top of page

1. Korizmena Nedjelja Godina B

Prvo Čitanje  
Savez Božji s Noom, izbavljenim od voda potopa.


Čitanje Knjige Postanka                                                            

Ovo reče Bog Noi i njegovim sinovima s njim: »Evo, sklapam savez svoj s vama i s vašim potomstvom poslije vas i sa svim živim stvorovima što su s vama: s pticama, sa stokom, sa svim zvijerima, sa svime što je s vama izišlo iz korablje – sa svim živim stvorovima na zemlji. Uspostavljam savez svoj s vama te nikad više vode potopne neće uništiti živa bića niti će ikad više potop zemlju opustošiti.«                                                             

I reče Bog: »A ovo znamen je saveza koji sta­vljam između sebe i vas i svih živih bića što su s vama za naraštaje dovijeka: Dugu svoju u oblak stavljam, da znamenom ­bude saveza između mene i zemlje. Kad oblake nad zemlju navučem i dúga se u oblaku pokaže, spomenut ću se saveza svoga, ­saveza između mene i vas i stvorenja svakoga živog: potopa
više neće biti da uništi svako biće.« Riječ Gospodnja.

Otpjevni Psalam  
Pripjev:  Sve su staze tvoje, Gospodine, ljubav i istina za one koji čuvaju savez tvoj.


Pokaži mi, Gospodine, putove svoje, nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me jer ti si Bog, moj Spasitelj.                                                         

Sve su staze tvoje, Gospodine, ljubav i istina za one koji čuvaju savez tvoj.

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti i ljubavi svoje dovijeka.
Spomeni me se po svojoj ljubavi – radi dobrote svoje, Gospodine!                                       

Sve su staze tvoje, Gospodine, ljubav i istina za one koji čuvaju savez tvoj.

Gospodin je sama dobrota i pravednost: grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome.                                                                 

Sve su staze tvoje, Gospodine, ljubav i istina za one koji čuvaju savez tvoj.
 

Drugo Čitanje  
Vas sada spasava protulik korablje – krštenje.


Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola
Ljubljeni: Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu – ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. U njemu otiđe i propovijedati duhovima u tamnici koji bijahu nekoć nepokorni, kad ih ono Božja strpljivost iščekivaše, u vrijeme Noino, dok se gradila korablja u kojoj nekolicina, to jest osam duša, bî spašena vodom. Njezin protulik, krštenje – ne odlaganje tjelesne nečistoće, nego molitva za dobru savjest upravljena Bogu – i vas sada spasava po uskrsnuću Isusa Krista koji, uzašavši na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.                      

Riječ Gospodnja.

Pjesma Prije Evanđelja  
Ne živi čovjek samo o kruhu,
nego o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.

Evanđelje  
Iskušavao ga Sotona, a anđeli mu služahu.


Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Duh nagna Isusa u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu.A pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju. Propovijedao je evanđelje Božje: »Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!«  Riječ Gospodnja.

 

Molitva Vjernika

Braćo i sestre, s pouzdanjem se utecimo svemogućemu Bogu,
moleći da nas put obraćenja, kojim smo krenuli, obnovi u zajedništvu s njim i u ljubavi prema braći ljudima. Recimo zajedno:
Okrijepi nas svojom milošću, Gospodine.

 1. Rasvijetli, Gospodine, put svoje Crkve da u kušnjama svijeta uvijek iznova prianja uz tebe te ostane vjerna poslanju koje si joj povjerio, molimo te.
   

 2. Vodi, Gospodine, svojim Duhom papu našega Franju,
  (nad)biskupa našega I. i sve pastire Crkve da primjerom života i mudrošću vodstva usmjeruju život vjernikâ prema konačnome susretu s tobom, molimo te.

   

 3. Obnovi, Gospodine, u svim krštenicima dar vjere da poslušnošću tebi nadvladaju sva iskušenja zla, molimo te.
   

 4. Nas ovdje sabrane prodahni duhom istinske obnove; daj nam željeti ono što je dobro u tvojim očima i pomozi da naša vjera bude u ljubavi djelotvorna prema braći i sestrama koji su u potrebi, molimo te.
   

 5. Primi, Gospodine, naše pokojne i uvedi ih u radost svoga kraljevstva, molimo te.

 

Svemogući vječni Bože, daješ nam korizmeno vrijeme kao put obraćenja i milosti.
Smjerno te molimo, prati nas svojim Duhom da umijemo radosno nasljedovati poniznost tvoga Sina, Isusa Krista. Koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.

bottom of page