top of page

6.  Vazmena - Uskrsna  Nedjelja Godina A

Prvo Čitanje  
Polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga.


Čitanje Djela apostolskih
U one dane:
Filip siđe u grad samarijski i stade im propovijedati Krista. Mnoštvo je jednodušno prihvaćalo što je Filip govorio slušajući ga i gledajući znamenja koja je činio. Doista, iz mnogih su opsjednutih izlazili nečisti duhovi vičući iza glasa, a ozdravljali su i mnogi uzeti i hromi. Nasta tako velika radost u onome gradu.
Kad su apostoli u Jeruzalemu čuli da je Samarija prigrlila riječ Božju, poslaše k ­njima Petra i Ivana. Oni siđoše i pomoliše se za njih da bi primili Duha Svetoga. Jer još ni na koga od njih ne bijaše sišao; bijahu ­samo kršteni u ime Gospodina Isusa.
Tada polagahu ruke na njih i oni primahu Duha Svetoga.
Riječ Gospodnja.
 
Otpjevni Psalam  
Pripjev:   Kliči Bogu, sva zemljo.


Kliči Bogu, sva zemljo,
opjevaj slavu imena njegova,
podaj mu hvalu dostojnu.
Recite Bogu: »Kako su potresna djela tvoja!«                               

Pripjev:   Kliči Bogu, sva zemljo.

»Sva zemlja nek ti se klanja i nek ti pjeva, neka pjeva tvom imenu!«
Dođite i gledajte djela Božja: čuda učini među sinovima ljudskim.                                        

Pripjev:   Kliči Bogu, sva zemljo.

On pretvori more u zemlju suhu te rijeku pregaziše.
Stoga se njemu radujmo!
Dovijeka vlada jakošću svojom.                                                        

Pripjev:   Kliči Bogu, sva zemljo.

Dođite, počujte, svi koji se Boga bojite, pripovjedit ću što učini duši mojoj!
Blagoslovljen Bog koji mi molitvu ne odbi,naklonosti ne odvrati od mene!                            

Pripjev:   Kliči Bogu, sva zemljo.


Drugo čitanje   
Ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu.


Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola
Ljubljeni: Gospodin – Krist neka vam bude svet, u srcima vašim, te budite uvijek spremni na odgovor svakomu koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama, ali blago i s poštovanjem, dobre savjesti da oni koji ozloglašuju vaš dobar život u Kristu, upravo onim budu postiđeni za što vas potvaraju. Ta uspješnije je trpjeti, ako je to Božja volja, čineći dobro, nego čineći zlo. Doista, i Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu.
Riječ Gospodnja.

 

Pjesma Prije Evanđelja  
Ako me tko ljubi, čuvat će moju riječ,
govori Gospodin, i Otac će moj ljubiti njega
i k njemu ćemo doći.
 
Evanđelje  
Ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ako me ljubite, zapovijedi ćete moje čuvati. I ja ću moliti Oca i on će vam dati drugoga Branitelja da bude s vama zauvijek: Duha Istine, kojega svijet ne može primiti jer ga ne vidi i ne poznaje. Vi ga poznajete jer kod vas ostaje i u vama je. Neću vas ostaviti kao siročad; doći ću k vama. Još malo i svijet me više neće vidjeti, no vi ćete me vidjeti jer ja živim i vi ćete živjeti. U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama. Tko ima moje zapovijedi i čuva ih, taj me ljubi; a tko mene ljubi, njega će ljubiti Otac moj, i ja ću ljubiti njega i njemu se očitovati.«
Riječ Gospodnja.

Molitva vjernika

Braćo i sestre, nebeski nas je Otac obdario darom ljubavi i okrijepio snagom svoga Duha. Obratimo mu se smjernom molitvom da uvijek budemo vjerni suradnici Duha Svetoga.

1.  Daj nam svoga Duha, Gospodine. Neka Duh Sveti bude Nadahnitelj i Branitelj tvoje Crkve
u naviještanju evanđelja, u življenju vjere i u zauzimanju za dobrobit svekolikoga društva,

molimo te.
 
2.  Prodahni mudrošću Duha Svetoga papu Franju i (nad) biskupa našega I.: daj da u službi upravljanja i naučavanja budu vjerni suradnici Duha Svetoga i istinski svjedoci tvoje ljubavi, molimo te.
 
3.  Sve obitelji u našemu narodu pohodi svojom milošću da spoznaju dar zajedništva i uzvišenost sakramenta iz kojega su nastale; pomozi svim supružnicima da jedni drugima budu pomoć i poticaj u življenju vjere i odgoju djece na putu spasenja, molimo te.
 
4.  Naše mlade, koji u ovome svetom vremenu Vazma pristupaju sakramentu potvrde, obdari oduševljenjem za Kristovo evanđelje i pomozi da se u svim životnim brigama i traženjima daju voditi svjetlom tvoga Duha, molimo te.
 
5. Nas, sabrane u tvoje ime, ispuni svojim mirom i učini radosnim nositeljima tvoje ljubavi svima koje stavljaš na naš životni put, molimo te.

Bože, ljubitelju ljudi, u daru Duha Svetoga dao si nam Branitelja koji nas čuva postojane u tvojoj istini. Obnovi u nama sve što je tebe nedostojno i pomozi da svakodnevno rastemo u spoznanju Dara koji si u nas pohranio. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page