top of page

Šesta nedjelja kroz godina C

 

Prvo čitanje

Proklet čovjek koji se uzda u čovjeka, a blagoslovljen koji se uzda u Gospod.

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Ovo govori Gospodin:

»Proklet čovjek koji se uzda u čovjeka, i slabo tijelo smatra svojom mišicom, i srce svoje od Gospodina odvraća.

Jer on je kao drač u pustinji: ne osjeća kad je sreća na domaku, tavori dane u usahloj pustinji, u zemlji slanoj, nenastanjenoj.

Blagoslovljen čovjek koji se uzda u Gospodina i kome je Gospodin uzdanje.

Nalik je stablu zasađenu uz vodu što korijenje pušta k potoku:

ne mora se ničeg bojati kad dođe žega, na njemu uvijek zelenilo ostaje.

U sušnoj godini brigu ne brine, ne prestaje donositi plod.«

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam: Ps 1, 1-4.6

Pripjev:  Blago čovjeku koji se uzda u Gospodina.

 

Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, ne staje na putu grešničkom i ne sjeda u zbor podrugljivaca, već uživa u zakonu Gospodnjemu, o zakonu njegovu misli dan i noć.

Pripjev:  Blago čovjeku koji se uzda u Gospodina.

 

On je ko stablo zasađeno pokraj voda te- kućica što u svoje vrijeme plod donosi; lišće mu nikad ne vene, sve što radi dobrim urodi.

Pripjev:  Blago čovjeku koji se uzda u Gospodina.

 

Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi! Oni su ko pljeva što je vjetar raznosi. Jer Gospodin zna put pravednih, a propast će put opakih.

Pripjev:  Blago čovjeku koji se uzda u Gospodina.

 

Drugo čitanje

Ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

 

Braćo: Ako se propovijeda da je Krist od mrtvih

uskrsnuo, kako neki među vama govore da nema uskrsnuća mrtvih? Jer ako mrtvi ne uskršavaju, ni Krist nije uskrsnuo.

A ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša, još ste u grijesima. Onda i oni koji usnuše u Kristu, propadoše. Ako se samo u ovom životu u Krista ufamo, najbjedniji smo od svih ljudi.

Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih!

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije evanđelja Lk 6, 23ab

Radujte se i poskakujte, govori Gospodin,

evo, plaća vaša velika je na nebu.

 

Evanđelje

Blago vama, siromasi! Jao vama, bogataši!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus siđe s dvanaestoricom i zaustavi se na ravnu. Podigne oči prema učenicima i govoraše:

»Blago vama, siromasi:

vaše je kraljevstvo Božje!

Blago vama koji sada gladujete: vi ćete se nasititi! Blago vama

koji sada plačete: vi ćete se smijati!

Blago vama kad vas zamrze ljudi

i kad vas izopće i pogrde te izbace ime vaše kao zločinačko zbog Sina Čovječjega!

Radujte se u dan onaj i poskakujte: evo, plaća vaša velika je na nebu.

Ta jednako su činili prorocima oci njihovi!«

»Ali jao vama, bogataši: imate svoju utjehu!

Jao vama koji ste sada siti: gladovat ćete!

Jao vama koji se sada smijete: jadikovat ćete i plakati!

Jao vama kad vas svi budu hvalili! Ta tako su činili lažnim prorocima oci njihovi.«

Riječ Gospodnja.

bottom of page