju koje si joj udijelio te i danas pronalazi putove donošenja tvoga spasenja svakomu čovjeku, molimo te. 
   

 2. Za pastire Crkve i sve kojima si povjerio brigu za svoj narod:
  prodahni ih mudrošću svoga Duha da ustrajno promiču snagu zajedništva Crkve te svi kršćani očituju ljepotu svoga krsnoga preporođenja, molimo te. 
   

 3. Za sve katekumene koji se pripravljaju za sakramente kršćanske inicijacije: prosvijeti ih svojim Duhom da prihvate život evanđelja te trajno rastu u daru vjere, molimo te. 
   

 4. Za braću i sestre koji zapostaviše udijeljeni dar krsnoga preporođenja: otvori im srca da umiju ponovno čuti tvoj glas i krenuti putem tvojih zapovijedi, molimo te.
   

 5. Za ovu zajednicu tvojih krštenika: vodi nas svjetlom svoga Duha da budemo radosni svjedoci kršćanskoga imena i ustrajni graditelji tvoga Kraljevstva među ljudima, molimo te. 

 

Svemogući Bože, ti nas po svojoj neizmjernoj ljubavi ne ostavljaš u grijehu. Smjerno te molimo, izliječi u nama sve slabo i grješno, obnovi sve dobro i plemenito da bismo mogli ponovno živjeti kao djeca svjetla. Po Kristu Gospodinu našemu. 

bottom of page