top of page

29. Nedjelja kroz godinu A

Prvo čitanje:      Iz 45, 1.4-6

Primih za desnicu Kira da pred njim oborim narode!

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ovo govori Gospodin o Kiru, pomazaniku svome: »Primih ga za desnicu da pred njim oborim narode i raspašem bokove kraljevima, da rastvorim pred njim vratnice, da mu nijedna vrata ne budu zatvorena. Radi sluge svog Jakova i Izraela, svog izabranika, po imenu ja te pozvah, imenovah te premda me znao nisi. Ja sam Gospodin i nema drugoga; osim mene Boga nema. Iako me ne poznaš, naoružah te: nek se znade od istoka do zapada da izvan mene sve je ništavilo: Ja sam Gospodin i nema drugoga!«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:    Ps 96, 1.3-5.7-10a.10c

Pripjev:  Dajte Gospodinu slavu i silu!

 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Kazujte poganima njegovu slavu,
svim narodima čudesa njegova!                                                                

Pripjev:  Dajte Gospodinu slavu i silu!


Velik je Gospodin, hvale predostojan,
strašniji od svih bogova!
Ništavni su svi bozi narodâ,
a Gospodin stvori nebesa!                                                                                   

Pripjev:  Dajte Gospodinu slavu i silu!


Dajte Gospodinu, narodna plemena,
dajte Gospodinu slavu i silu!
Dajte Gospodinu slavu imena njegova!
Prinesite žrtvu i uđite u dvorove njegove!                                                 

Pripjev:  Dajte Gospodinu slavu i silu!


Poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove!
Strepi pred njim, sva zemljo!
Nek se govori među poganima:
»Gospodin kraljuje, narodima pravedno upravlja.«                                 

Pripjev:  Dajte Gospodinu slavu i silu!

  

Drugo čitanje:   1Sol 1, 1-5b

Spominjemo se vaše vjere, ljubavi i nade.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima

Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjanâ u Bogu Ocu i Gospodinu Isusu Kristu. Milost vam i mir! Zahvaljujemo uvijek Bogu za sve vas i bez prestanka vas se sjećamo u svojim molitvama spominjući se vaše djelotvorne vjere, zauzete ljubavi i postojane nade u Gospodinu našem Isusu Kristu, pred Bogom i Ocem našim. Svjesni smo, braćo od Boga ljubljena, vašeg izabranja jer evanđelje naše nije k vama došlo samo u riječi nego i u snazi, u Duhu Svetome i mnogostrukoj punini.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mt 22, 15-21

Podajte caru carevo, a Bogu Božje.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Odoše farizeji i održaše vijeće kako da Isusa uhvate u riječi. Pošalju k njemu svoje učenike s herodovcima da ga upitaju: »Učitelju! Znamo da si istinit te po istini putu Božjem učiš i ne mariš tko je tko jer nisi pristran. Reci nam, dakle, što ti se čini: je li dopušteno dati porez caru ili nije?«

Znajući njihovu opakost, reče Isus: »Zašto me iskušavate, licemjeri? Pokažite mi porezni novac!« Pružiše mu denar. On ih upita: »Čija je ovo slika i natpis?« Odgovore: »Carev.« Kaže im: »Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje.«

Riječ Gospodnja.

Molitva Vjernika

Braćo i sestre, zahvalni nebeskomu Ocu na svakoj njegovoj riječi i na daru izabranja  u narod otkupljenika, izrecimo mu ponizno svoje molitve.
 

 1. Rasvijetli svojim Duhom život Crkve da uvijek bude vjerna tvojoj Riječi te radost spasenja naviješta svakom čovjeku, molimo te. 
   

 2. Za pastire Crkve i sve odgovorne u ravnanju tvojim svetim narodom: da u svjetlu evanđelja uvijek raspoznaju što je vječno, a što vremenito i prolazno, molimo te. 
   

 3. Okrijepi, Gospodine, svojom snagom živote i nastojanja naših misionara i misionarki u širenju radosne vijesti spasenja, a sve kršćane potakni na odgovornost
  za rast tvoga Kraljevstva među svima koji te još ne upoznaše, molimo te.
   

 4. Sve one koji raspolažu bogatstvima ovoga svijeta ispuni odgovornošću i brigom za ljude i narode koji trpe glad i siromaštvo, molimo te. 
   

 5. Nas ovdje sabrane prodahni mudrošću Kristova križa da umijemo ravnati svojim željama i htijenjima te svoje brige usmjerimo prema tvome daru spasenja,
  molimo te.

Gospodine, Bože naš, ne dopusti da nas od tebe odijele zamamnosti ovoga svijeta.
U svim iskušenjima prati svojom milošću naše misli i naša djela da te nikad ne zaniječemo, nego da te uvijek životom proslavljamo. Po Kristu Gospodinu našemu.

 

bottom of page