top of page

2. Nedjelja  Kroz  Godinu  B

 

Prvo Čitanje

Čitanje Prve knjige o Samuelu                                                  

U one dane: Samuel je spavao u svetištu Gospodnjem, ondje gdje je bio Kovčeg Božji. Tada Gospodin zovnu Samuela. ” On odgovori: “Evo me!" I otrča k Eliju i reče: “Evo me! Ti si me zvao!" A Eli reče: “Ja te nisam zvao. Vrati se i spavaj!" On ode i leže.

I Gospodin opet zovnu Samuela. Samuel usta, ode k Eliju i reče: “Evo me! Zvao si me!” A Eli odgovori: “Ja te nisam zvao, sine! Vrati se i spavaj!" Samuel još nije poznavao Gospodina i još mu nikada ne bijaše objavljena riječ Gospodnja.

I Gospodin zovnu Samuela po treći put. On usta, ode k Eliju i reče: “Evo me! Zvao si me!” Sada Eli razumije da je Gospodin zvao dječaka. Zato reče Samuelu: “Idi i lezi; ako te zovne, ti reci: ‘Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša.Samuel ode i leže na svoje mjesto. I dođe Gospodin i stade i zovnu kao prije: “Samuele! Samuele!" A Samuel odgovori: “Govori, sluga tvoj sluša."

Samuel je rastao, a Gospodin je bio s njim I nije pustio da ijedna od njegovih riječi padne na zemlju.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni Psalam:   Ps 40, 2.4ab.7-10

Psalam: Evo, dolazim, Gospodine, vršiti  volju tvoju!

 

Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim,

i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.

U usta mi stavi pjesmu novu, slavopoj Bogu našemu.

Psalam: Evo, dolazim, Gospodine, vršiti  volju tvoju!

 

Žrtve i prinosi ne mile ti se.  nego si mi uši otvorio:

paljenica ni okajnica ne tražiš.

Tada rekoh: “Evo dolazim!

Psalam: Evo, dolazim, Gospodine, vršiti  volju tvoju!

 

U svitku knjige piše za mene: milje mi je.

Bože moj, vršit volju tvoju,

Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim."

Psalam: Evo, dolazim, Gospodine, vršiti  volju tvoju!

 

Tvoju ću pravdu naviještat’ u velikom zboru,

i usta svojih zatvoriti neću.

Gospodine, sve ti je znano.

Psalam: Evo, dolazim, Gospodine, vršiti  volju tvoju!

 

Drugo čitanje

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Ne tijelo bludnosti, nego Gospodinu, i Gospodin tijelu! Ta Bog koji je Gospodina uskrisio i nas će uskrisiti snagom njegovom. Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? A tko prione uz Gospodina, jedan je duh.

 

Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji učini čovjek, izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svojega tijela. Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama. koga imate od Boga. te niste svoji. Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem!

 

Riječ Gospodnja.

Evanđelje  lv l ,35-42

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu                                          

U ono vrijeme: Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: »Evo Jaganjca Božjega!« Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: »Što tražite?« Oni mu rekoše: »Rabbi« - što znači: Učitelju - gdje stanuješ?« Reče im: »Dođite i vidjet ćete.« Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura. Jedan od one dvojice koji su čuvši Ivana pošli za Isusom bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: »Našli smo Mesiju!« - - što znači »Krist - Pomazanik«. Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: »Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!« - što znači »Petar - Stijena«. 

Riječ Gospodnja.

bottom of page