top of page

7.  Vazmena - Uskrsna  Nedjelja Godina A

Prvo Čitanje  
Bijahu jednodušno postojani u molitvi.

Čitanje Djela apostolskih
Pošto je Isus uzet na nebo, vratiše se apostoli u Jeruzalem s brda zvanoga Maslinsko, koje je blizu Jeruzalema, udaljeno jedan subotnji hod. I pošto uđu u grad, uspnu se u gornju sobu gdje su boravili: Petar i Ivan i Jakov i Andrija, Filip i Toma, Bartolomej i Matej, Jakov Alfejev i Šimun Revnitelj i Juda Jakovljev – svi oni bijahu jednodušno postojani
u molitvi sa ženama, i Marijom, majkom Isusovom, i braćom njegovom.
Riječ Gospodnja.
 
Otpjevni Psalam  

Pripjev:   Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih.

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?                                                              

 Pripjev:   Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih.

Za jedno molim Gospodina, samo to ja tražim:
da živim u domu Gospodnjem sve dane života svoga,
da uživam milinu Gospodnju i dom njegov gledam.                                                             

Pripjev:   Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih.

Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja,
milostiv mi budi, usliši me!
Moje mi srce govori:
»Traži lice njegovo!«                                                                 

Pripjev:   Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja u zemlji živih.

 

Drugo čitanje  
Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama!

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola
Ljubljeni: Radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh slave, Duh Božji u vama počiva. Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojica, ili kradljivac, ili zločinac, ili makar i kao nametljivac; ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego neka slavi Boga zbog tog imena.
Riječ Gospodnja.
 
Pjesma Prije Evanđelja  
Neću vas ostaviti kao siročad, govori Gospodin:
idem i doći ću k vama, radovat će se srce vaše.
 
Evanđelje  
Oče, proslavi Sina svoga!

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i progovori: »Oče, došao je čas: ­proslavi Sina svoga da Sin proslavi tebe i da ­vlašću koju si mu dao nad svakim tijelom dade život vječni svima koje si mu dao. A ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinskog Boga, i koga si poslao – ­Isusa Krista. Ja tebe proslavih na ­ze­mlji dovršivši djelo koje si mi dao ­izvršiti. A sada ti, Oče, proslavi mene kod ­sebe onom slavom koju imadoh kod tebe ­prije negoli je svijeta bilo.
Objavio sam ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bijahu, a ti ih ­meni dade i riječ su tvoju sačuvali. Sad upoznaše da je od tebe sve što si mi dao jer riječi koje si mi dao njima predadoh i oni ih primiše i uistinu spoznaše da sam od tebe izišao te povjerovaše da si me ti poslao. Ja za njih molim; ne molim za svijet, nego za one koje si mi dao jer su tvoji.
I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i ja se proslavih u njima. Ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi.«
Riječ Gospodnja.

 

Molitva Vjernika

Braćo i sestre, u poslušnosti Božjoj riječi i u zajedništvu ispovijedanja vjere s pouzdanjem se utecimo Ocu nebeskom, djelitelju svakoga dara, i zajedno molimo:

1.  Gospodine, obdari nas svojim Duhom.
Čuvaj u svojoj Crkvi dar Duha Svetoga, kako bi mogla svim narodima vjerodostojno naviještati velika djela tvoje ljubavi, molimo te.
 
2.  Daj da pastiri Crkve budu uvijek otvoreni mudrosti Duha Svetoga te svetošću života i nesebičnošću služenja očituju svima da si ti voditelj svoga naroda kroz svijet, molimo te.
 
3.  Svojim svjetlom rasvijetli sve koji upravljaju narodima i državama; pomozi im da se ravnaju odgovornošću za dobro svih ljudi te, brinući se za siromašne i nemoćne, doprinose izgradnji boljega svijeta, molimo te.
 
4.  Budi nam bliz u našim obiteljima: daj nam spoznati da smo u obitelji dar jedni drugima i pomozi da jedni drugima budemo potpora u življenju vjere i u ostvarenju poslanja koje nam povjeravaš, molimo te.
 
5.  Obnovi u svima nama ono što je grijehom ranjeno;
vodi nas svojim Duhom da te možemo proslaviti svojim životom
te budemo nositelji tvoje ljubavi prema svima koje stavljaš
na naš životni put, molimo te.

Gospodine, iskazujemo ti hvalu za tvoj veliki dar – Duha Svetoga.
Neka nas, molimo te, prodahne snaga tvoga Duha da zajedništvo s tobom uvijek rasvjetljuje i obnavlja sva naša zajedništva s braćom ljudima. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page