top of page

26. Nedjelja kroz godinu A

Prvo čitanje:  Ez 18, 25-28

Ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti, živjet će i neće umrijeti.

 

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

Ovo govori Gospodin:

»Vi velite: ‘Put Gospodnji nije pravedan!’ Čuj, dome Izraelov: Moj put da nije pravedan? Nisu li vaši putovi nepravedni? Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, pa zbog toga umre, umrijet će zbog nepravde što je počini. A ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti što je bijaše činio, pa stane vršiti moje pravo i pravicu, živjet će i neće umrijeti. Jer je uvidio i odvratio se od svojih nedjela što ih bijaše počinio, živjet će i neće umrijeti.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 25, 4b-6.7b-9

Pripjev: Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti!

 

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me
jer ti si Bog, moj Spasitelj.                                                                        

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti!

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.
Spomeni me se po svojoj ljubavi –
– radi dobrote svoje, Gospodine!                                                          

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti!

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.                                                                       

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti!

 

Drugo čitanje:    Fil 2, 1-11

Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo: Ima li u Kristu kakve utjehe, ima li kakva ljubazna bodrenja, ima li kakva zajedništva Duha, ima li kakva srca i samilosti, ispunite me radošću: složni budite, istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite; nikakvo suparništvo ni umišljenost, nego-u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe; ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih! Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu:

On, trajni lik Božji, nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom,

nego sam sebe „oplijeni“ uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan;

obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti,

smrti na križu.

Zato Bog njega preuzvisi i darova mu ime, ime nad svakim imenom,

da se na ime Isusovo prigne svako koljeno nebesnika, zemnika i podzemnika.

I svaki će jezik priznati:

»Isus Krist jest Gospodin!«-

na slavu Boga Oca.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mt 21, 28-32

Predomisli se i ode. Carinici i bludnice pretekoše vas u Kraljevstvo Božje.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus glavarima svećeničkim i starješinama narodnim: »Što vam se čini? Čovjek neki imao dva sina. Priđe prvomu i reče: ‘Sinko, hajde danas na posao u vinograd!’ On odgovori: ‘Neću!’ No poslije se predomisli i ode. Priđe i drugomu pa mu reče isto tako. A on odgovori: ‘Evo me, gospodaru!’ i ne ode. Koji od te dvojice izvrši volju očevu?« Kažu: »Onaj prvi.« Nato će im Isus: »Zaista, kažem vam, carinici i bludnice pretekoše vas u kraljevstvo Božje! Doista, Ivan dođe k vama putem pravednosti i vi mu ne povjerovaste, a carinici mu i bludnice povjerovaše. Vi pak, makar to vidjeste, ni kasnije se ne predomisliste da mu povjerujete.«

Riječ Gospodnja.

MOLITVA VJERNIKA
Braćo i sestre, molitvom se utecimo nebeskomu Ocu koji nas šalje da budemo graditelji njegova 
Kraljevstva i svjedoci njegova spasenja svakom čovjeku. Molimo zajedno:


Budi s nama, Gospodine!


1.  Ne dopusti, Gospodine, da u tvojoj Crkvi ponestane zanosa za vjerno naviještanje evanđelja i za 
radosno služenje braći ljudima, molimo te.


2.  U svim svojim vjernima probudi odgovornost za izgradnju kršćanskoga društva u kojem će ljubav 
ujedinjavati sve ljude, molimo te.


3.  Sve odgojitelje i učitelje djece i mladih u našemu društvu nadahni ljubavlju prema tvojoj 
Istini koja pobjeđuje svaku tamu i svako zlo, molimo te.


4.  Okrijepi nas, Gospodine, kad posustanemo na putu evanđelja, podigni nas kada pod grijehom 
pokleknemo i obnovi nam želju da te još više ljubimo, molimo te.


5.  Otvori nam, Gospodine, oči vjere da prepoznamo bližnje koji su potrebiti naše pomoći i ljubavi, molimo te.


Upravljaj i vodi, Gospodine, svoj narod putem spasenja. Tvoja milost nek nam bude snaga koja će 
preobražavati naš svagdašnji život u zbilju tvoga Kraljevstva. Po Kristu Gospodinu našemu.

 

bottom of page