top of page

21. Nedjelja kroz godinu A

Prvo Čitanje   Iz 22,19-23
Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin Šibni, upravitelju dvora:
»Lišit ću te tvoje službe i otjerati s tvog mjesta;
i u onaj dan pozvat ću svoga slugu Elijakima, sina Hilkijina.
Obući ću mu tvoju haljinu, tvojim ću ga pojasom opasati,
tvoju ću mu vlast predati u ruke te će biti otac žiteljima jeruzalemskim
i kući Judinoj. Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove:
kad otvori, nitko neće zatvoriti,
kad zatvori, nitko neće otvoriti.
Kao klin zabit ću ga na tvrdu mjestu;
i postat će prijesto slave domu oca svojega.«
Riječ Gospodnja.
 
Otpjevni Psalam   Ps 138,1-3.6.8bc
Pripjev: Gospodine, vječna je ljubav tvoja: djelo ruku svojih ne zapusti!


Zahvaljujem ti, Gospodine, iz svega srca jer si čuo riječi mojih usta.
Pred licem anđelâ pjevam tebi, bacam se nice prema svetom hramu tvojemu. 

Gospodine, vječna je ljubav tvoja: djelo ruku svojih ne zapusti!

Zahvaljujem imenu tvojem za tvoju dobrotu i vjernost,
Kad sam te zazvao, uslišio si me, dušu si moju pokrijepio.

Gospodine, vječna je ljubav tvoja: djelo ruku svojih ne zapusti!

Zaista, uzvišen je Gospodin, ali gleda na ponizna, a oholicu izdaleka poznaje.
Gospodine, vječna je ljubav tvoja: djelo ruku svojih ne zapusti!

Gospodine, vječna je ljubav tvoja: djelo ruku svojih ne zapusti!
 

Drugo Čitanje   Rim 11, 33-36
Sve je od njega i po njemu i za njega!

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
O dubino bogatstva, i mudrosti, i spoznanja Božjega!
Kako li su nedokučivi sudovi i neistraživi putovi njegovi!
Doista, tko spozna misao Gospodnju, tko li mu bî savjetnikom?
Ili: tko ga darom preteče da bi mu se uzvratiti moralo?
Jer sve je od njega i po njemu i za njega!
Njemu slava u vjekove! Amen.
Riječ Gospodnja.
 
Pjesma Prije Evanđelja    Mt 16,18
Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni
sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena
neće je nadvladati.
 
Evanđelje    Mt 16,13-20
Ti si Petar-Stijena. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme:
Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita učenike:
»Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?«
Oni rekoše: »Jedni da je Ivan Krsti­telj; drugi da je Ilija;
treći opet da je Jeremija ili koji od proroka.«
Kaže im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?«
Šimun Petar prihvati i reče:
»Ti si Krist-Pomazanik, Sin Boga živoga.«
Nato Isus reče njemu:
»Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv,
nego Otac moj, koji je na nebesima.
A ja tebi kažem: Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju i vrata paklena neće je nadvladati.
Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji,
bit će odriješeno na nebesima.«
Tada zaprijeti učenicima neka nikomu ne reknu da je on Krist.
Riječ Gospodnja.

 

 

Molitva Vjernika

Svemogućemu Bogu, koji nam je u svome Sinu darovao otkupljenje,
uputimo svoje iskrene molitve:

1.  Za Crkvu u svijetu: učini ju vjernom i uvijek otvorenom vodstvu
tvoga Duha da svjedočanskim življenjem evanđelja otkrije istinsko
Kristovo lice svim ljudima, molimo te.
 
2.  Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve:
učvrsti ih u svojoj istini i pomozi da tvoj narod uvijek vode
u mudrosti evanđelja i u radosnome služenju braći ljudima, molimo te.
 
3.  Za sve koji su daleko od tebe: potakni ih svojom milošću i životnim

primjerom tvojih vjernika da u tebi nađu spasenje i radost života, molimo te.
 
4.  Za ovdje okupljenu zajednicu: prodahni nas svojim Duhom
da pouzdanje u tebe bude odgovor na sve sumnje i na sve nepravde
koje nam život donosi, molimo te.
 
5.  Za braću i sestre koji napustiše ovozemaljski dom:
primi ih u svoj vječni mir, molimo te.


Svemogući Bože, ti si na čvrstoj stijeni vjere svojih apostola podigao Crkvu, zajednicu vjernika. Usliši nam smjerne molitve i pomozi da budemo vjerni graditelji tvoje Crkve i tvoga Kraljevstva među ljudima koje susrećemo. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page