top of page

20. Nedjelja kroz godinu A

Prvo Čitanje    Iz 56,1.6-7
Sinove tuđinske dovest ću na svoju svetu goru!

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin:
»Držite se prava i činite pravdu,
jer će uskoro doći moj spas
i objaviti se moja pravednost.
A sinove tuđinske koji pristadoše
uz Gospodina da mu služe i da ljube
ime Gospodnje i da mu budu službenici,
sve koji poštuju subotu i ne oskvrnjuju je
i postojani su u savezu mojem,
njih ću dovesti na svoju svetu goru
i razveseliti u svojem domu molitve.
Njihove žrtve paljenice i klanice
bit će ugodne na mojem žrtveniku,
jer će se dom moj zvati
dom molitve za sve narode.«
Riječ Gospodnja.
 
Otpjevni Psalam   Ps 67,2-3.5-6.8
Pripjev: Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave!


Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave!

Nek se vesele i kliču narodi jer sudiš pucima pravedno
i narode vodiš na zemlji.                                                                          

Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave!

Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave!
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!                                                          

Neka te slave narodi, Bože, svi narodi neka te slave!
 

Drugo Čitanje   Rim 11,13-15.29-32
Neopozivi su dari i poziv Božji Izraelu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo:
Vama, poganima, velim: ja kao apostol pogana službu svoju proslavljam ne bih li na ljubomor izazvao njih, tijelo svoje, i spasio neke od njih. Jer ako je njihovo odbačenje izmirenje svijeta, što li će biti njihovo prihvaćanje ako ne oživljenje od mrtvih? Ta neopozivi su dari i poziv Božji!
Doista, kao što vi nekoć bijaste neposlušni Bogu, a sada po njihovoj neposlušnosti zadobiste milosrđe, tako i oni sada po milosrđu vama iskazanu postadoše neposlušni da i oni sada zadobiju milosrđe. Jer Bog je sve zatvorio u neposlušnost da se svima smiluje.
Riječ Gospodnja.
 
Pjesma Prije Evanđelja    usp. Mt 4,23
Isus je propovijedao evanđelje o Kraljevstvu
i liječio svaku nemoć u narodu.
 
Evanđelje    Mt 15,21-28
O ženo, velika je vjera tvoja!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme:
Ode Isus i povuče se u krajeve tirske i sidonske.
I gle: žena neka, Kanaanka iz onih krajeva, iziđe vičući:
»Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov!
Kći mi je teško opsjednuta!« Ali on joj ne uzvrati ni riječi.
Pristupe mu na to učenici te ga moljahu:
»Udovolji joj jer viče za nama.« On odgovori:
»Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova.«
Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže:
»Gospodine, pomozi mi!« On odgovori: »Ne priliči uzeti kruh djeci
i baciti ga psi­ćima.« A ona će: »Da, Gospodine!
Ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara!«
Tada joj Isus reče: »O ženo! Velika je vjera tvoja!
Neka ti bude kako želiš.«
I ozdravi joj kći toga časa.
Riječ Gospodnja.

 

Molitva Vjernika

Braćo i sestre, Bog nas je u Kristu poučio kako valja ustrajno i ponizno moliti za dar spasenja. Vjerni Kristovoj riječi, uputimo svoje molitve nebeskom Ocu, zajedno proseći:                                               

Smiluj nam se, Gospodine!

1.  Za tvoju Crkvu: da bude zajednica svih ljudi,
ujedinjenih ispovijedanjem iste vjere, molimo te.
 
2.  Za papu Franju i sve pastire Crkve: pomozi im da budu
vjerni svjedoci tvoga milosrđa te u njihovu služenju svi vjernici
prepoznaju veličinu tvoje ljubavi, molimo te.
 
3.  Za svijet, razdijeljen mnogim podjelama:
tvoj dar spasenja neka bude snaga pomirenja i istinskoga
zajedništva među svim narodima, molimo te.
 
4.  Za nas nad kojima i sada očituješ svoje smilovanje:
pomozi nam prepoznati svaki dar koji dolazi te svojim bližnjima
budemo svjedoci tvoje dobrote, molimo te.
 
5.  Za naše obitelji: obnovi u njima zajedništvo obiteljske molitve da,
okrijepljeni tvojom milošću, uzmognu trajno rasti u nesebičnoj ljubavi
i radosnome služenju, molimo te.

Svemogući Bože, s vjerom se utječemo tvojoj dobroti. Primi naše molitve i okrijepi nas pouzdanjem u tebe te uvijek budemo dostojni tvoga smilovanja. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page