top of page

5. Nedjelja Kroz Godinu A

Prvo Čitanje                 
Sinut će poput zore tvoja svjetlost.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin:
»Podijeli kruh svoj s gladnima,
uvedi pod krov svoj beskućnike,
odjeni onog koga vidiš gola
i ne krij se od onog tko je tvoje krvi.
Tad će sinut poput zore tvoja svjetlost
i zdravlje će tvoje brzo procvasti.
Pred tobom će ići tvoja pravda,
a slava Gospodnja bit će ti zalaznicom.
Vikneš li, Gospodin će ti odgovorit,
kad zavapiš, reći će: ’Evo me!’
Ukloniš li iz svoje sredine jaram,
ispružen prst i besjedu bezbožnu,
dadeš li kruha gladnome,
nasitiš li potlačenog,
tvoja će svjetlost zasjati u tmini
i tama će tvoja kao podne postati.«
Riječ je Gospodnja.
 
Pripjevni Psalam     
Pripjev: Čestitima sviće ko svjetlost u tami.


Čestitima sviće ko svjetlost u tami:
milostiv, milosrdan i pravedan Gospodin.
Dobro je čovjeku koji je milostiv
i daje u zajam, koji poslove svoje obavlja pravedno.                    

Čestitima sviće ko svjetlost u tami.
    

Dovijeka neće on posrnuti:
u vječnome će spomenu biti pravednik.
Žalosne se vijesti neće bojati,
stalno je njegovo srce
uzdajuć se u Gospodina.                                                         

Čestitima sviće ko svjetlost u tami.

 

Postojano mu je srce, ničeg se ne boji.
On rasipno dijeli, daje sirotinji:
pravednost njegova ostaje dovijeka,
njegovo će se čelo slavno uzdići.                                              

Čestitima sviće ko svjetlost u tami.

Drugo Čitanje                 
Navijestih vam svjedočanstvo Krista raspetoga.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Kada dođoh k vama, braćo, ne dođoh s uzvišenom besjedom
ili mudrošću navješćivati vam svjedočanstvo Božje
jer ne htjedoh među vama znati što drugo osim Isusa Krista,
i to raspetoga. I ja priđoh k vama slab, u strahu i u veliku drhtanju.
I besjeda moja i propovijedanje moje ne bijaše u uvjerljivim
riječima mudrosti, nego u pokazivanju Duha i snage
da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj,
nego na snazi Božjoj.
Riječ je Gospodnja.
 

Pjesma Prije Evanđelja      
Ja sam svjetlost svijeta, govori Gospodin,
tko ide za mnom, imat će svjetlost života.
 
Evanđelje                    

Vi ste svjetlost svijeta.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti?
Nije više ni za što nego da se baci van i da ljudi po njoj gaze.«
»Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori.
Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod posudu, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.« Riječ Gospodnja.

 

Molitva vjernika

Ocu nebeskom, koji nas je u Kristu obdario svjetlom spasenja,
uputimo svoje molitve za Crkvu i za cijeli svijet:


1.  Rasvijetli hod svoje Crkve da po vjernosti tvojoj istini
i po svjedočenju evanđeoske ljubavi bude i danas svjetlo narodâ, molimo te.
 
2.  Prodahni evanđeoskom hrabrošću i svetošću života pastire Crkve i sve navjestitelje tvoje riječi: daj da po njihovu vjernom služenju sva Crkva hodi putem spasenja, molimo te.
 
3.  Pohodi svojom milošću sve naše obitelji da, okrijepljene snagom obiteljske molitve, budu sveto mjesto zajedništva u vjeri i ljubavi, molimo te.
 
4.  U svima nama probudi kršćansku odgovornost za svijet
u kojemu živimo: obnovi nas u vjeri i pomozi nam da po življenju evanđelja budemo sol zemlje i svjetlo svijeta, molimo te.
 
5.  Svjetlom vječnoga života obasjaj svu našu pokojnu braću i sestre, molimo te.
 
Oče, izvore svakoga dobra, s pouzdanjem u tvoju dobrotu
izričemo ti ove molitve. Ti ih usliši i svojim nas svjetlom obdari da uzmognemo zdušno se zauzimati za sve što te molimo.
Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page