top of page

16. Nedjelja kroz godinu A

Prvo Čitanje   Mudr 12, 13.16-19
Daješ pokajanje za grijehe.

Čitanje Knjige Mudrosti
Osim tebe, Bože, nema Boga koji se brine za sve da bi mu morao dokazati kako ne sudiš krivo. Jer moć je tvoja načelo pravice tvoje i jer svime vladaš, možeš i sve poštedjeti. Jakost svoju pokazuješ samo onda kad ljudi ne vjeruju u puninu tvoje moći i kažnjavaš drskost onih koji je spoznaše. Ti, silni gospodaru, sudiš blago i upravljaš nama s velikom pažnjom jer kad god hoćeš, moć ti je pri ruci. A takvim si djelima narod svoj poučio da pravednik ima biti čovječan; podario si sinovima svojim dobru nadu jer daješ pokajanje za grijehe.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni Psalam   Ps 86, 5-6.9-10.15-16a
Pripjev:  Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš.


Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš,
pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju.
Slušaj, Gospodine, molitvu moju
i pazi na glas vapaja mog.                                                                   

Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš.

Svi narodi što ih stvori doći će
i klanjat se tebi, Gospodine,
i slavit će ime tvoje.
Jer ti si velik i činiš čudesa: ti si jedini Bog.                                         

Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš.

No ti si, Gospodine Bože, milosrdan i blag,
spor na srdžbu – sama ljubav i vjernost.
Pogledaj na me i smiluj se meni;
daj svome sluzi snage svoje!                                                          

Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš.

Drugo Čitanje   Rim 8, 26-27

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo!  Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sâm Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima. A Onaj koji proniče srca zna koja je želja Duha – da se on po Božju zauzima za svete.
Riječ Gospodnja.

Pjesma Prije Evanđelja     usp. Mt 11, 25
Blagoslovljen da si, Oče, Gospodaru neba i zemlje,
što si otajstva Kraljevstva objavio malenima.

Evanđelje   Mt 13, 24-43

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Iznese Isus narodu drugu prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: ‘Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj?’
On im odgovori: ‘Neprijatelj čovjek to učini.’ Nato mu sluge kažu: ‘Hoćeš li, dakle, da odemo pa da ga pokupimo?’ A on reče: ‘Ne! Da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu.’« I drugu im prispodobu iznese: »Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušičino zrno i posija ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama.« I drugu im kaza prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne.« Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama. I ništa im nije zborio bez prispodoba – da se ispuni što je rečeno po proroku: Otvorit ću u prispodobama usta svoja, iznijet ću što je sakriveno od postanka svijeta. Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: »Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi.« On odgovori: »Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga. Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega.« »Tko ima uši, neka čuje!«
Riječ Gospodnja.
                                                                                               

Molitva Vjernika

Braćo i sestre, Bogu Stvoritelju, koji nam je u svojoj ljubavi podario život i obdario nas snagom za dobra djela, uputimo svoje molitve zajedno proseći:
Obnovi nas, Gospodine, milošću svojom.

1.  Crkvu svoju okrijepi snagom Duha da uvijek bude poslušna tvojoj volji i postojana pred svim iskušenjima svijeta, molimo te.
 
2.  Budi svjetlo papi našemu Franji, (nad)biskupu našemu I. i svim pastirima Crkve: obdari ih mudrošću vodstva kako bi u tvome narodu rasla vjernost prema tebi, a evanđeoska ljubav preobražavala sva nastojanja i sve  odnose među ljudima, molimo te.

3.  Pohodi milošću svoga Duha sve one koji siju laž, mržnju i zlo, daruj im milost obraćenja i povedi ih putem spasenja, molimo te.

4.  I u nama je, Gospodine, skriveno još toliko zla: oslobodi nas od svakoga robovanja grijehu i daj nam rasti u tvojoj milosti da budemo kvasac novoga  svijeta, molimo te.

5.  Našoj braći i sestrama koji umriješe ovomu životu oprosti svaki grijeh i po svome milosrđu  uvedi ih u dom svoje vječnosti, molimo te.

Gospodine, po svome daru spasenja u nas si pohranio sjeme božanskoga života. Okrijepi nas svježinom  svoga Duha da vjerno hodimo putem tvojih zapovijedi te se nikad ne umorimo činiti dobro. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page