top of page

2. Nedjelja Došašća Godina C

 

Prvo Čitanje   Bar 5, 1-9
Bog će pokazati sjaj tvoj.

Čitanje Knjige proroka Baruha
Skini, Jeruzaleme, haljinu tugovanja i nesreće,
odjeni se zauvijek ljepotom slave Božje,
ogrni se plaštem Božje pravednosti,
stavi na glavu vijenac slave Vječnoga
jer Bog će pokazati sjaj tvoj svemu pod nebom
i zasvagda ti dati ime:
Mir pravednosti’ i ’Slava bogoljubnosti’.
Ustani, Jeruzaleme, stani na visoko
i obazri se na istok:
Pogledaj! Djeca se tvoja sabiru
od istoka do zapada,
na zapovijed Svetoga, radujuć se što ih se spomenuo Bog.
Otišli su od tebe pješice, vodio ih neprijatelj,
a gle, Bog ih tebi vraća
nošene u slavlju, kao djecu kraljevsku.
I naredi Bog: neka se snize
sve visoke gore i vječne klisure;
nek se doline ispune i poravna zemlja
da Izrael čvrsto kroči u sjaju slave Božje.
A šume i sva stabla mirisna činit će sjenu
Izraelu po Božjoj zapovijedi, j
er Bog će voditi Izraela u radosti,
svjetlom svoje slave
prateć ga milosrđem svojim i pravednošću.«
Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni Psalam   Ps 126, 1-6
Pripjev: Silna nam djela učini Gospodinu: opet smo radosni!


Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske,
bilo nam je ko da snivamo.
Usta nam bjehu puna smijeha,
a jezik klicanja.                                                                              

Silna nam djela učini Gospodinu: opet smo radosni!

Među poganima tad se govorilo:
»Silna im djela Gospodin učini!«
Silna nam djela učini Gospodin:
opet smo radosni!                                                                          

Silna nam djela učini Gospodinu: opet smo radosni!

Vrati, Gospodine, sužnjeve naše
ko potoke negepske!
Oni koji siju u suzama
žanju u pjesmi.                                                                              

Silna nam djela učini Gospodinu: opet smo radosni!

Išli su, išli plačući
noseći sjeme sjetveno;
vraćat će se s pjesmom
noseći snoplje svoje.                                                                       

Silna nam djela učini Gospodinu: opet smo radosni!

Drugo Čitanje   Fil 1, 4-6.8-11
Budite čisti i besprijekorni za dan Kristov.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima
Braćo:
Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim zbog vašeg udjela u evanđelju od onoga prvog dana sve do sada – uvjeren u ovo: Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do dana Krista Isusa.
Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista! I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spozna­nju i potpunu pronicanju te ­mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za dan Kristov, puni ­ploda pravednosti po Isusu Kristu – na slavu
i hvalu Božju.
Riječ Gospodnja.

Pjesma Prije Evanđelja   Lk 3, 4.6
Pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze!
I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.

Evanđelje   Lk 3, 1-6
Svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Petnaeste godine vladanja cara Tiberija, dok je upravitelj Judeje bio Poncije Pilat, tetrarh Galileje Herod, a njegov brat Filip tetrarh Itureje i zemlje trahonitidske, i Liza­nije tetrarh Abilene, za velikog svećenika Ane i Kajfe, dođe riječ Božja Ivanu, sinu Zaharijinu, u pustinji. On obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha kao što je pisano u Knjizi besjeda Izaije proroka:
»Glas viče u pustinji:
’Pripravite put Gospodinu,
poravnite mu staze!
Svaka dolina neka se ispuni,
svaka gora i brežuljak neka se slegne!
Što je krivudavo, neka se izravna,
a hrapavi putovi neka se izglade!
I svako će tijelo vidjeti spasenje Božje.’«
Riječ Gospodnja.

 

Molitva Vjernika

Upravimo svoje prošnje Bogu Ocu i molimo da nas ispuni
iskrenom željom za obraćanjem i prihvaćanjem njegova dara spasenja:

 1. Za Crkvu u svijetu:
  da bez straha naviješta evanđelje spasenja svakomu čovjeku te vjerodostojnim življenjem tvoje riječi bude snaga u izgradnji boljega svijeta, molimo te.

   

 2. Za pastire koji predvode tvoj sveti narod:
  okrijepi ih proročkom hrabrošću i svetošću života kako bi
  sav tvoj narod hodio putem na koji ga zoveš, molimo te.

   

 3. Za ljude koji trpe u osamljenosti i oskudici:
  vrati im snagu pouzdanja u tebe, a sve kršćane nadahni na dosjetljivu i djelotvornu ljubav prema svim potrebitima, molimo te.

   

 4. Za nas ovdje okupljene:
  otvori nam oči srca da spoznamo sve što je u našim životima potrebno obraćenja i obnove te naš život bude put tvoga dolaska u svijet, molimo te.

   

 5. Za preminulu braću i sestre:
  obasjaj ih svjetlom svoje slave i primi ih u nebesko Kraljevstvo, molimo te.

 

Svemogući Bože, s vjerom i nadom iščekujemo Kristov dolazak u slavi.
Usmjeri, molimo te, naše korake na put spasenja i pomozi da,  živeći tvoju riječ, trajno rastemo u dostojanstvu koje si nam darovao po svome Sinu.  Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

bottom of page