top of page

Druga vazmena nedjelja godina B


Prvo čitanje
Dj 4, 32-35
Jedno srce i jedna duša.


Čitanje Djela apostolskih
U mnoštva onih što prigrliše vjeru bijaše jedno srce i jedna duša. I nijedan od njih nije svojim 
zvao ništa od onoga što je
imao, nego im sve bijaše zajedničko. Apostoli pak velikom
silom davahu svjedočanstvo o uskrsnuću Gospodina Isusa i svi uživahu veliku naklonost. Doista, 
nitko među njima nije
oskudijevao jer koji bi god posjedovali zemljišta ili kuće,
prodavali bi ih i utržak donosili i stavljali pred noge apostolima. A dijelilo se svakomu koliko je 
trebao.
Riječ Gospodnja.


Otpjevni psalam  Ps 118, 2-4.16ab-18.22-24
Pripjev: Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna
ljubav njegova!


Neka rekne dom Izraelov:
»Vječna je ljubav njegova!« Neka rekne dom Aronov:
»Vječna je ljubav njegova!«
Svi koji se Gospodina boje neka reknu:
»Vječna je ljubav njegova!«
»Vječna je ljubav njegova!«
Pripjev: Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna
ljubav njegova!


Gospodnja se uzdignu desnica,
Gospodnja se proslavi desnica! Ne, umrijeti neću, nego živjeti
i kazivati djela Gospodnja.
Kaznom teškom kaznio me Gospodin,
ali me smrti ne preda.

Pripjev: Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna
ljubav njegova!


Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo:
kakvo čudo u očima našim!
Ovo je dan što ga učini Gospodin:
kličimo i radujmo se njemu!
Pripjev: Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna
ljubav njegova!


Drugo čitanje  1Iv 5, 1-6
Što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet.


Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola
Ljubljeni: Tko god vjeruje: »Isus je Krist«, od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i  
rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo. Jer 
ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške. Jer sve što je od 
Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša. Ta tko to 
pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji? On, Isus Krist, dođe kroz vodu i 
krv.
Ne samo u vodi nego – u vodi i krvi.
I Duh je koji svjedoči jer Duh je istina. Riječ Gospodnja.


Pjesma prije Evanđelja Iv 20, 29
Jer si me vidio, Toma, povjerovao si, govori
Gospodin: blaženi koji ne vidješe, a vjeruju. Gospodin: blaženi koji ne vidješe, a vjeruju.


Evanđelje
Iv 20, 19-31
Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu
od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče
im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. 
Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne 
u njih i kaže im:
»Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.« 
Ali Toma zvani Blizanac,
jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: 
»Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim 
svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim
svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.«
I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a 
Isus dođe, stade u sredinu i
reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u 
moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i
Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!« 
Isus je pred svojim učenici­ ma učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj
knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u 
imenu njegovu.
Riječ Gospodnja.

 

Molitva Vjernika

Braćo i sestre, u ovaj sveti dan zajedništva Crkve s Kristom, okrijepljeni njegovom prisutnošću 
utecimo se Ocu nebeskomu da nas oslobodi sumnji te nas ispuni vjerom i čvrstom nadom
u život vječni. Molimo zajedno:
Gospodine, učvrsti nam vjeru.


1.     Za Crkvu u svijetu: rasvijetli ju svjetlom Duha Svetoga da uvijek umije prepoznati Krista 
Gospodina i vjerno kročiti putem tvojih zapovijedi, molimo te.


2.     Za pastire Crkve – papu našega Franju,
sve biskupe i svećenike: pomozi im da vjerom uranjaju u mudrost evanđelja te se nesebično zalažu za
rast tvoje Crkve i za svetost povjerenih im zajednica,
molimo te.


3.     Za nas okupljene u slušanju tvoje riječi: ozdravi nas od naših sumnji i pomozi da vjeru 
uvijek obnavljamo u zajedništvu ispovijedanja u tvojoj Crkvi te budemo hrabri u svjedočenju tvoje 
istine, molimo te.


4.     Za mlade koji će ove godine u sakramentu potvrde primiti puninu Duha Svetoga: pripravi im 
srca za taj sveti Dar da ga mogu s vjerom primiti i u njegovoj snazi trajno živjeti, molimo te.


5.     Za ljude i narode koji su pogođeni životnim nedaćama, trpljenjem i osamljenošću: sačuvaj u 
njima pouzdanje u tvoju dobrotu, a u kršćanima probudi istinsku ljubav koja svima donosi tvoju 
blizinu i radost života, molimo te.


Primi, Oče nebeski, molitve svoje Crkve. Oslobodi nas svega što je nedostojno vječnoga života koji 
si nam u Kristu darovao i obdari nas čvrstom vjerom u kojoj ćemo umjeti prepoznati
tvoju blizinu i put na koji nas zoveš. Po Kristu.

 

bottom of page