top of page

3. Nedjelja Kroz Godinu B

Prvo Čitanje  
Obratiše se Ninivljani od svojega zlog puta.


Čitanje Knjige proroka Jone
Riječ Gospodnja dođe Joni drugi put:
»Ustani«, reče mu, »idi u Ninivu, grad veliki, i propovijedaj u njemu što ću ti reći.« Jona ustade i ode u Ninivu, kako mu Gospodin zapovjedi. Niniva bijaše grad velik pred Bogom – tri dana hoda.
Jona prođe gradom dan hoda, propovijedajući: »Još četrdeset dana i Niniva će biti razorena.«
Ninivljani povjerovaše Bogu; oglasiše post i obukoše se u kostrijet, svi od najvećega do najmanjega.
Bog vidje što su činili: da se obratiše od svojega zlog puta. I sažali se Bog zbog nesreće kojom im bijaše zaprijetio, i ne učini.
Riječ Gospodnja.
                                                                                                  

Otpjevni Psalam  
Pripjev:    Pokaži mi, Gospodine, putove svoje!


Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me
jer ti si Bog, moj Spasitelj!                                                    

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje!

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.
Spomeni me se po svojoj ljubavi –
radi dobrote svoje, Gospodine!                                                  

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje!

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.                                                            

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje!

Drugo Čitanje  
Prolazi obličje ovoga svijeta.


Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Ovo hoću reći, braćo: Vrijeme je kratko! Odsada i koji imaju žene, neka budu kao da ih nemaju; i koji plaču, kao da ne plaču; i koji se vesele, kao da se ne vesele; i koji kupuju, kao da ne posjeduju; i koji uživaju ovaj svijet, kao da ga ne uživaju, jer – prolazi obličje ovoga svijeta.
Riječ Gospodnja.
                                                                                                    

Pjesma Prije Evanđelja   
Približilo se kraljevstvo Božje;
obratite se i vjerujte evanđelju!

 

Evanđelje   
Obratite se i vjerujte evanđelju.


Čitanje svetog Evanđelja po Marku
Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«
I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova, gdje ribare na moru; bijahu ribari. I reče im Isus: »Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!« Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim.
Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže. Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja u lađi s nadničarima i otiđu za njim.
Riječ Gospodnja.

 

Molitva Vjernika

U zajedništvu vjere i poslanja koje nam je Bog udijelio, iznesimo pred njegovim licem svoje molitve zajedno govoreći:            

Vodi nas, Gospodine, putem spasenja.

1.  Za tvoju Crkvu: da vjerno hodi putem Krista Učitelja te, živeći zajedništvo vjere, bude dom za sve ljude, molimo te.

2.  Za sve koji se staviše u službu Crkvi i Gospodinu: okrijepi ih vjernošću u nasljedovanju tvoga puta i radošću služenja svim potrebitima, u kojima nam otkrivaš svoje lice, molimo te.

3.  Za mlade koji se nalaze pred izazovima života: rasvijetli ih Duhom mudrosti da u svome životnom zvanju i suočeni s izazovima svijeta, umiju razaznati i slijediti put vjere, molimo te.

4.  Za ovu zajednicu pozvanih: daj nam spoznati sve ono što je u našemu životu potrebno obraćenja i tvoje milosne obnove kako bismo mogli iskusiti radost Kraljevstva koje si nam u Kristu darovao, molimo te.

5.  Daruj nam odvažnosti da ostavimo sve što nas zarobljava i veže uz svijet i prolaznost i pomozi nam u slobodi živjeti tvoju Riječ, molimo te.

Svemogući Bože, i danas je po snazi tvoje Riječi i nasljedovanje tvoga puta. Usliši nam smjerne molitve i okrijepi nas da se životom zauzimamo za sve što te s vjerom molimo. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page