top of page

Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije Godina A

 

Prvo čitanje   Post 3, 9-15.20

Neprijateljstvo ja zamećem između roda tvojega i roda njezina!

 

Čitanje Knjige Postanka

Pošto je Adam jeo s drveta, zovne ga

Gospodin, Bog: »Gdje si?« – reče mu.

On odgovori: »Čuo sam tvoj korak po vrtu;

pobojah se jer sam gol, pa se sakrih.«

Nato mu reče: »Tko ti otkri da si gol?

Da nisi jeo sa stabla s kojega sam ti

zabranio jesti?« Čovjek odgovori: »Žena koju

si mi dao – ona mi je dala sa stabla pa sam

jeo.« Gospodin, Bog, reče ženi: »Što si to

učinila?« »Zmija me prevarila pa sam jela«,

odgovori žena. Nato Gospodin, Bog, reče

zmiji: »Kad si to učinila, prokleta bila među

svim životinjama i svom zvjeradi poljskom!

Na trbuhu svome puzat ćeš i prašinu

jesti sveg života svog! Neprijateljstvo ja

zamećem između tebe i žene, između roda

tvojeg i roda njezina: on će ti glavu satirati,

a ti ćeš mu vrebati petu.« Svojoj ženi čovjek

nadjene ime Eva, jer je majka svima živima.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam: Ps 98, 1-4

Pripjev: Pjevajte Gospodinu pjesmu novu jer učini djela čudesna!

 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,

jer učini djela čudesna.

Pobjedu mu pribavi desnica njegova

i sveta mišica njegova.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu jer učini djela čudesna!

 

Gospodin obznani spasenje svoje,

pred poganima pravednost objavi.

Spomenu se dobrote i vjernosti

prema domu Izraelovu.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu jer učini djela čudesna!

 

Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.

Sva zemljo, poklikni Gospodinu,

raduj se, kliči i pjevaj!

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu jer učini djela čudesna!

 

Drugo čitanje   Ef 1, 3-6.11-12

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista,

on koji nas blagoslovi svakim blagoslovom

duhovnim u nebesima, u Kristu. Tako:

u njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta da budemo sveti

i bez mane pred njim; u ljubavi nas predodredi za posinstvo,

za sebe, po Isusu Kristu, dobrohotnošću svoje volje,

na hvalu slave svoje milosti,

kojom nas zamilova u Ljubljenome.

U njemu, u kome i nama – predodređenima po naumu

Onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje –

u dio pade da budemo na hvalu Slave njegove –

mi koji smo se već prije nadali u Kristu.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje  Lk 1, 26-38

Zdravo, milosti puna, Gospodin s tobom!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme posla Bog anđela Gabriela

u galilejski grad imenom Nazaret k djevici

zaručenoj s mužem koji se zvao Josip iz

doma Davidova; a djevica se zvala Marija.

Anđeo uđe k njoj i reče: »Zdravo, milosti

puna! Gospodin s tobom!« Na tu se riječ

ona smete i stade razmišljati kakav bi to

bio pozdrav. No anđeo joj reče:

»Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga.

Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš

mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se

Sin Svevišnjega. Njemu će Gospodin Bog

dati prijestolje Davida, oca njegova, i kra-

ljevat će nad domom Jakovljevim uvijeke

i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.«

Nato će Marija anđelu: »Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?«

 Anđeo joj odgovori: »Duh Sveti

sići će na te i sila

će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo

i biti sveto, Sin Božji. A evo tvoje rođakinje

Elizabete: i ona u starosti svojoj zače sina.

I njoj, nerotkinjom prozvanoj, ovo je već

šesti mjesec. Ta Bogu ništa nije nemoguće!«

Nato Marija reče: »Evo službenice Gospodnje,

neka mi bude po tvojoj riječi.« I anđeo otiđe od nje.

Riječ Gospodnja.

 

 

MOLITIVA VJERNIKA

 

Braćo i sestre, svemogući Bog očuvao je

Djevicu Mariju od svakoga grijeha i u njoj pripravio dostojan stan svomu Sinu.

I nas je predodredio za posinstvo da budemo sveti i neporočni pred njim.

Molimo ga da u nama obnovi milost svoga  odabranja i učvrsti nas u svetosti života.

 

1. Za Crkvu Božju: da poput presvete Djevice Marije

bude uvijek otvorena vodstvu tvoga Duha te svim 

ljudima donese blagovijest spasenja, molimo te.

 

2. Za sve kojima si povjerio vodstvo svoga svetog naroda:

daj da ostanu vjerni suradnici tvoje  milosti te svojim

služenjem pomažu svim kršćanima

rasti u vjeri i međusobnoj ljubavi, molimo te.

 

3. Za nas ovdje sabrane: daj nam priznati istinu

naše grješnosti i ohrabri nas da u iskrenome 

obraćenju otvorimo vrata Spasitelju koji dolazi, molimo te.

 

4. Rasvijetli svojim svjetlom naše živote da

kroz ovo milosno vrijeme došašća vjerno

u sebi čuvamo dostojanstvo novoga stvorenja te

budemo dostojni dara vječnosti, molimo te.

 

5. Za našu pokojnu braću i sestre: po svome

milosrđu oprosti im grijehe

i nad njima pokaži moć svoje ljubavi te ih pridruži

svojim izabranima i svetima, molimo te.

 

Milosrdni Bože, u bezgrješnoj Djevici Mariji dao si nam divan

primjer vjernosti i poniznosti. Prodahni nas svojom milošću

da živimo obnovljenim dostojanstvom koje si nam na krštenju udijelio.

Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page