top of page

Sveta Marija Bogorodica. Nova Godina, Godina A

Prvo Čitanje              
Neka zazivaju ime moje nad sinove Izraelove i ja ću ih blagoslivljati.


Čitanje Knjige Brojeva
Reče Gospodin Mojsiju:
»Reci Aronu i njegovim sinovima:
Ovako blagoslivljajte Izraelce:
Neka te blagoslovi Gospodin
i neka te čuva!
Neka te Gospodin
licem svojim obasja,
milostiv neka ti bude!
Neka pogled svoj
Gospodin svrati na te
i mir ti donese!
Tako neka zazivaju
ime moje nad sinove Izraelove
i ja ću ih blagoslivljati.«
Riječ Gospodnja.
 
 
Otpjevni Psalam 
 
Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas.


Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,
svi puci tvoje spasenje!                                                                             

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas.

Nek se vesele i kliču narodi
jer sudiš pucima pravedno                                                                              

i narode vodiš na zemlji.                                                                 

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas.

Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!
Bog nas blagoslovio!
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!                                                               

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas.
 
 
Drugo Čitanje             
 
Bog posla Sina svoga, rođena od žene.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima

Braćo: Kad dođe punina vremena,
odasla Bog Sina svoga:
od žene bî rođen, Zakonu podložan
da podložnike Zakona otkupi
te primimo posinstvo.
A budući da ste sinovi,
odasla Bog u srca vaša Duha Sina svoga
koji kliče: »Abba! Oče!«
Tako više nisi rob, nego sin;
ako pak sin,
onda i baštinik po Bogu.
Riječ Gospodnja.
 

Evanđelja                    
 
Pronađoše Mariju, Josipa i novorođenče.
I nakon osam dana nadjenuše mu ime Isus.


Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme:
Pastiri pohite u Betlehem i pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno
o tom djetetu. A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohra­njivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno. Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća.
Riječ Gospodnja.

 

Molitva vjernika

Braćo i sestre, po rođenju svoga Sina iz krila presvete

Djevice Bog je dao novi smisao našemu vremenu

i našemu životu. Puni pouzdanja u njegovu dobrotu, molimo za cijelu Crkvu i za sav svijet.

Obnovi nas u novosti života, Gospodine.

 

1.  Za svetu Crkvu Božju: da uvijek bude vjerna navjestiteljica Kristova evanđelja i donositeljica

tvoga mira i blagoslova svim ljudima, molimo te.

 

2.  Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve: prodahni ih svojom mudrošću da  vjerodostojnošću nauka i života predvode tvoj narod putem spasenja te sva Crkva raste u snazi  zajedništva, molimo te.

 

3.  Za sve koji upravljaju narodima i državama:

daj da se uvijek zalažu za uspostavu evanđeoske pravednosti te tako na čitavom svijetu zavlada tvoj

mir, molimo te.

 

4.  Za sve nas sabrane oko Kristova stola: nadahni nas da poput Majke Gospodinove umijemo tvoju  riječ čuvati u srcu kako bi ona bila put i svjetlo našemu životu, molimo te.

 

5.  Za našu pokojnu braću i sestre: iskaži im svoje milosrđe i otvori im vrata svoje vječnosti,  molimo te.

 

Gospodine, Bože svemogući, s pouzdanjem u tvoju dobrotu danas započinjemo nove korake u vremenu koje nam darivaš. Svojom milošću rasvijetli  naše dane i svojom pomoću prati naša djela da uzmognemo biti pronositelji tvoga mira i graditelji tvoga kraljevstva u svijetu.

Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page