top of page

Trideset i treća nedjelja kroz godinu A

16. studenoga 2014. 

 

Prvo čitanje   Izr 31, 10-13.19-20.30-31

Vješto radi rukama marnim.


Čitanje Knjige Mudrih izreka

Tko će naći ženu vrsnu? Više vrijedi ona nego biserje. Muževljevo se srce uzda u nju i blagom neće oskudijevati. Ona mu čini dobro, a ne zlo, u sve dane vijeka svojeg. Pribavlja vunu i lan i vješto radi rukama marnim. Rukama se maša preslice i prstima drži vreteno. Siromahu dlan svoj otvara, ruke pruža nevoljnicima. Lažna je ljupkost, tašta je ljepota: žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu. Plod joj dajte ruku njezinih i neka je na vratima hvale djela njezina! 

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni psalam    Ps 128, 1-5

Pripjev:   Blago svima koji se boje Gospodina!

 

Blago svakome koji se boji Gospodina,

koji njegovim hodi stazama!

Plod ruku svojih ti ćeš uživati,

blago tebi, dobro će ti biti.

Pripjev:   Blago svima koji se boje Gospodina!
 

Žena će ti biti kao plodna loza

u odajama tvoje kuće;

sinovi tvoji ko mladice masline

oko stola tvojega.

Pripjev:   Blago svima koji se boje Gospodina!
 

Eto, tako će biti blagoslovljen čovjek

koji se boji Gospodina!

Blagoslovio te Gospodin sa Siona,

uživao sreću Jeruzalema

sve dane života svojega!

Pripjev:   Blago svima koji se boje Gospodina!

 

Drugo čitanje   1Sol 5, 1-6

Da vas Dan ne zaskoči kao kradljivac.


Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima
 O vremenima i trenucima nije, braćo, potrebno pisati vam. Ta i sami dobro znate da Dan Gospodnji dolazi baš kao kradljivac u noći. Dok još budu govorili: »Mir i sigurnost«, zadesit će ih iznenadna propast kao trudovi trudnicu i neće umaći. Ali vi, braćo, niste u tami, da bi vas Dan mogao zaskočiti kao kradljivac: ta svi ste vi 

sinovi svjetlosti i sinovi dana. Nismo doista od noći ni od tame. Onda i ne spavajmo kao ostali, nego bdijmo i trijezni budimo.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja   Iv 15, 4a.5b

Ostanite u meni i ja u vama, govori Gospodin, 

tko ostaje u meni, taj donosi mnogo roda.

 

Evanđelje   Mt 25, 14-30

U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj napro­tiv koji je primio jedan ode, otkopa ­zemlju i sakri novac gospodarov.

Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet tale­nata i donese drugih pet ­govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi ­talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata ­stekao!’ Reče mu ­gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad ­mnogim ću te postaviti! Uđi u radost ­gospodara svoga!’ 

Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospo­daru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva ­talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo ­dobri i vjerni! U malome si  bio vjeran, nad ­mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.’ A pristupi i onaj koji je primio jedan ­talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje ­nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih ­talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A ­gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.’ ‘Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.’«

Riječ Gospodnja.

 

Molitva Vjernika

Poniznom se molitvom utecimo Bogu, dobromu Ocu i izvoru svakoga dobra: 

 

 1. Svojoj Crkvi povjerio si dar vjere:
  okrijepi ju proročkom hrabrošću da vjerno i ustrajno
  naviješta spasenje svim ljudima, molimo te.
   

 2. Rasvijetli svojom mudrošću papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve da u vršenju svoje službe umiju prepoznavati svaki dar koji im povjeravaš za izgradnju tvoga Kraljevstva, molimo te. 
   

 3. Svojom utjehom budi bliz svima koji trpe u siromaštvu i onima koji žive pod prijetnjom rata i progonstva, a kršćane nadahni da djelotvornom ljubavlju budu bližnji svima koje susreću, molimo te.
   

 4. Nas ovdje okupljene ispuni radošću života da, u zahvalnosti za svaki tvoj dar, sve svoje djelovanje i htijenje usmjeravamo prema konačnomu susretu s tobom, molimo te.
   

 5. Braću i sestre koji dovršiše dane zemaljskoga života
  primi u radost svoga Kraljevstva, molimo te.

 

Vječni Oče, u svojoj beskrajnoj ljubavi obdario si nas darovima života.
Prati naš svojom milošću naš hod kroz svijet da budemo uvijek djelitelji tvoje dobrote svim ljudima te zavrijedimo ući u vječno zajedništvo s tobom. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page