top of page

14. Nedjelja kroz godinu A

Prvo  Čitanje    
Tvoj kralj se evo tebi vraća ponizan.

Čitanje Knjige proroka Zaharije
Ovo govori Gospodin:
»Klikni iz sveg grla, Kćeri sionska!
Viči od radosti, Kćeri jeruzalemska!
Tvoj kralj se evo tebi vraća: pravičan je i pobjedonosan,
krotak jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu.
On će istrijebit kola iz Efrajima i konje iz Jeruzalema,
on će istrijebit luk ubojni, on će navijestit mir narodima.
Vlast će mu se proširit od mora do mora i od Rijeke do rubova zemlje.«
Riječ Gospodnja.
 
Otpjevni Psalam  
Pripjev:   Blagoslivljat ću ime tvoje dovijeka, Bože, kralju moj.


Slavit ću te, o Bože, kralju moj,
ime ću tvoje blagoslivljat uvijek i dovijeka.
Svaki ću dan tebe slaviti,
ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.                                          

Blagoslivljat ću ime tvoje dovijeka, Bože, kralju moj.

Milostiv je i milosrdan Gospodin, spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima, milosrdan svim djelima svojim.                              

Blagoslivljat ću ime tvoje dovijeka, Bože, kralju moj.
                                                                                                                

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva, neka o sili tvojoj govore.                          

Blagoslivljat ću ime tvoje dovijeka, Bože, kralju moj.

Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim i svet u svim svojim djelima.
Gospodin podupire sve koji posrću i pognute on uspravlja.                               

Blagoslivljat ću ime tvoje dovijeka, Bože, kralju moj.

Drugo Čitanje  
Ako Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo! Vi niste u tijelu, nego u Duhu, ako Duh Božji prebiva u vama. A nema li tko Duha Kristova, taj nije njegov. Ako li Duh onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, onaj koji uskrisi Krista od mrtvih oživjet će i smrtna tijela vaša po Duhu svome koji prebiva u vama. Dakle, braćo, dužnici smo, ali ne tijelu da po tijelu živimo!
Jer ako po tijelu živite, umrijeti vam je, ako li pak Duhom usmrćujete tjelesna djela, živjet ćete.
Riječ Gospodnja.

Pjesma Prije Evanđelja  
Blagoslovljen da si, Oče, Gospodaru neba i zemlje,
što si otajstva Kraljevstva objavio malenima.
 
Evanđelje  
Krotka sam i ponizna srca.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme reče Isus: »Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti.
Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.«
Riječ Gospodnja.

 

Molitva Vjernika

Braćo i sestre, Bog svoju mudrost i otajstvo spasenja otkriva malenima i poniznima. Uputimo mu iskrene molitve da duh evanđeoske malenosti ispuni naša srca.

1.  Vodi, Gospodine, svoju Crkvu kroz svijet:
daj da uvijek nasljeduje mudrost Kristova križa
i tako gradi tvoje Kraljevstvo među ljudima, molimo te.
 
2.  U svojoj istini podrži pastire Crkve i sve navjestitelje tvoje riječi:
ne dopusti da se daju zavesti izazovima svijeta, već da se uvijek
podlažu tvome jarmu, koji daruje ljepotu življenja, molimo te.
 
3.  Budi bliz svima koji trpe, osobito onima koji zbog ljudskih nepravdâ podnose bijedu i siromaštvo: obnovi u njima radost života, a kršćane usavrši u ljubavi da budu velikodušni  prema svim potrebitima, molimo te.
 
4.  Prati naše korake svojom dobrotom i milosrđem; ozdravi nas od svega što je grješno,  čuvaj nas od onoga što je pogubno, kako bismo novom snagom uzmogli slijediti put evanđelja, molimo te. 


5.  Iskaži svoje milosrđe našoj pokojnoj braći i sestrama:                           

grijehe im milostivo oprosti i uvedi ih u svjetlost svoga lica,   molimo te.
 

Svemogući Bože, primi i po svojoj dobroti usliši molitve ove svoje zajednice.
Nek tvoja mudrost uvijek nadahnjuje naše riječi i djela, naša htijenja i molitve, kako bismo s potpunom radošću živjeli ono što je veliko u tvojim očima. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page