top of page

31.  Nedjelja Kroz Godinu B

 

Prvo Čitanje:

Čuj Izraele: Ljubi Gospodina svim srcem svojim!

 

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona

U one dane: Mojsije reče narodu:

»Svega vijeka svoga boj se Gospodina, Boga svoga,

— ti, i sin tvoj, i sin tvoga sina — vršeći sve zakone njegove i sve zapovijedi njegove što ti ih danas propisujem pa da imaš dug život!

Slušaj Izraele, drži ih i vrši da ti dobro bude i da se veoma razmnožiš

jer ti je Gospodin, Bog otaca tvojih, obećao zemlju kojom teče med i mlijeko.

Čuj Izraele!

Gospodin, Bog naš, Gospodin je jedini!

Zato ljubi Gospodina, Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom snagom svojom!

Riječi ove što ti ih danas naređujem

neka ti se urežu u srce!«

Riječ Gospodnja.

 

Pripjevni Psalam:

PSALAM: Ljubim te, Gospodine, krijeposti moja!

 

Ljubim te, Gospodine, krijeposti moja!

Gospodine, hridino moja, utvrdo moja, spase moj!

PSALAM: Ljubim te, Gospodine, krijeposti moja!

 

Bože moj, pećino moja, kojoj se utječem,

štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja!

Zazvat ću Gospodina, hvale predostojna,

i od dušmana bit ću izbavljen.

PSALAM: Ljubim te, Gospodine, krijeposti moja!

 

Živio Gospodin! Blagoslovljena hridina moja!

Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!

Umnožio si pobjede kralju svojemu,

pomazaniku svome milost iskazao.

PSALAM: Ljubim te, Gospodine, krijeposti moja!

 

Drugo Čitanje:

Krist, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo.

 

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo! Mnogo je bilo svećenika jer ih je smrt priječila trajno

ostati. Krist pak, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo.

Zato i može do kraja spašavati one koji po njemu pristupaju k

Bogu — uvijek živ, da se za njih zauzima.

Takav nam Veliki svećenik i bijaše potreban — svet, nedužan,

neokaljan, odijeljen od griješnika i uzvišeniji od nebesa — koji ne

treba da kao oni veliki svećenici danomice prinosi žrtve najprije

za svoje grijehe, a onda za grijehe naroda. To on učini jednom

prinijevši samoga sebe. Zakon doista postavi za velike svećenike

ljude podložne slabosti, a riječ zakletve — nakon Zakona — Sina

zauvijek usavršena.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje:

Ovo je prva zapovijed. Druga je pak ovoj slična.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca i upita ga: »Koja je zapovijed prva od sviju?«

Isus odgovori: »Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini.

Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje!

Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.«

Nato će mu pismoznanac: »Dobro, učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega.

Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga – više je nego sve paljenice i žrtve.«

Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, reče mu: »Nisi daleko od kraljevstva Božjega!« I nitko se više nije usuđivao pitati ga.

Riječ Gospodnja.

bottom of page