top of page

2. Korizmena Nedjelja  Godina C

Prvo Čitanje:                                                                                                                                                Bog sklapa savez s vjernim Abrahamom.

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Bog izvede Abrama i reče:

»Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj ako ih možeš prebrojiti.«

A onda doda: »Toliko će biti tvoje potomstvo.«

Povjerova Abram Gospodinu i uračuna mu se u pravednost.

I reče mu Gospodin: »Ja sam Gospodin koji sam te izveo iz Ura Kaldejskoga da ti predam ovu zemlju u posjed.«

Abram upita: »Gospodine moj, po čemu ću razaznati da ću je zaposjesti?«

Odgovori mu: »Prinesi mi junicu od tri godine, kozu od tri godine,

ovna od tri godine, jednu grlicu i jednoga golubića.«

Sve mu to Abram donese i rasiječe na pole i metnu sve pole jednu prema drugoj;

pticā nije rasijecao.

Ptice grabežljivice obarale se na leševe, ali ih je Abram rastjerivao.

Kad je sunce bilo pri zalazu, pade Abram u dubok san i obuze ga jeza, mrak velik.

Kad je sunce zašlo i pao gust mrak, pojavi se zadimljen žeravnjak i goruća zublja te prođu između onih dijelova.

Toga je dana Gospodin sklopio savez s Abramom rekavši:

»Potomstvu tvome dajem zemlju ovu od Rijeke egipatske do Velike rijeke, rijeke Eufrata.«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni Psalam:                                                                                    

Pripjev: Gospodin mi je svjetlost i spasenje.

 

Gospodin mi je svjetlost i spasenje:
koga da se bojim?
Gospodin je štit života moga:
pred kime da strepim?                                                                             

Pripjev: Gospodin mi je svjetlost i spasenje.

 

Slušaj, Gospodine, glas moga vapaja,
milostiv mi budi, usliši me!
Moje mi srce govori: »

Traži lice njegovo!«                                                                                 

Pripjev: Gospodin mi je svjetlost i spasenje.

 

Da, lice tvoje, Gospodine, ja tražim.
Ne skrivaj lica svoga od mene!
Ne odbij u gnjevu slugu svoga!
Ti, pomoći moja, nemoj me odbaciti!                                                     

Pripjev: Gospodin mi je svjetlost i spasenje.

 

Vjerujem da ću uživati dobra Gospodnja
u zemlji živih.
U Gospodina se uzdaj, ojunači se,
čvrsto nek bude srce tvoje:
u Gospodina se uzdaj!                                                                           

Pripjev: Gospodin mi je svjetlost i spasenje.

Drugo Čitanje: 

Krist će nas suobličiti tijelu svomu slavnomu. 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo: Nasljedovatelji moji budite i promatrajte one koji žive po uzoru koji imate u nama. Jer često sam vam govorio, a sada i plačući govorim: mnogi žive kao neprijatelji križa Kristova. Svršetak im je propast, bog im je trbuh, slava u sramoti – jer misle na zemaljsko.
 Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista: snagom kojom ima moć sve sebi podložiti on će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svomu slavnomu.
Stoga, braćo moja ljubljena i željkovana, radosti moja i vijenče moj, tako – čvrsto stojte u Gospodinu.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:                                                                                               

 

Čitanje svetog Evanđelje po Luki   

U one dane: Povede Isus sa sobom Petra, Ivana i Jakova te uziđe na goru da se pomoli. I dok se molio, izgled mu se lica izmijeni, a odjeća sjajem zablista.

I gle, dva čovjeka razgovarahu s njime. Bijahu to Mojsije i Ilija.

 Ukazali se u slavi i razgovarali s njime o njegovu Izlasku, što se doskora imao ispuniti u Jeruzalemu.

No Petra i njegove drugove bijaše  svladao san. Kad se probudiše, ugledaše njegovu slavu i dva čovjeka koji stajahu uza nj. I dok su oni odlazili od njega, reče Petar Isusu: »Učitelju, dobro nam je ovdje biti.

Načinimo tri sjenice: jednu tebi, jednu Mojsiju, jednu Iliji.« Nije znao što govori.

Dok je on to govorio, pojavi se oblak i zasjeni ih. Ušavši u oblak, oni se prestrašiše.

A glas se začu iz oblaka: »Ovo je Sin moj, Izabranik! Njega slušajte!«

I upravo kad se začu glas, osta Isus sam. Oni su šutjeli i nikomu onih dana nisu kazivali što su vidjeli.

Riječ Gospodnja.

bottom of page