top of page

Nedjelja, 3. 12. 2017.

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA Godina B

 

Prvo čitanje:           Iz 63,16b-17b; 64, 2b-7

O da razdreš nebesa i siđeš!

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Ti si, Gospodine, naš otac, otkupitelj naš – ime ti je oduvijek. Zašto, Gospodine, zašto si dopustio da odlutamo s tvojih putova, zašto dade da nam srce otvrdne da se tebe više ne bojimo? Vrati se, radi slugu svojih i radi pleménâ baštine svoje! O da razdreš nebesa i siđeš: pred licem tvojim tresla bi se brda. Odvijeka se čulo nije, uho nije slušalo, oko nije vidjelo, da bi bog koji, osim tebe, takvo što učinio onima koji se uzdaju u njega. Pritječeš onomu što pravdu čini radosno, onima što se tebe spominju na putima tvojim; razgnjevismo te, griješismo, od tebe se odmetnusmo. Tako svi postasmo nečisti, a sva pravda naša ko haljine okaljane. Svi mi ko lišće otpadosmo i opačine naše ko vjetar nas odnose. Nikog nema da ime tvoje prizove, da se trgne i osloni o tebe. Jer lice si svoje od nas sakrio i predao nas u ruke zločinima našim. Pa ipak, Gospodine, ti si naš otac: mi smo glina, a ti naš lončar – svi smo mi djelo ruku tvojih.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:    Ps 80, 2ac.3b.15-16.18-19

Pripjev:  Bože, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas!

 

Pastiru Izraelov, počuj,  ti što sjediš nad kerubima, zablistaj,
probudi silu svoju, priteci nam u pomoć!                                     

Pripjev:  Bože, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas!


Vrati se, Bože nad vojskama, pogledaj s neba i vidi,
obiđi ovaj vinograd: zakrili nasad desnice svoje,
sina kog za se odgoji!                                                               

Pripjev:  Bože, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas!


Tvoja ruka nek bude nad čovjekom desnice tvoje, nad sinom čovječjim kog za se odgoji!
Nećemo se više odmetnuti od tebe; poživi nas, a mi ćemo zazivati ime tvoje.                          

Pripjev:  Bože, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas!

 

Drugo čitanje:         1Kor 1, 3-9

Očekujemo objavljenje Gospodina našega Isusa Krista.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo: Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!

Zahvaljujem Bogu svojemu svagda za vas zbog milosti Božje koja vam je dana u Kristu Isusu: u njemu se obogatiste u svemu – u svakoj riječi i svakom spoznanju. Kako li se svjedočanstvo o Kristu utvrdilo u vama te ne oskudijevate ni na jednom daru čekajući objavljenje Gospodina našega Isusa Krista! On će vas učiniti i postojanima do kraja, besprigovornima u dan Gospodina našega Isusa Krista. Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega.

Riječ Gospodnja.

Evanđelje:              Mk 13, 33-37

Bdijte jer ne znate kad će se domaćin vratiti.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Pazite! Bdijte jer ne znate kada je čas. Kao kad ono čovjek neki polazeći na put ostavi svoju kuću, upravu povjeri slugama, svakomu svoj posao, a vrataru zapovjedi da bdije. Bdijte, dakle, jer ne znate kad će se domaćin vratiti – da li uvečer ili o ponoći, da li za prvih pijetlova ili ujutro – da vas ne bi našao pozaspale ako iznenada dođe. Što vama kažem, svima kažem: Bdijte!«

Riječ Gospodnja.

bottom of page