top of page

25. Nedjelja kroz godinu A

Prvo čitanje:  Iz 55, 6-9

Misli vaše nisu moje misli.

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Tražite Gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu! Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati Gospodinu koji će mu se smilovati, k Bogu našem jer je velikodušan u praštanju. Jer moje misli nisu vaše misli i puti moji nisu vaši puti, govori Gospodin. Visoko je iznad zemlje nebo: tako su visoko puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 145, 2-3.8-9.17-18

Pripjev: Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju.

 

Svaki ću dan tebe slaviti,
ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.
Velik je Gospodin i svake hvale dostojan,
nedokučiva je veličina njegova!
Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju.


Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.
Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju.


Pravedan si, Gospodine,
na svim putovima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju,
svima koji ga zazivaju iskreno.

Blizu je Gospodin svima koji ga prizivlju.

 

Drugo čitanje:  Fil 1, 20c-24.27a

Meni je živjeti Krist.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo: Krist će se uzveličati u mome tijelu, bilo životom, bilo smrću. Ta meni je živjeti Krist, a umrijeti dobitak! A ako mi živjeti u tijelu omogućuje plodno djelovanje, što da odaberem? Ne znam! Pritiješnjen sam od ovoga dvoga: želja mi je otići i s Kristom biti jer to je mnogo, mnogo bolje; ali ostati u tijelu potrebnije je poradi vas. Samo se ponašajte dostojno evanđelja Kristova.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:      Mt 20, 1-16a

Zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu:

»Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposleni pa i njima reče: ’Idite i vi u moj vinograd pa što bude pravo, dat ću vam.’ I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako. A kad izađe o jedanaestoj uri, nađe druge gdje stoje i reče im: ’Zašto ovdje stojite vazdan besposleni?’ Kažu mu: ’Jer nas nitko ne najmi.’ Reče im: ’Idite i vi u vinograd.’

Uvečer kaže gospodar vinograda svojemu upravitelju: ’Pozovi radnike i podaj im plaću počevši od posljednjih pa sve do prvih.’ Dođu tako oni od jedanaeste ure i prime po denar. Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali i oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: ’Ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio si ih s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu.’

Nato on odgovori jednomu od njih: ’Prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovomu posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar?’

Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji.«

Riječ Gospodnja.

MOLITVA VJERNIKA


Braćo i sestre, molitvom se utecimo Bogu Ocu, koji nas ne uslišava po našim zaslugama, nego po obilju svoje dobrote i milosrđa.


1.  Prodahni svoju Crkvu žarom vjere i pouzdanja u tebe da bude zajednica onih koji životom svjedoče tvoju prisutnost u svijetu, molimo te.


2.  Svoju Crkvu, nazvanu tvojim vinogradom, obdari vrijednim pastirima i služiteljima koji će se 
uvijek radovati tvojoj nagradi na nebesima, molimo te.


3.  Ljude koji gospodare ljudskim radom nadahni istinskom pravednošću
da svakomu radniku udijele zasluženu plaću, molimo te.


4.  Blagoslovi naš rad i naša nastojanja u izgradnji ovoga svijeta i pomozi da, unaprjeđujući zemaljski život, svakim danom rastemo u spoznanju tebe i tvoje dobrote, molimo te.


5.  Svima koji dovršiše dane zemaljskoga života budi vječna nagrada u tvome nebeskom kraljevstvu,  molimo te.


Bože, Oče naš, ti svojom dobrotom nadilaziš svako naše nastojanje i sve preobražavaš
u dobro. Oslobodi nas tjeskobne navezanosti na dobra svijeta i učini nas radosnim graditeljima nebeskoga kraljevstva.
Po Kristu Gospodinu našemu.

 

bottom of page