top of page

2.  Nedjelja Kroz Godinu C

 

Prvo Čitanje: Iz 62, 1-5

Radovat će se ženik nevjesti.

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Sionu za ljubav neću šutjeti, Jeruzalema radi neću mirovati

dok pravda njegova ne zasine ko svjetlost i spasenje njegovo ne plane ko zublja. I puci će tvoju vidjeti pravednost i tvoju slavu svi kraljevi; prozvat će te novim imenom što će ga odrediti usta Gospodnja.

U Gospodnjoj ćeš ruci biti kruna divna i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog. Neće te više zvati Ostavljenom ni zemlju tvoju Opustošenom, nego će te zvati Moja milina, a zemlju tvoju Udata jer ti si milje Gospodnje i zemlja će tvoja biti udata.

Jer kao što se mladić ženi djevicom, tvoj će se graditelj tobom oženiti; i kao što se ženik raduje nevjesti, tvoj će se Bog tebi radovati. Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni Psalam: Ps 96, 1-3.7.8a.9-10a.c

Pripjev: Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja!

 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo!                           

Pripjev: Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja!


Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo,

kazujte poganima njegovu slavu, svim narodima čudesa njegova!                                                                                     

Pripjev: Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja!


Dajte Gospodinu, narodna plemena, dajte Gospodinu slavu i silu!
Dajte Gospodinu slavu imena njegova!                           

Pripjev: Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja!


Poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove!
Strepi pred njim, sva zemljo!
Nek se govori među poganima: »Gospodin kraljuje!« –
Narodima pravedno upravlja.                                            

Pripjev: Navješćujte svim narodima čudesa Gospodnja!

Drugo Čitanje:1Kor 12, 4-11

Jedan te isti Duh dijeli svakome napose kako hoće.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin;

i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima.

A svakomu se daje očitovanje Duha na korist.

Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu; drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu; drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika.

A sve to djeluje jedan te isti Duh dijeleći svakomu napose kako hoće.

Riječ Gospodnja.

 

Evanđelje: Iv 2, 1-12

Isus učini prvo znamenje u Kani Galilejskoj.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Bijaše svadba u Kani Galilejskoj. Bila ondje Isusova majka. Na svadbu bijaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka: »Vina nemaju.« Kaže joj Isus: »Ženo, što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas!« Nato će njegova mati poslužiteljima: »Što god vam rekne, učinite!«

A bijaše ondje Židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima: »Napunite posude vodom!« I napune ih do vrha. Tada im reče: »Zagrabite sada i nosite ravnatelju stola.« Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle je – znale su sluge koje zagrabiše vodu – ravnatelj stola pozove zaručnika i kaže mu: »Svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapiju, gore. Ti si čuvao dobro vino sve do sada.«

Tako, u Kani Galilejskoj, učini Isus prvo znamenje i objavi svoju slavu te povjerovaše u njega njegovi učenici. Nakon toga siđe sa svojom majkom, s braćom i sa svojim učenicima u Kafarnaum. Ondje ostadoše nekoliko dana.

Riječ Gospodnja.

 

 

Molitva Vjernika

Kristu Gospodinu, koji nas po svojoj riječi ispunja radošću spasenja, uputimo svoje molitve:
 

1.  Svoju Crkvu svakodnevno okupljaš na svadbenu gozbu
da kuša radost spasenja: prati ju svojim Duhom da raste u vjeri
te svakom čovjeku nosi tvoj dar spasenja, molimo te.

 

2.  Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve:
okrijepi ih proročkom hrabrošću i svetošću života u naviještanju
tvoje istine i u zauzimanju za opće dobro, molimo te.

 

3.  Za sve kršćane: ujedini ih u ispovijedanju vjere i u zajedništvu koje svjedoči ljepotu življenja evanđelja, molimo te.
 

4.  Za sve supružnike: njihovu ljubav prodahni svojom ljubavlju
i daj im trajno otkrivati ljepotu zajedništva s tobom, molimo te.

 

5.  Za nas ovdje sabrane: pomozi nam da nam riječ kojom nas
svakodnevno hraniš bude snaga istinskoga zaručništva s tobom, molimo te.

 

Gospodine Isuse Kriste, ti si po znamenju pretvaranje vode u vino objavio učenicima svoje božanstvo i nagovijestio čas svoje otkupiteljske žrtve na križu. Pomozi nam da snagom tvoga križa gradimo novi svijet te u zaručničkoj nadi iščekujemo tvoj slavni dolazak. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

bottom of page