top of page

Šesnaesta Nedjelja Kroz Godinu B

Prvo čitanje: 

Skupit ću ostatak svojih ovaca i podići im pastire.

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Jao pastirima koji upropašćuju i raspršuju ovce paše moje – govori Gospodin. Stoga ovako govori Gospodin, Bog Izraelov, protiv pastira koji pasu narod moj: »Vi ste raspršili ovce moje, rastjerali ih, niste se brinuli za njih. Zato ću se ja sada pobrinuti za vas zbog zlodjela vaših – govori Gospodin. I sam ću skupiti ostatak svojih ovaca iz svih zemalja kamo sam ih raspršio i vratiti ih na ispaše njihove: bit će plodne i množit će se. I podići ću im pastire da ih pasu te se ničega više neće bojati ni plašiti, niti će se gubiti« – govori Gospodin.

»Evo dolaze dani

– govori Gospodin –

podići ću Davidu izdanak pravedni.

On će vladati kao kralj i biti mudar

i činit će pravo i pravicu u zemlji.

U njegove će dane Judeja biti spašena

i Izrael će živjeti spokojno.

I evo imena kojim će ga nazivati:

’Gospodin, Pravda naša.’«

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam!

 

Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane void i krijepi dušu moju.

Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam!


Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega.
Pa da mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni.

Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam!


Trpezu preda mnom prostireš na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš, čaša se moja prelijeva.

Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam!

Dobrota i milost pratit će mene sve dane života moga.
U Gospodnjem ću domu prebivati kroz dane mnoge.

Pripjev: Gospodin je pastir moj: ni u čem ja ne oskudijevam!

 

Drugo čitanje: 

On je mir naš, on koji od dvoga čini jedno.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo: Sada pak, u Kristu Isusu, vi koji nekoć bijaste daleko dođoste blizu – po Krvi Kristovoj.

Doista, on je mir naš, on koji od dvoga učini jedno: pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo razori u svome tijelu. Zakon zapovijedi s propisima obeskrijepi da u sebi, uspostavljajući mir, od dvojice sazda jednoga novog čovjeka te obojicu u jednome Tijelu izmiri s Bogom po križu, ubivši u sebi neprijateljstvo. I dođe te navijesti mir vama daleko i mir onima blizu, jer po njemu jedni i drugi u jednome Duhu imamo pristup Ocu.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje: 

Bijahu kao ovce bez pastira.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Apostoli se skupe oko Isusa i izvijeste ga o svemu što su činili i naučavali. I reče im: »Hajdete i vi u osamu na samotno mjesto, i otpočinite malo.« Jer mnogo je svijeta dolazilo i odlazilo pa nisu imali kada ni jesti. Otploviše dakle lađom na samotno mjesto, u osamu. No kad su odlazili, mnogi ih vidješe i prepoznaše te se pješice iz svih gradova strčaše onamo i pretekoše ih.

Kad iziđe, vidje silan svijet i sažali mu se jer bijahu kao ovce bez pastira pa ih stane poučavati u mnogočemu.

Riječ Gospodnja.

bottom of page