top of page

Sedma nedjelja kroz godinu A

 


Prvo čitanje   Lev 19, 1-2.17-18
Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga!

Čitanje Knjige Levitskog zakonika

Gospodin reče Mojsiju:

»Govori svoj zajednici Izraelaca i reci 
im: ‘Sveti budite!
Jer sam svet ja, Gospodin, Bog vaš!
Ne mrzi svoga brata u svom srcu! Dužnost ti je koriti svoga sunarodnjaka. Tako nećeš pasti u grijeh 
zbog njega. Ne osvećuj se! Ne gaji srdžbe prema sinovima svoga naroda. Ljubi bližnjega svoga kao 
sebe samoga. Ja sam Gospodin!‘«
Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam   Ps 103, 1-4.8.10.12-13
Pripjev: Milosrdan je i milostiv Gospodin.

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina,
i sve što je u meni, sveto ime njegovo!
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina,

i ne zaboravi dobročinstva njegovih!

Pripjev: Milosrdan je i milostiv Gospodin.


On ti otpušta sve grijehe tvoje,

on iscjeljuje sve slabosti tvoje;

on ti od propasti izbavlja 
život, kruni te dobrotom i nježnošću.

Pripjev: Milosrdan je i milostiv Gospodin.


Milosrdan je i milostiv Gospodin,

spor na srdžbu i vrlo dobrostiv.
Ne postupa s nama po grijesima

našim niti nam plaća po našim krivnjama.

Pripjev: Milosrdan je i milostiv Gospodin.


Kako je istok daleko od zapada,
tako udaljuje od nas bezakonja naša.

Kako je otac nježan prema sinovima,

tako je Gospodin nježan
prema onima što ga se boje.

Pripjev: Milosrdan je i milostiv Gospodin.

 

Drugo čitanje    1Kor 3, 16-23
Sve je vaše, vi Kristovi, a Krist Božji.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Ne znate li? Hram ste Božji i Duh Božji prebiva u vama.
Ako tko upropašćuje hram Božji, upropastit će njega Bog.
Jer hram je Božji svet, a to ste vi. Nitko neka se ne vara.

Ako tko misli da je mudar među vama na  ovome
svijetu, neka bude lud da bude mudar.
Jer mudrost ovoga svijeta ludost je pred Bogom.
Ta pisano je: On hvata mudre u njihovu lukavstvu.

I opet: Gospodin poznaje namisli mudrih, one su 
isprazne.
Zato neka se nitko ne hvasta ljudima jer sve je vaše.
Bio Pavao, ili Apolon, ili Kefa, bio svijet, ili život, ili smrt, ili sadašnje, ili buduće:

sve je  vaše, vi Kristovi, a Krist Božji.
Riječ Gospodnja.

 


Pjesma prije evanđelja  1Iv 2, 5
Tko čuva riječ Kristovu, u njemu je zaista savršena ljubav Božja.

 

Evanđelje  Mt 5, 38-48
Ljubite neprijatelje!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Čuli ste da je rečeno: Oko za oko, zub za zub! A ja vam kažem: Ne opirite se Zlomu! Naprotiv, 
pljusne li te tko po desnom obra- zu, okreni mu i drugi. Onomu tko bi se htio s tobom parničiti da 
bi se domogao tvoje donje haljine prepusti i gornju. Ako te tko prisili jednu milju, pođi s njim 
dvije.
Tko od tebe što zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoće da mu pozajmiš.
Čuli ste da je rečeno: Ljubi svoga bližnjega, a mrzi neprijatelja. A ja vam kažem:
Ljubite neprijatelje, molite za one koji vas progone da budete sinovi svoga Oca koji je na 
nebesima, jer on daje da sunce njegovo izlazi nad zlima i dobrima i da kiša pada pravednicima i 
nepravednicima. Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakva li vam plaća? Zar to isto ne čine i 
carinici? I ako pozdravljate samo braću, što osobito činite? Zar to isto ne čine i pogani?
Budite dakle savršeni kao što je savršen
Otac vaš nebeski!«
Riječ Gospodnja.

 

MOLITVA VJERNIKA

Braćo i sestre, otvoreni novosti Kristova nauka, koji rasvjetljuje naše misli i sve naše odnose, 
iznesimo Bogu svoje molitve. Molimo zajedno:

Usliši nas, Gospodine.

 

1.  Gospodine, svojom mudrošću nadahnjuj Crkvu, zajednicu svojih vjernika,

da u evanđeoskoj  odgovornosti za dobro ljudi i za sav svijet bude

uvijek predana naviještanju tvoje istine, molimo te.

 

2.  Gospodine, ti nas pozivaš na snagu ljubavi koja ljubi i neprijatelje;

obnovi u nama svjetlo  vjere kako bismo umjeli ustrajno hoditi

putem tvojih zapovijedi, molimo te.

 

3.  Gospodine, ti sav svijet vodiš k zajedništvu u tvome Kraljevstvu:

nadahni sve koji ravnaju narodima i državama da budu odgovorni
za dar mira u svijetu, molimo te.

 

4.  Gospodine, obnovi snagu zajedništva u našim obiteljima:

što je ranjeno grijehom i sebičnošću, 
neka bude ozdravljeno snagom opraštanja
i ljepotom ljubavi, molimo te.

 

5.  Gospodine, molimo te za one zbog kojih trpimo: rasvijetli im put evanđelja i budi im bliz po 
našoj strpljivosti koja ne ostavlja mjesto nikakvomu grijehu, molimo te.

 

Usliši, nebeski Oče, naše vapaje. Usmjeri naše misli i naše korake putem nesebične ljubavi kako 
bismo mogli ustrajno graditi tvoje Kraljevstvo među ljudima.
Po Kristu Gospodinu našemu.

 

bottom of page