top of page

6. Nedjelja Kroz Godinu B

Prvo Čitanje  
Neka je gubavcu stan izvan tabora.


Čitanje Levitskog zakonika
Reče Gospodin Mojsiju i Aronu:
»Ako se kome na koži pojavi oteklina ili lišaj ili bjelkasta pjega što bi bila nagovještaj gube na koži njegova tijela, neka se takav dovede svećeniku Aronu ili kojemu od njegovih sinova svećenika. Onaj koji se bude ogubavio, neka nosi rasparanu odjeću; kosa neka mu je raščupana; gornju usnu neka prekrije i viče: ’Nečist! Nečist!’ Sve dok na njemu bude bolest, neka nečistim ostane, a kako je nečist, neka stanuje nasamo: neka mu je stan izvan tabora.«
Riječ Gospodnja.


Otpjevni Psalam  
Pripjev:   Utočište ti si moje, radošću me spasenja okružuješ.

 

Blažen onaj kome je grijeh otpušten,
kome je zločin pokriven!
Blago čovjeku kome Gospodin ne ubraja krivnju
i u čijem duhu nema prijevare!

Utočište ti si moje, radošću me spasenja okružuješ.


Grijeh svoj tebi priznah
i krivnju svoju više ne skrivah.
Rekoh: »Priznat ću Gospodinu prijestup svoj«,
i ti si mi krivnju grijeha oprostio.

Utočište ti si moje, radošću me spasenja okružuješ.


Radujte se Gospodinu i kličite, pravedni,
kličite svi koji ste srca čestita!

Utočište ti si moje, radošću me spasenja okružuješ.
 

Drugo čitanje  

Nasljedovatelji moji budite, kao što sam i ja Kristov.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo:
Ili jeli, ili pili, ili drugo što činili,
sve na slavu Božju činite.
Ne budite na sablazan
ni Židovima, ni Grcima,
ni Crkvi Božjoj,
kao što i ja svima u svemu ugađam
ne tražeći svoju korist,
nego što koristi mnogima na spasenje.
Nasljedovatelji moji budite,
kao što sam i ja Kristov.
Riječ Gospodnja.


Pjesma Prije Evanđelja  
Prorok velik usta među vama! Pohodi Bog narod svoj!


Evanđelje  
I odmah nesta s njega gube i očisti se.


Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme:
Dođe k Isusu neki gubavac,
klekne i zamoli:
»Ako hoćeš, možeš me očistiti!«
Isus ganut pruži ruku, dotače ga se
pa će mu: »Hoću, budi čist!«
I odmah nesta s njega gube i očisti se.
Isus se otrese na nj i odmah ga otpravi riječima:
»Pazi, nikomu ništa ne kazuj,
nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi
za svoje očišćenje što propisa Mojsije,
njima za svjedočanstvo.«
Ali čim iziđe, stane on uvelike pripovijedati
i razglašavati događaj tako da Isus više
nije mogao javno ući u grad, nego se zadržavao
vani na samotnim mjestima.
I dolažahu k njemu odasvud.
Riječ Gospodnja.

 

Molitve Vjernika

U molitvi združeni, uputimo svoje prošnje Ocu nebeskom
da budemo vjerni nasljedovatelji njegova Sina
te iskusimo puninu njegova otkupljenja. Kličimo zajedno:
Tebe molimo, usliši nas.

  1. Da Crkva, vjerna evanđelju, uvijek pronađe put do svih koji su odbačeni i koji gladuju za duhovnom i materijalnom pomoći, molimo Gospodina.

  2. Da svi nositelji društvene vlasti promiču i grade istinsku pravednost i solidarnost sa svima koji su u potrebi, molimo Gospodina.

  3. Da svi koji nose teret grijeha i osamljenosti kroz obraćenje postignu očišćenje i snagu unutarnjega mira, molimo Gospodina.

  4. Da ova okupljena zajednica bude zajednica žive vjere i bratske ljubavi,
    molimo Gospodina.

  5. Da svi koji su prešli prag tjelesne smrti prispiju u vječno blaženstvo,
    molimo Gospodina.

 

Bože, izvore života i vrelo milosrđa, usliši nam molitve i prožmi nas ljubavlju kojom je tvoj ljubljeni Sin ljubio svakoga čovjeka te tako među svojim bližnjima pronosimo snagu darovanog spasenja. Po Kristu, Gospodinu našemu.

bottom of page