top of page

4. Korizmena Nedjelja Godina A

Prvo Čitanje  
David pomazan za kralja nad Izraelom.
                                                                                                     

Čitanje Prve knjige o Samuelu
U one dane:
Reče Gospodin Samuelu: »Napuni uljem svoj rog i pođi na put! Ja te šaljem Betlehemcu Jišaju jer sam između njegovih sinova izabrao sebi kralja.«
Kad su došli i kad je Samuel vidio Eliaba, ­reče u sebi: »Jamačno, evo pred Gospodinom ­stoji njegov pomazanik!« Ali Gospodin ­reče Samuelu: »Ne gledaj na njegovu vanjštinu ni na njegov visoki stas jer sam ga odbacio. Bog ne gleda kao što gleda čovjek: čovjek gleda na oči, a Gospodin gleda što je u ­srcu.«
Tako Jišaj dovede sedam svojih sinova pred Samuela, ali Samuel reče Jišaju: »Gospodin nije izabrao nijednoga od ovih.« Potom zapita Jišaja: »Jesu li to svi tvoji sinovi?« A on odgovori: »Ostao je još najmlađi, on je na paši, za stadom.« Tada Samuel reče Jišaju: »Pošalji po njega jer nećemo sjedati za stol dok on ne dođe.« Jišaj posla po njega: bijaše on rumen, lijepih očiju i krasna stasa. I Gospodin reče Samuelu: »Ustani, pomaži ga: taj je!« Samuel uze rog s uljem i pomaza ga usred njegove braće; i duh Gospodnji obuze Davida od onoga dana.
Riječ Gospodnja.
 
Otpjevni Psalam  
Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.


Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju.                                     

Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.

Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega.
Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni.                                                

Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.

Trpezu preda mnom prostireš na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva.                                

Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.

Dobrota i milost pratiti će menesve dane života moga.                          

U Gospodnjem ću domu prebivati kroz dane mnoge.                      

Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam.
 
Drugo Čitanje   
Ustani od mrtvih i zasvijetlit će ti Krist
                                                                                                          

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo:
Nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu: kao djeca svjetlosti hodite – plod je svjetlosti svaka dobrota, pravednost i istina – i odlučite se za ono što je milo Go­spodinu. A nemajte udjela u jalovim djelima tame, nego ih dapače raskrinkavajte, jer što potajno čine, sramota je i govoriti. A sve što se raskrinka, pod svjetlošću postaje sjajno; što je pak sjajno, svjetlost je. Zato veli: »Probudi se, ti što spavaš, ustani od mrtvih i zasvijetlit će ti Krist.«
Riječ Gospodnja.
 
Evanđelje   Iv 9, 1 6-9.13-17.34-38 (kraća verzija)
Ode, umije se pa se vrati gledajući.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
U ono vrijeme:
Isus prolazeći ugleda čovjeka slijepa od rođenja. I pljune na zemlju te od pljuvačke načini kal pa mu kalom premaza oči. I reče mu: »Idi, operi se u kupalištu Siloamu!« – što znači »Poslanik.« Onaj ode, umije se pa se vrati gledajući.
Susjedi i oni koji su ga prije viđali kao prosjaka govorili su: »Nije li to onaj koji je sjedio i prosio?« Jedni su govorili:  »On je.« Drugi opet: »Nije, nego mu je sličan.« On je sam tvrdio: »Da, ja sam!«
Tada odvedoše toga bivšeg slijepca farizejima. A toga dana kad Isus načini kal i otvori njegove oči, bijaše subota. Farizeji ga počeše iznova ispitivati kako je progledao. On im reče: »Stavio mi kal na oči i ja se oprah – i evo vidim.« Nato neki između farizeja rekoše: »Nije taj čovjek od Boga: ne pazi na subotu.« Drugi su pak govorili: »A kako bi jedan grešnik mogao činiti takva znamenja?« I nastade među njima podvojenost. Zatim ponovno upitaju slijepca: »A što ti kažeš o njemu? Otvorio ti je oči!« On odgovori: »Prorok je!« Odgovore mu: »Sav si se u grijesima rodio, i ti nas da učiš?« I izbaciše ga.
Dočuo Isus da su onoga izbacili pa ga nađe i reče mu: »Ti vjeruješ u Sina Čovječjega?« On odgovori: »A tko je taj, Gospodine, da vjerujem u njega?« Reče mu Isus: »Vidio si ga! To je onaj koji govori s tobom!« A on reče: »Vjerujem, Gospodine!« I baci se ničice preda nj.  Riječ Gospodnja.

 

Molitva Vernika

Nebeskom Ocu, koji nam je poslao svoga

Sina da nam bude svjetlo života,

uputimo svoje prošnje zajedno moleći:


Usliši nas, Oče.

1.  Za Crkvu u svijetu: da se u svome poslanju u svijetu sve više suobličuje Kristu Isusu te po vjernosti tvojoj riječi bude svjetlo spasenja svim narodima, molimo te.
 
2.  Za pastire Crkve: čuvaj ih u svojoj istini i pomozi da u svim protivljenjima svijeta pokažu snagu proročke riječi i pastirske odgovornosti za dobro svih ljudi, molimo te.
 
3.  Za naše župne zajednice i naše obitelji:
probudi u nama odgovornost za primljeni dar vjere kako bismo ga
po svjedočanstvu života mogli radosno dijeliti s drugima, molimo te.
 
4.  Za ovu zajednicu tvojih krštenika: rasvijetli u nama svaku tamu grijeha, oslobodi nas od svakoga pretvaranja, laži i nevjernosti, kako bismo mogli čistoga pogleda gledati tvoje lice, molimo te.
 
5.  Za one koji u vjeri usnuše: privedi ih u zajedništvo svojih svetih, molimo te.

Primi, nebeski Oče, smjerne molitve svoga naroda. Rasvijetli tamu grijeha u našim srcima, ozdravi nas od sljepoće koja priječi da te prepoznamo u braći ljudima i pomozi da uvijek hodimo u tvome svjetlu. Po Kristu.

bottom of page