top of page

30. Nedjelja Kroz Crkvenu Godinu B

 

1. ČITANJE: Jr 31, 7-9

Slijepe i hrome utješene vraćam.

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Ovo govori Gospodin:

»Kličite od radosti Jakovu, podvikujte prvaku naroda!

Objavljujte, uznosite, navješćujte: Gospodin spasi narod svoj.

Ostatak Izraelov!

Evo, ja ih vodim iz zemlje sjeverne, skupljam ih s krajeva zemlje: s njima su slijepi i hromi, trudnice i rodilje — vraća se velika zajednica.

Evo, u suzama pođoše, utješene sad ih vraćam!

Vodit ću ih kraj potočnih voda, putom ravnim kojim ne će posrnuti, jer ja sam otac Izraelu, Efrajim je moj prvijenac.

Riječ Gospodnja.

 

ODPJEVNI PSALAM: 126(125), 1-2ab,2cd-3, 4-5. 6

PSALAM: Velika nam djela učini Gospodin: opet smo radosni!

 

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske,

bilo nam je ko da snivamo.

Usta nam bjehu puna smijeha,

a jezik klicanja.

PSALAM: Velika nam djela učini Gospodin: opet smo radosni!

 

Među poganima tad se govorilo:

»Silna im djela učini Gospodin!«

Velika nam djela učini Gospodin:

opet smo radosni!

PSALAM: Velika nam djela učini Gospodin: opet smo radosni!

Vrati, Gospodine, sužnjeve naše

ko potoke negepske!

Oni koji siju u suzama,

žanju u pjesmi.

PSALAM: Velika nam djela učini Gospodin: opet smo radosni!

 

Išli su, išli plačući,

noseći sjeme sjetveno;

vraćat će se s pjesmom

noseći snoplje svoje.

PSALAM: Velika nam djela učini Gospodin: opet smo radosni!

 

2. ČITANJE: Heb 5, 1-6

Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu.

 

Čitanje Poslanice Hebrejima

Svaki veliki svećenik od ljudi uzet, za ljude se postavlja u odnosu prema Bogu da prinosi darove i žrtve za grijehe. On može primjereno suosjećati s onima koji su u neznanju i zabludi jer je i sam zaogrnut slabošću. Zato mora i za narod i za sebe prinositi okajnice. I nitko sam sebi ne prisvaja tu čast, nego je prima od Boga, pozvan kao Aron.

Tako i Krist ne proslavi sam sebe postavši svećenik, nego ga proslavi Onaj koji mu reče: Ti si Sin moj, danas te rodih, po onome što pak drugdje veli: Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisede­kovu.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje: Mk 10, 46-52

Učitelju moj, da progledam.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev.

Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stane vikati: »Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!« Mnogi ga ušutkivahu, ali on još jače vikaše: »Sine Davidov, smiluj mi se!«

Isus se zaustavi i reče: »Pozovite ga!« I pozovu slijepca sokoleći ga: »Ustani! Zove te!« On baci sa sebe ogrtač, skoči i dođe Isusu. Isus ga upita: »Što hoćeš da ti učinim?« Slijepac mu reče: »Učitelju moj, da progledam.« Isus će mu: »Idi, vjera te tvoja spasila!« I on odmah progleda i uputi se za njim.

Riječ Gospodnja.

bottom of page