top of page

5. Nedjelja Kroz Godinu B

Prvo Čitanje  
Kinjim se dok se ne smrkne.


Čitanje Knjige o Jobu
Job progovori: »Nije li vojnikovanje život čovjekov na zemlji i dani mu kao dani nadničara? Kao što trudan rob za hladom žudi i kao nadničar štono plaću čeka, mjeseci jada tako me zapadoše i noći su mučne meni dosuđene. Liježuć pomišljam: ’Kad li ću ustati?’ A dižuć se: ’Kad ću večer dočekati!’ I tako se kinjim sve dok se ne smrkne. Dani moji brže od čunka prođoše, promakoše hitro bez ikakve nade. Spomeni se: život moj samo je lahor i oči mi neće više vidjeti sreće!«
Riječ Gospodnja.
                                                                                                  

Otpjevni Psalam  
Pripjev:   Hvalite Gospodina: on liječi one koji su srca skršena!


Hvalite Gospodina jer je dobar,
pjevajte Bogu našem jer je sladak;
svake hvale on je dostojan!
Gospodin gradi Jeruzalem,
sabire raspršene Izraelce.                                                           

Hvalite Gospodina: on liječi one koji su srca skršena!

On liječi one koji su srca skršena
i povija rane njihove.
On određuje broj zvijezda,
svaku njezinim imenom naziva.                                                     

Hvalite Gospodina: on liječi one koji su srca skršena!

Velik je naš Gospodin i svesilan,
nema mjere mudrosti njegovoj.
Gospodin pridiže ponizne,
zlotvore do zemlje snizuje.                                                          

Hvalite Gospodina: on liječi one koji su srca skršena!

Drugo Čitanje  
Jao meni ako evanđelja ne navješćujem.


Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo: Što navješćujem evanđelje, nije mi na hvalu, tâ dužnost mi je. Doista, jao meni ako evanđelja ne navješćujem. Jer ako to činim iz vlastite pobude, ide me plaća; ako li ne iz vlastite pobude – služba je to koja mi je povjerena. Koja mi je dakle plaća? Da propovijedajući pružam evanđelje besplatno ne služeći se svojim pravom u evanđelju. Jer premda slobodan od sviju, sâm sebe svima učinih slugom da ih što više steknem. Bijah nejakima nejak da nejake steknem. Svima bijah sve da pošto-poto neke spasim. A sve činim poradi evanđelja da bih i ja bio suzajedničar u njemu.
Riječ Gospodnja.
 

Pjesma Prije Evanđelja   
Krist slabosti naše uze i boli ponese.
 

Evanđelje   
Ozdravi mnoge koje su mučile razne bolesti.


Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme:   Pošto Isus iziđe iz sinagoge, uđe s Jakovom i Ivanom u kuću Šimunovu i Andrijinu. A punica Šimunova ležala u ognjici. I odmah mu kažu za nju. On pristupi, prihvati je za ruku i podiže. I pusti je ognjica. I posluživaše im.
Uvečer, kad sunce zađe, donošahu preda nj sve bolesne i opsjednute. I sav je grad nagrnuo k vratima. I on ozdravi bolesnike – a bijahu mnogi i razne im bolesti – i zloduhe mnoge izagna. I ne dopusti zlodusima govoriti jer su ga znali. 
Rano ujutro, još za mraka, ustane, iziđe i povuče se na samotno mjesto i ondje se moljaše. Potražiše ga Šimun i njegovi drugovi. Kad ga nađoše, rekoše mu: »Svi te traže.« Kaže im: »Hajdemo drugamo, u obližnja mjesta, da i ondje  propovijedam! Ta zato sam došao.« I prođe svom Galilejom: propovijedao je u njihovim sinagogama i zloduhe izgonio. Riječ Gospodnja.

 

Molitva Vjernika

Braćo i sestre, zajedničkom se molitvom utecimo nebeskomu Ocu da nas snagom Kristova otkupljenja oslobodi od svakoga zla i robovanja grijehu.

1.  Za tvoju Crkvu: da vjernim življenjem tvoje riječi pobjeđuje svako zlo i donosi tvoj mir svim ljudima, molimo te.

2.  Za papu Franju i sve pastire Crkve: čuvaj ih u vjernosti tvome Duhu vodstva kako bi svojim služenjem i svjedočenjem bili ustrajni graditelji tvoga Kraljevstva, molimo te.

3.  Za braću i sestre koji trpe u bolesti i osamljenosti: budi im bliz po radosnoj i darežljivoj ljubavi svojih vjernika, molimo te.

4.  Za ovu zajednicu tvojih vjernika: po ovoj nas euharistiji oslobodi od svake tjeskobe i ispuni nadom koja pobjeđuje zlo, molimo te.

5.  Za braću i sestre koji umriješe zemaljskomu životu: po daru novoga života obraduj ih vječnim zajedništvom s tobom, molimo te.

Dobri Bože, tvoj je Sin među ljudima živio kao liječnik duše i tijela. Daj nam vjerno nasljedovati evanđelje koje nam je on navijestio te osjetimo radost njegova spasenja.

Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page