top of page

Isus Krist – Kralj svega stvorenja godina A

26. studenoga 2017.

 

Prvo čitanje   Ez 34, 11-12.15-17


Čitanje Knjige proroka Ezekiela

»Ovo govori Gospodin Bog: ’Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit ih iz svih mjesta u koja se raspršiše u dan oblaka i mraka. Sam ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka’ – govori Gospodin Bog. ’Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom – past ću ih pravedno.’ A vama, ovce moje, ovako govori Gospodin Bog: ’Evo me da sudim između ovce i ovce, između ovnova i jaraca!’«

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam   Ps 23, 1-3.5-6

Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.


Gospodin je pastir moj:

ni u čem ja ne oskudijevam;

na poljanama zelenim

on mi daje odmora.

Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.
 

Na vrutke me tihane vodi

i krijepi dušu moju.

Stazama pravim on me upravlja

radi imena svojega.

Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.
 

Trpezu preda mnom prostireš na oči dušmanima mojim.

Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva.

Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.

 

Dobrota i milost pratit će mene

sve dane života moga.

U Gospodnjem ću domu prebivati

kroz dane mnoge.

Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.

 

Drugo čitanje   1Kor 15, 20-26.28


Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih! Doista po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih! Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni. Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku; potom – svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako vrhovništvo, svaku vlast i silu. Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Kao posljednji neprijatelj bit će obes­krijepljena smrt. I kad mu sve bude podlo­ženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio, da Bog bude sve u svemu.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja   Mk 11, 9-10

Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje:
Blagoslovljeno kraljevstvo oca našega Davida koje dolazi.

 

Evanđelje   Mt 25, 31-46


Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: 

»Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva. Tada će kralj reći onima sebi zdesna: ’Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u ­baštinu Kraljevstvo pripra­vljeno za vas od ­postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ože­dnjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.’ Tada će mu pravednici odgovoriti: ’Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? ­Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zao­grnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?’ A kralj će im odgovoriti: ’Zaista, kažem vam, što god ­učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!’ Zatim će reći i onima slijeva: ’Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!’ Tada će mu i oni odgovoriti: ’Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?’ Tada će im on odgovoriti: ­’Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.’ I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni.«

Riječ Gospodnja.

 

Molitva Vjernika 

Kristu, izvoru života i Kralju svega stvorenja, uputimo svoje prošnje zajedno moleći:
 

Dođi kraljevstvo tvoje, Gospodine!

 1. Za Crkvu u svijetu: da u svome zemaljskom hodu bude vjerna tvojoj riječi te o tvome ponovnom dolasku bude dostojna dara vječnosti koju si joj pripravio, molimo te.
   

 2. Za pastire Crkve: da budu vjerni nasljedovatelji Isusa Krista, istinskoga pastira i učitelja, te, služeći u ljubavi, predvode tvoj narod u izgradnji tvoga kraljevstva te, molimo te.
   

 3. Za vladare koji upravljaju ‘kraljevstvima’ ovoga svijeta: nadahni ih da promiču pravednost te se zauzimaju za izgradnju mira u cijelome svijetu, molimo te. 
   

 4. Za našu domovinu: probudi u svim njezinim građanima odgovornost za sve što nam je zajedničko, a kršćane nadahni da vjernim življenjem evanđelja preobražavaju lice cjelokupnoga društva, molimo te. 
   

 5. Za braću i sestre koji pred nama pođoše iz ovoga života:
  uvedi ih u svoje nebesko kraljevstvo, molimo te.

 

Gospodine Isuse Kriste, Kralju svega stvorenja, Ti si početak i dovršetak svega.
Upravi naše misli i djela putem na koji nas zoveš te na kraju zemaljskoga hoda budemo dostojni Kraljevstva koje si nam svojom smrću i uskrsnućem pripravio.
Ti koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

bottom of page