top of page

Blagdan Gospodina Našega Isusa Krista Kralja Svega Stvorenja Godina B

 

Prvo Čitanje:

Vlast njegova vlast je vječna.

 

Čitanje Knjige proroka Danijela

Gledah u noćnim viđenjima i gle s oblacima nebeskim dolazi

kao Sin Čovječji.

On se približi Pradavnome i dovedu ga k njemu.

Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo da mu služe svi narodi, plemena i jezici.

Vlast njegova vlast je vječna, nikada proći ne će; i kraljevstvo je njegovo vječno, nikada propasti ne će.

Riječ Gospodnja.

 

Odpjevni Psalam:

Psalam: Gospodin kraljuje u sjaj zaodjeven!

 

Gospodin kraljuje u sjaj zaodjeven,

Gospodin zaodjeven moću i opasan.

Psalam: Gospodin kraljuje u sjaj zaodjeven!

 

Čvrsto stoji krug zemaljski,

ne će se poljuljati.

Psalam: Gospodin kraljuje u sjaj zaodjeven!

 

Čvrsto je prijestolje tvoje od iskona,

ti si od vječnosti!

Psalam: Gospodin kraljuje u sjaj zaodjeven!

 

Tvoja su obećanja vjere predostojna,

svetost se dolikuje Domu tvojemu,

Gospodine, u sve dane!

Psalam: Gospodin kraljuje u sjaj zaodjeven!

 

Drugo Čitanje:

Knez kraljeva Zemlje... učini nas Kraljevstvom, svećenicima.

 

Čitanje Otkrivenja svetoga Ivana apostola

Isus Krist jest Svjedok vjerni, Prvorođenac od mrtvih, Vladar nad kraljevima zemaljskim.

Njemu koji nas ljubi, koji nas Krvlju svojom otkupi od naših grijeha

te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svojemu.

Njemu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen!

Gle, dolazi s oblacima, i gledat će ga svako oko, svi oni koji su ga proboli, i naricat će nad njim sva plemena zemaljska. — Da! Amen!

Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog  — Onaj koji jest i koji bijaše i koji dolazi, Svevladar.

Riječ Gospodnja.

 

Aleluja:

Aleluja!

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u Ime Gospodnje:

blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koje dolazi!

 

Evanđelje:

Ti kažeš: ja jesam kralj.

 

†     Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Pilat upita Isusa: »Ti li si židovski kralj?« Isus

odgovori: »Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o

meni?« Pilat odvrati: »Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari sve-

­ćenički predadoše te meni. Što si učinio?«

Odgovori Isus: »Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi

moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da

ne budem predan Židovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde.«

Nato mu reče Pilat: »Ti si dakle kralj?« Isus odgovori: »Ti kažeš:

ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i došao na svijet da svjedočim za

istinu. Tko je god od istine, sluša moj glas.«

Riječ Gospodnja.

bottom of page