top of page

DVADESET I PETA NEDJELJA KROZ GODINU B

 

Prvo čitanje: Mudr 2, 12.17-20

Osudimo ga na smrt sramotnu!

 

Čitanje Knjige Mudrosti

Rekoše bezbožnici:

»Postavimo zasjedu pravedniku jer nam smeta  i protivi se našem ponašanju, predbacuje nam prijestupe protiv zakona i spočitava kako izdadosmo odgoj svoj.

Pogledajmo jesu li istinite riječi njegove,  istražimo kakav će biti njegov svršetak.

Jer ako je pravednik Božji sin, On će se za nj zauzeti  i izbavit će ga iz ruku neprijateljskih.

Zato ga iskušajmo porugom i mukom  da upoznamo blagost njegovu  i da prosudimo strpljivost njegovu.

Osudimo ga na smrt sramotnu, jer će mu, kako veli, doći izbavljenje.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 54, 3-6.8

Pripjev: Bog krijepi život moj!

 

Spasi me, Bože, svojim imenom
i jakošću svojom izbori mi pravdu!
Poslušaj, Bože, moju molitvu
i usliši riječi usta mojih!

Pripjev: Bog krijepi život moj!


Oholice ustadoše na me
i moj život traže silnici:
na Boga se ne osvrću.

Pripjev: Bog krijepi život moj!


Evo, Bog mi pomaže,
Gospodin krijepi život moj.
Od srca rado ću ti žrtvovati,
slavit ću ti ime, Gospodine, jer je dobrostivo.

Pripjev: Bog krijepi život moj!

Drugo čitanje: Jak 3, 16 – 4,3

Plod se pravednosti u miru sije onima koji tvore mir.

 

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

Predragi: Gdje je zavist i svadljivost, ondje je nered i svako zlo djelo. A mudrost odozgor ponajprije čista je, zatim mirotvorna, milostiva, poučljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, postojana, nehinjena. Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir.

Odakle ratovi, odakle borbe među vama? Zar ne odavde: od pohota što vojuju u udovima vašim? Žudite, a nemate; ubijate i hlepite, a ne možete postići; borite se i ratujete. Nemate jer ne ištete. Ištete, a ne primate jer rđavo ištete: da u pohotama svojim potratite.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mk 9, 30-37

Tko želi biti prvi, neka bude svima poslužitelj.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Otišavši s gore, Isus i njegovi učenici prolažahu kroz Galileju. On ne htjede da to itko sazna. Jer poučavaše svoje učenike. Govoraše im: »Sin Čovječji predaje se u ruke ljudima. Ubit će ga, ali će on, ubijen, nakon tri dana ustati.« No oni ne razumješe te besjede, a bojahu ga se pitati.

I dođoše u Kafarnaum. I već u kući upita ih: »Što ste putem raspravljali?« A oni umukoše jer putem među sobom razgovarahu o tome tko je najveći. On sjede i dozove dvanaestoricu te im reče: »Ako tko želi biti prvi, neka bude od svih posljednji i svima poslužitelj!« I uzme dijete, postavi ga posred njih, zagrli ga i reče im: »Tko god jedno ovakvo dijete primi u moje ime, mene prima. A tko mene prima, ne prima mene, nego onoga koji mene posla.«

Riječ Gospodnja.

bottom of page