top of page

2. Korizmena Nedjelja Godina A

Prvo Čitanje                    

Poziv Abrahama, oca naroda Božjega.

Čitanje Knjige Postanka
U one dane: Gospodin reče Abramu:
»Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskog, u zemlju koju ću ti pokazati.
Velik ću narod od tebe učiniti, blagoslovit ću te, ime ću ti uzveličati
i sam ćeš biti blagoslov. Blagoslivljat ću one koji te blagoslivljali budu, koji te budu kleli, njih ću proklinjati; sva plemena na zemlji tobom će se blagoslivljati.«
Abram se zaputi kako mu je Gospodin rekao.
Riječ Gospodnja.
 
Otpjevni Psalam     
Pripjev: Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo!


Prava je riječ Gospodnja
i vjernost su sva djela njegova.
On ljubi pravdu i pravo:
puna je zemlja dobrote Gospodnje.                                                         

Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo!

Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
da im od smrti život spasi, da ih hrani u danima gladi.                  

Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo!

Naša se duša Gospodinu nada, on je pomoć i zaštita naša.
Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama,
kao što se u tebe uzdamo!                                                                   

Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo!
 


Drugo Čitanje               
 
Bog nas zove i prosvjetljuje.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju
Ljubljeni: Zlopati se zajedno sa mnom za evanđelje, po snazi Boga koji nas je spasio i pozvao pozivom svetim – ne po našim djelima, nego po svojem naumu i milosti koja nam je dana u Kristu Isusu prije vremenâ vjekovječnih, a očitovana je sada pojavkom Spasitelja našega Krista Isusa, koji obeskrijepi smrt i učini da zasja život i neraspadljivost – po evanđelju.
Riječ Gospodnja.
 
Pjesma Prije Evanđelja
Iz sjajnog oblaka začu se Očev glas:
Ovo je Sin moj ljubljeni! Slušajte ga!
 
Evanđelje                            
 
Lice mu zasja kao sunce.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Isus uze sa sobom Petra, Jakova i Ivana, brata njegova, te ih povede na goru visoku, u osamu, i preobrazi se pred njima. I zasja mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. I gle: ukazaše im se Mojsije i Ilija te razgovarahu s njime. A Petar prihvati i reče Isusu: »Gospodine, dobro nam je ovdje biti. Ako hoćeš, načinit ću ovdje tri sjenice, tebi jednu, Mojsiju jednu i Iliji jednu.« Dok je on još govorio, gle, svijetao ih oblak zasjeni, a glas iz oblaka govoraše: »Ovo je Sin moj ljubljeni! U njemu mi sva milina! Slušajte ga!« Čuvši glas, učenici padoše licem na zemlju i silno se prestrašiše. Pristupi k njima Isus, dotakne ih i reče: »Ustanite, ne bojte se!« Podigoše oči, ali ne vidješe nikoga doli Isusa sama. Dok su silazili s gore, zapovjedi im Isus: »Nikomu ne kazujte viđenje dok Sin Čovječji od mrtvih ne uskrsne.«
Riječ Gospodnja.

 

Molitva vjernika

Braćo i sestre, Bog nam je u Kristu objavio svoju slavu i darovao nam put spasenja.

Zagledani u Krista, molimo zajedno Oca nebeskog:

Prosvijetli nas, Gospodine, svojom mudrošću.

1.  Vodi svoju Crkvu, Gospodine, da trajno prianja uz tvoga Sina
te po vjernosti evanđelju donosi svim ljudima svjetlo spasenja,
molimo te.
 
2.  Papu našega Franju, (nad)biskupa I. i sve pastire Crkve
prodahni svojim Duhom da ustrajno naviještaju tvoju riječ
i grade evanđeosko zajedništvo koje preobražava svijet, molimo te.
 
3.  Daruj radost života svima koji su shrvani bolešću, samoćom ili neimaštinom,

a kršćane nadahni na velikodušnu ljubav prema njima i prema svim potrebitima, molimo te.
 
4.  Ukloni iz našega života sve što zasjenjuje lice istinskih vjernika
i pomozi da se svakodnevno suobličujemo Kristu Gospodinu, molimo te.
 
5.  Preminuloj našoj braći i sestrama podari radost života u vječnosti, molimo te.

Svemogući vječni Bože, po ovoj nam svetoj službi daješ predokus vječnoga života.
Prožmi naše misli, riječi i djela svojim Duhom da, obasjani tvojim svjetlom, preobražavamo lice ovoga svijeta i tako gradimo tvoje Kraljevstvo. Po Kristu.

bottom of page