top of page

12. Nedjelja kroz godinu A

12. Nedjelja Kroz Godinu A

Prvo Čitanje    
On izbavi dušu sirote iz ruku zlikovaca.

Čitanje Knjige proroka Jeremije
Reče Jeremija: Čuh klevete mnogih:
»Užas odasvud! Prijavite! Mi ćemo ga prijaviti.« Svi koji mi bijahu prijatelji čekahu moj pad. »Možda ga zavedemo, pa ćemo njim ovladati i njemu se osvetiti!« Sa mnom je Gospodin kao snažan junak! Zato će progonitelji moji posrnuti i neće nadvladati, postidjet će se veoma jer neće uspjeti, vječna se sramota neće zaboraviti. Gospodine nad vojskama, koji proničeš pravednika i vidiš mu bubrege i srce, daj da vidim kako im se osvećuješ, jer tebi povjerih parnicu svoju. Pjevajte Gospodinu, hvalite Gospodina jer on izbavi dušu sirote iz ruku zlikovaca.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni Psalam   
Pripjev: Po velikoj dobroti svojoj usliši me, Gospodine!


Jer zbog tebe podnesoh pogrdu i stid mi pokri lice.
Tuđinac postadoh braći i stranac djeci majke svoje.
Jer me izjela revnost za dom tvoj i poruge onih koji se rugaju tebi
padoše na me.                                                                                         

Po velikoj dobroti svojoj usliši me, Gospodine!

No tebi se molim, Gospodine, u vrijeme milosti, Bože;
po velikoj dobroti svojoj ti me usliši, po svojoj vjernoj pomoći!
Usliši me, Gospodine, jer je dobrostiva milost tvoja,
po velikom milosrđu obazri se na me!                                                    

Po velikoj dobroti svojoj usliši me, Gospodine!

Gledajte, ubogi, i radujte se, nek vam oživi srce, svima koji Boga tražite.
Jer siromahe Gospodin čuje, on ne prezire sužanja svojih.
Neka ga hvale nebesa i zemlja, mora i sve što se u njima miče.                

Po velikoj dobroti svojoj usliši me, Gospodine!

Drugo Čitanje    
S darom nije kao s grijehom.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo!
Kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt… Doista, do Zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh ne ubraja kad nema zakona. Da, ali smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima ­koji ne sagriješiše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik Onoga koji ima doći. Ali s darom nije kao s grijehom. Jer ako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razlila milost Božja, milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu.
Riječ Gospodnja.

Pjesma Prije Evanđelja    
Duh istine svjedočit će za mene,
govori Gospodin, i vi ćete svjedočiti.

Evanđelje    
Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim apostolima:
»Ne bojte se ljudi. Ta ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu; i što na uho čujete, propovijedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za novčić? Pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez Oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle! Vrijedniji ste nego mnogo vrabaca.
Tko god se, dakle, prizna mojim pred ljudima, priznat ću se i ja njegovim pred Ocem, koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim Ocem, koji je na nebesima.«
Riječ Gospodnja.

 

Molitva Vjernika

Svemogućemu Ocu, koji je poslao svoga Sina
da nam svojom riječju i životom bude put spasenja,
uputimo svoje molitve proseći snagu vjernoga nasljedovanja:

1.  Za Crkvu, zajednicu tvojih vjernika: vodi ju svojim Duhom i pomozi da pred teškoćama i protivljenjima svijeta nikad ne posustane svjedočiti radost evanđelja, molimo te.
 
2.  Za papu Franju, (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve: čuvaj ih u svetosti života da budu vrijedni predvodnici i mudri učitelji tvoga naroda na hodočašću prema vječnoj domovini,molimo te. 


3.  Za mlade koji se nalaze pred izazovom radosti što ih nudi svijet:
ne dopusti da ih zamamnost svijeta odvrati od radosti koju ti daruješ, molimo te.
 
4.  Sve koji su zauzeti u skrbi za siromašne, potrebite i nemoćne:
okrijepi ih nesebičnošću i radošću darivanja, molimo te.
 
5.  Za nas ovdje sabrane: okrijepi nam vjeru da Kristov život prihvatimo kao svoj put, molimo te.

Svemogući Bože, usliši nam smjerne molitve i čuvaj nas postojane i vjerne u svim iskušenjima života. Daj nam vjerno ići za tvojim Sinom te jednom zavrijedimo biti dionici tvoje slave. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page