top of page

4. Nedjelja Kroz Godinu - A

Prvo čitanje Sef 2,3; 3,12-13

Pustit ću da u tebi opstane samo skroman i čedan narod.

Čitanje Knjige proroka Sefanije

Tražite Gospodina, svi skromni na zemlji, svi koji izvršavate odredbe njegove!
Tražite pravdu, tražite poniznost: vi ćete možda biti zaštićeni
u dan gnjeva Gospodnjega.
»Pustit ću da u tebi opstane samo skroman i čedan narod,
i u imenu Gospodnjem tražit će okrilje ostatak Izraelov.
Oni neće više činiti nepravdu, neće više govoriti laži; u njihovim ustima neće se više naći jezik prijevarni. Moći će pasti i odmarati se i nitko im neće smetati.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam

Blago siromasima duhom; njihovo je kraljevstvo nebesko!

Gospodin ostaje vjeran dovijeka,
potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruha daje.
Gospodin oslobađa sužnje.

Blago siromasima duhom; njihovo je kraljevstvo nebesko!

Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute,
Gospodin ljubi pravedne.
Gospodin štiti pridošlice.

Blago siromasima duhom; njihovo je kraljevstvo nebesko!

Sirote i udovice podupire,
a grešnicima mrsi putove.
Gospodin će kraljevati dovijeka,
tvoj Bog, Sione, od koljena do koljena.

Blago siromasima duhom; njihovo je kraljevstvo nebesko!

 

Drugo Čitanje  
Slabe svijeta izabra Bog.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Gledajte, braćo, sebe, pozvane: nema mnogo mudrih po tijelu, nema mnogo snažnih, nema mnogo plemenitih. Nego lude svijeta izabra Bog da posrami mudre, i slabe svijeta izabra Bog da posrami jake; i neplemenite svijeta i prezrene izabra Bog, i ono što nije, da uništi ono što jest, da se nijedan smrtnik ne bi hvalio pred Bogom. Od njega je da vi jeste u Kristu Isusu, koji nama posta mudrost od Boga, i pravednost, i posvećenje, i otkupljenje, da bude kako je pisano: Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje


Blago siromasima duhom!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme:
Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati: »Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago ožalošćenima: oni će se utješiti! Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju! Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi! Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko! Blago vama kad vas - zbog mene - pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas! Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!«

Riječ Gospodnja.

 Molitva Vjernika

Svemogućemu Bogu, koji je izvor radosti i put do vječnoga blaženstva, 

uputimo svoje ponizne molitve: 

 1. Za Crkvu koju si pozvao na život evanđeoskog blaženstva: da svjedočanstvom života bude znak novog neba i nove zemlje, molimo te. 
   

 2. Za pastire Crkve:  udijeli im evanđeoske mudrosti kako bi po njihovu vodstvu i naučavanju  sva Crkva živjela životom koji proslavlja tvoje ime i naviješta tvoj slavni dolazak, molimo te. 
   

 3. Za sve kršćane: prodahni ih Kristovom ljubavlju da radosno dijele patnju i bol svih koji trpe  te tako u svijetu grade tvoje kraljevstvo, molimo te. 
   

 4. Za nas ovdje sabrane:  ispuni nas mudrošću Duha Svetoga da umijemo ispravno vrjednovati  zemaljska dobra i uvijek težiti za onim nebeskima, molimo te. 
   

 5. Za pokojnu našu braću i sestre:  izliječi ih od rana ljudske nesavršenosti  i obdari ih vječnim blaženstvom, molimo te. 

 

Svemogući Bože, u svome Sinu Isusu Kristu pokazao si nam put blaženstva.  Čuvaj nas ustrajne na putu vjere te jednom dospijemo do vječnog zajedništva s tobom.  Po Kristu Gospodinu našemu. 

bottom of page