top of page

19 Nedjelja kroz godinu A

Prvo Čitanje   1Kr 19,9a.11-13a
Stani u gori pred Gospodinom.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima
U one dane: Dođe Ilija na Božje brdo Horeb,
uđe u neku pećinu i prenoći u njoj. I gle, eto k njemu riječi Gospodnje. Glas mu ­reče: »Iziđi i stani u gori pred Gospodinom. Evo Gospodin upravo prolazi.« Pred Gospodinom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi, ali Gospodin nije bio u olujnom vihoru; poslije olujnog ­vihora bio je potres, ali Gospodin nije bio u potresu; a poslije potresa bio je oganj, ali Gospodin nije bio u ognju; poslije ognja šapat laganog i blagog lahora. Kad je to čuo Ilija, zakri lice plaštem, iziđe i stade na ulazu u pećinu.
Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni Psalam   Ps 85,9ab.10-14
Pripjev: Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje!


Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir.
Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje
i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.                                        

Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje!

Ljubav će se i vjernost sastati, pravda i mir zagrliti.
Vjernost će nicat iz zemlje, pravda će gledat s nebesa.                   

Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje!

Gospodin će dati sreću, i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim, a mir tragom stopa njegovih.                  

Pokaži nam, Gospodine, milosrđe svoje i daj nam svoje spasenje!
 

Drugo Čitanje   Rim 9,1-5
Htio bih ja sâm proklet biti za braću svoju.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo:
Istinu govorim u Kristu, ne lažem; susvjedok mi je savjest moja u Duhu Svetom: silna mi je tuga i neprekidna bol u srcu.
Da, htio bih ja sâm proklet biti, odvojen od Krista, za braću svoju,
sunarodnjake svoje po tijelu.
Oni su Izraelci, njihovo je posinstvo, i slava, i savezi, i zakonodavstvo,
i bogoštovlje, i obećanja; njihovi su i oci, od njih je, po tijelu,
i Krist, koji je iznad svega,
Bog blagoslovljen u vjekove. Amen.
Riječ Gospodnja.

 

Pjesma Prije Evanđelja   Ps 130,5
U Gospodina ja se uzdam,
duša se moja u njegovu uzda riječ.

 

Evanđelje   Mt 14,22-33
Zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, nasamo, da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam. ­Lađa se već mnogo stadija bila otisnula od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: »Utvara!« I od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: »Hrabro samo! Ja sam!
Ne bojte se!« Petar prihvati i reče: »Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!« A on mu reče: »Dođi!« I Petar siđe s lađe te, hodeći po vodi, ­pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: »Gospodine, ­spasi me!« Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: »Malovjerni, zašto si posumnjao?« Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: »Uistinu, ti si Sin Božji!«
Riječ Gospodnja.

 

Molitva Vjenika

 

Braćo i sestre, Bogu Ocu koji nas oslobađa straha i liječi od malovjernosti, uputimo svoje molitve proseći dar čvrste i pouzdane vjere. Molimo zajedno:


Učvrsti nam vjeru, Gospodine.

 

 1. Za tvoju Crkvu, koja je na putu prema vječnoj domovini:
  pomozi joj da bude čuvarica čvrste i cjelovite vjere
  te svi ljudi u njoj nađu sigurnost života, molimo te.
   

 2. Za sve vjernike koji su kušani sumnjama u odnosu prema tebi: ražari im vjeru svojim Duhom da u svim životnim iskušenjima prepoznaju i osjete snagu tvoje blizine, molimo te.
   

 3. Za sve koji u našemu narodu nose odgovornost za opće dobro: prodahni ih svojom mudrošću i potakni da se s ljubavlju i radošću služenja zauzimaju za svakoga čovjeka, molimo te.
   

 4. Za nas okupljene na ovome slavlju: daj da okrijepljeni riječju
  i tijelom tvoga Sina rastemo u pouzdanju u tebe te životom
  svjedočimo blago evanđelja koje nam je povjereno, molimo te.
   

 5. Za preminulu našu braću i sestre: pridruži ih svojim svetima
  i izabranima u nebeskome kraljevstvu, molimo te.

 

Svemogući Bože, ti si siguran oslonac i svjetlo našoj vjeri. Primi naše ponizne molitve i obdari nas milošću da nikada ne posumnjamo u tebe. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page