top of page

Badnjak-  Polnoćka,  Godina A

Prvo čitanje Iz 9, 1-3. 5-6.

Čitanje Knjige proroka Izaije  

Narod koji je u tmini hodio svjetlost vidje veliku; onima što mrkli kraj smrti obitavahu svjetlost jarka osvanu.
Ti si radost umnožio, uvećao veselje, i oni se pred tobom raduju kao što se žetvi raduju žeteoci, kao što kliču koji dijele plijen.
Jer, teški jaram njegov, batinu pleća njegovih, šibu njegova goniča slomio si ko u dan midjanski.
Jer, dijete nam se rodilo, sin nam je darovan; na plećima njegovim vlast je i nazvan je imenom: "Savjetnik čudesni, Bog silni, Otac vječni, Knez mira, - da poraste vlast i mir bez kraja na prijestolju Davidovu i u kraljevstvu njegovu te se učvrsti i utvrdi u pravu i pravednosti od sada pa dovijeka. Privržena ljubav Gospodina nad Vojskama to će učiniti!
Riječ Gospodnja.

 
Psalam  Ps 96 (95), 1-2a, 2b-3. 11-12. 13

Danas nam se rodio Spasitelj - Krist, Gospodin!


Pjevajte Gospodinu pjesmu novu! Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!

Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo!

Danas nam se rodio Spasitelj - Krist, Gospodin!


Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,

kazujte poganima njegovu slavu, svim narodima čudesa njegova.    

Danas nam se rodio Spasitelj - Krist, Gospodin!

Raduj se, nebo, i kliči, zemljo! Neka huči more i što je u njemu!

 Nek se raduje polje i što je na njemu, neka klikće šumsko drveće           

Danas nam se rodio Spasitelj - Krist, Gospodin!

Neka klikće pred Gospodinom, jer dolazi,

jer dolazi suditi zemlji.Sudit će svijetu po pravdi i narodima po istini svojoj.    

Danas nam se rodio Spasitelj - Krist, Gospodin!
 

Drugo čitanje Tit 2, 11-14

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Titu

 

Predragi!
Pojavila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi;
odgojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu,
iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista.
On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje Lk 2, 1-14

Čitanje svetog Evanđelja po Luki


U one dane izađe naredba cara Augusta da se provede popis svega svijeta.
Bijaše to prvi popis izvršen za Kvirinijeva upravljanja Sirijom.
Svi su išli na popis, svaki u svoj grad.
Tako i Josip, budući da je bio iz doma i loze Davidove, uziđe iz Galileje, iz grada Nazareta, u Judeju - u grad Davidov, koji se zove Betlehem -
da se podvrgne popisu zajedno sa svojom zaručnicom Marijom koja bijaše trudna.
I dok se bili ondje, navršilo joj se vrijeme da rodi.
I porodi sina svoga, prvorođenca, povi ga i položi u jasle jer za njih nije bilo mjesta u svratištu.
A u tom kraju bijahu pastiri: pod vedrim su nebom čuvali noćnu stražu kod svojih stada.
Anđeo im Gospodnji pristupi i slava ih Gospodnja obasja! Silno se prestrašiše.
No anđeo im reče: "Ne bojte se! Evo javljam vam blagovijest, veliku radost za sav narod!
Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj - Krist, Gospodin.
I evo vam znaka: naći ćete novorođenče povijeno gdje leži u jaslama."
I odjednom se anđelu pridruži silna nebeska vojska hvaleći Boga i govoreći:
"Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!"
Riječ Gospodnja.

 

 

Molitva Vjernika

Braćo i sestre, nebeskom Ocu koji se po utjelovljenju

svoga Sina trajno nastanio u nama da nas neprestano obnavlja, uputimo svoje ponizne prošnje zajedno moleći:

Rasvijetli tamu našega života, Gospodine.

 

1. Budi svjetlo svojoj Crkvi na putu kroz svijet:

daj da uvijek bude otvorena svakoj tvojoj riječi te življenjem evanđelja bude mjesto tvoje  prisutnosti i blizine za sve ljude, molimo te.

 

2. Okrijepi proročkom hrabrošću papu našega Franju i sve pastire Crkve: daj da po njihovu služenju sav tvoj narod raste u spoznanju tvoje Istine, a svi vjernici radosnim zajedništvom vjere očituju ljepotu tvoga spasenja, molimo te.

 

3. Pohodi svojom milošću naše obitelji: daj da se u njima nastani tvoj mir; okrijepi ih u ljubavi koja služi te u svim iskušenjima života pronađu mjesto za tebe koji sve obnavljaš i k dobru upravljaš, molimo te.

 

4. Vrati radost života na lica svih koji trpe, svih osamljenih i siromašnih;

ne dopusti da ikomu uskratimo ljubav i dobra kojima si nas obdario, molimo te.

 

5. Ozdravi u nama sve što je grijehom ranjeno;

otvori nam srce za tebe da uzmognemo čuvati dar božanskoga života i ustrajno sudjelovati u  izgradnji tvoga kraljevstva među ljudima, molimo te.

 

Bože, svjetlo istinsko, pohodio si nas rođenjem svoga Sina i obdario nas radošću novoga života.

Rasvijetli, molimo te, sve što je u nama zastrla tama grijeha

te uvijek u sebi nosimo ljepotu tvoga čovjekoljublja.

Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page