top of page

Peta Vazmena Nedjelja Godina A

Prvo čitanje   Dj 6, 1-7

Izabraše sedam muževa punih Duha Svetoga.

 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane, kako se broj učenika množio, Židovi grčkog jezika stadoše mrmljati protiv domaćih  Židova što se u svagdanjem služenju zanemaruju njihove udovice. Dvanaestorica nato sazvaše  mnoštvo učenika i rekoše:

»Nije pravo da mi napustimo riječ Božju da bismo služili kod stolova. De pronađite, braćo, između   sebe sedam muževa na dobru glasu, punih Duha i mudrosti. Njih ćemo postaviti nad ovom službom, a mi ćemo se posvetiti molitvi i posluživanju riječi.« Prijedlog se svidje svemu mnoštvu pa izabraše  Stjepana, muža puna vjere i Duha Svetoga, zatim Filipa, Prohora, Nikanora, Timona, Parmenu te  antiohijskog pridošlicu Nikolu. Njih postave pred apostole, a oni pomolivši se, polože na njih

ruke. I riječ je Božja rasla, uvelike se množio broj učenika u Jeruzalemu i veliko je mnoštvo svećenika prihvaćalo vjeru.

Riječ Gospodnja.

 

 

Otpjevni psalam Ps 33, 1-2.4-5.18-19

Pripjev: Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad

nama, kao što se u tebe uzdamo!

 

Pravednici, Gospodinu kličite!

Hvaliti ga pristoji se čestitima.

Slavite Gospodina na harfi, na liri od deset žica veličajte njega!

Pripjev: Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad

nama, kao što se u tebe uzdamo!

 

Jer prava je riječ Gospodnja i vjernost su sva djela njegova.

On ljubi pravdu i pravo: puna je zemlja dobrote Gospodnje.

Pripjev: Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad

nama, kao što se u tebe uzdamo!

 

Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,

nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:

da im od smrti život spasi, da ih hrani u danima gladi.

Pripjev: Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad

nama, kao što se u tebe uzdamo!

 

 

Drugo čitanje 1Pt 2, 4-9

 

Vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola

Ljubljeni: Pristupite Gospodinu, kamenu živomu što ga, istina, ljudi odbaciše, ali je u očima Božjim izabran, dragocjen, pa se kao živo kamenje ugrađujte u duhovni Dom za sveto svećenstvo da prinosite žrtve duhovne, ugodne Bogu po Isusu Kristu. Stoga stoji u Pismu: Evo posta vljam na Sionu kamen odabrani, dragocjeni kamen ugaoni: Tko u nj vjeruje, ne, neće se postidjeti. Vama dakle koji vjerujete – čast!

A onima koji ne vjeruju – kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni i kamen spoticanja, stijena posrtanja; oni se o nj spotiču, neposlušni riječi, za što su i određeni. A vi ste rod izabrani, kraljevsko svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da naviještate silna djela onoga

koji vas iz tame pozva k divnom svjetlu svojemu.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije evanđelja Iv 14, 6

Ja sam put i istina i život, govori Gospodin;

nitko ne dolazi Ocu osim po meni.

 

Evanđelje Iv 14,1-12

Ja sam put i istina i život.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: ‘Idem pripraviti vam mjesto’?

Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put.« Reče mu Toma: »Gospodine, ne znamo kamo odlaziš. Kako onda možemo put znati?«

Odgovori mu Isus: »Ja sam put i istina i život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni. Da ste upoznali mene, i Oca biste moga upoznali. Od sada ga i poznajete i vidjeli ste ga.« Kaže mu Filip: »Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je!« Nato će mu Isus: »Filipe, toliko sam vremena s vama i još me ne poznaš?« »Tko je vidio mene, vidio je i Oca. Kako ti onda kažeš: ‘Pokaži nam Oca’?

Ne vjeruješ li da sam ja u Ocu i Otac u meni? Riječi koje vam govorim, od sebe ne govorim: Otac koji prebiva u meni čini djela svoja. Vjerujte mi: ja sam u Ocu i Otac u meni. Ako ne inače, zbog samih djela vjerujte.

Zaista, zaista, kažem vam: Tko vjeruje u mene, činit će djela koja ja činim;

i veća će od njih činiti jer ja odlazim Ocu.«

Riječ Gospodnja.

MOLITVA VJERNIKA

Braćo i sestre, uputimo svoje molitve Bogu Ocu, koji nas je u Kristu pozvao da se životom  ugrađujemo u živi hram, zajednicu njegova svetog naroda. Molimo zajedno:

 

Čuvaj nas u svojoj istini, Gospodine.

 

1.     Za tvoju Crkvu: da, vjerno živeći put Kristove ljubavi, sve svoje služenje i djelovanje podloži izgradnji tvoga Kraljevstva među ljudima, molimo te.

 

2.     Za papu Franju i sve pastire Crkve: prati ih svojim svjetlom i obdari mudrošću svoje ljubavi te uzmognu Crkvu uvijek voditi putem koji tebe proslavlja i k tebi vodi, molimo te.

 

3.     Za našu domovinu: obnovi u svima odgovornost i brigu za opće dobro,

a duh evanđelja neka prodahne i oplemeni sva naša nastojanja i sve želje, molimo te.

 

4.     Za nas sabrane oko tvoga stola: potakni nam srca da budemo uvijek otvoreni tvojoj riječi te nam  ona bude put života, molimo te.

 

5.     Za sve koje si pozvao iz ovoga života: učini ih dionicima tvoga nebeskog Doma i vječnoga zajedništva s tobom, molimo te.

 

Bože, vrelo istine i mudrosti, ti si nam u svome Sinu objavio svoje lice

i pokazao puninu svoje ljubavi. Usliši nam molitve i daj da, slijedeći Kristov put, jednom  prispijemo gledanju tvoga lica. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page