top of page

VELIKA SUBOTA Godina C.

VAZMENO BDJENJE U SVETOJ NOĆI

 

1. ČITANJE: Post 1, 1-2,2 . ili 1, 1. 26-31a

 

I vidje Bog sve što je učinio: bijaše vrlo dobro.

 

Početak Knjige Postanka

U početku stvori Bog Nebesa i Zemlju.

Zemlja bijaše pusta i prazna; tama se prostirala nad bezdanom i Duh Božji lebdio je nad vodama.

I reče Bog: »Neka bude svjetlost!«

I bȋ svjetlost.

I vidje Bog da je svjetlost dobra; i rastavi Bog svjetlost od tame.

Svjetlost prozva Bog dan, a tamu prozva noć.

Tako bude večer, pa jutro —

 

dan prvi.

I reče Bog: »Neka bude svod posred voda da dijeli vode od voda!« —

I bȋ tako!

Bog načini svod, i vode pod svodom odijeli od voda nad svodom.

A svod prozva Bog nebo.

Tako bude večer, pa jutro –

 

dan drugi.

I reče Bog: »Vode pod nebom neka se skupe na jedno mjesto, i neka se pokaže kopno!« —

I bȋ tako!

Kopno prozva Bog zemlja, a skupljene vode more.

I vidje Bog da je dobro.

I reče Bog: »Neka proklija zemlja zelenilom, travom sjemenitom, stablima plodonosnim koja, svako prema svojoj vrsti, donose plod što u sebi nosi svoje sjeme!« —

I bȋ tako!

I nikne iz zemlje zelenilo, trava što se sjemeni, svaka prema svojoj vrsti, i stabla koja rode plodovima što u sebi nose svoje sjeme, svako prema svojoj vrsti.

I vidje Bog da je dobro. Tako bude večer, pa jutro —

 

dan treći.

I reče Bog: »Neka budu svjetlila na svodu nebeskom da luče dan od noći, da budu znaci blagdanima, danima i godinama, neka svijetle na svodu nebeskom i rasvjetljuju Zemlju!« —

I bȋ tako!

I načini Bog dva velika svjetlila — veće da vlada danom, manje da vlada noću — i zvijezde.

I Bog ih postavi na svod nebeski da rasvjetljuju Zemlju, da vladaju danom i noću i da rastavljaju svjetlost od tame.

I vidje Bog da je dobro.

Tako bude večer, pa jutro —

 

dan četvrti.

I reče Bog: »Nek vodom povrvi vreva živih stvorova, i ptice nek nad zemljom polete svodom nebeskim!« —

I bȋ tako!

Stvori Bog morske grdosije i svakovrsne žive stvorove što mile i vrve vodom i ptice krilate svake vrste.

I vidje Bog da je dobro.

I blagoslovi ih govoreći: »Plodite se i množite i napunite vode morske!

I ptice neka se namnože na Zemlji!«

Tako bude večer, pa jutro —

 

dan peti.

I reče Bog: »Neka zemlja izvede živa bića, svako prema svojoj vrsti: stoku, gmazove i zvjerad svake vrste!«

I bȋ tako!

I stvori Bog svakovrsnu zvjerad, stoku i gmazove svake vrste.

I vidje Bog da je dobro.

I reče Bog: »Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci — svoj zemlji — i svim gmazovima što gmižu po zemlji!«

Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih.

I blagoslovi ih Bog i reče im: »Plodite se i množite,

i napučite Zemlju i sebi je podložite!

Vladajte ribama morskim i pticama nebeskim i svim živim stvorovima što gmižu po zemlji.« I doda Bog: »Evo dajem vam sve bilje što se sjemeni po svoj zemlji, i sva stabla plodonosna što u sebi nose svoje sjeme: neka vam bude za hranu!

A zvijerima zemaljskim i pticama nebeskim i gmazovima što gmižu po zemlji u kojima je dah života — neka je za hranu sve zeleno bilje!«

I bȋ tako!

I vidje Bog sve što je učinio.

I bijaše veoma dobro.

Tako bude večer, pa jutro —

 

dan šesti.

Tako bude dovršeno Nebo i Zemlja sa svom svojom

voj­skom.

Sedmoga dana, pošto Bog dovrši svoje djelo koje učini, sedmoga dana počinu od svega djela koje  učini.

Riječ Gospodnja.

 

ODPJEVNI PSALAM:

PSALAM: Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!

 

Blagoslivljaj dušo moja, Gospodina! Gospodine, Bože moj, silno si velik!

Odjeven veličanstvom i ljepotom, svjetlošću ogrnut kao plaštem!

PSALAM: Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!

 

Zemlju si stavio na stupove njene: ne će se poljuljati u vijeke vjekova,

pokrio si je vodama bezdanim ko haljinom, iznad brjegova stajahu vode.

PSALAM: Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!

 

Izvore svraćaš u potoke što žubore među brdima.

Uz njih se gnijezde ptice nebeske i pjevaju medu granama.

PSALAM: Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!

 

Ti natapaš brjegove iz dvorova svojih, zemlja se nasićuje plodom tvojih ruku.

Ti daješ te niče trava za stoku i bilje na korist čovjeku da izvede kruh iz zemlje.

PSALAM: Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!

 

Kako su brojna tvoja djela, Gospodine! Sve si to mudro učinio: puna je zemlja stvorenja tvojih.

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!

PSALAM: Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!

 

3. ČITANJE: Izl 14, 15 — 15,

Izraelci su išli suhim putom posred mora.

 

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane: Reče Gospodin Mojsiju: »Zašto vičeš k meni? Reci Izraelcima da krenu na put. A ti podigni svoj štap, ispruži ruku nad morem i razdijeli ga na dvoje da Izraelci mogu proći posred mora po suhu.

Ja ću otvrdnuti srce Egipćana i oni će poći za njima, a ja ću se onda proslaviti nad faraonom i njegovim ratnicima, njegovim kolima i konjanicima. Neka znaju Egipćani da sam ja Gospod, kad se pro­slavim nad faraonom, njegovim kolima i njegovim konjani­cima.«

Anđeo Božji, koji je išao na čelu izraelskih četa, promijeni mjesto i stupi im za leđa. A i stup od oblaka pomakne se ispred njih i stade im za leđa. Smjesti se između vojske egipatske i vojske izraelske, i postade onima oblak taman, a ovim rasvjetljivaše noć tako te ne mogoše jedni drugima prići cijele noći.

Mojsije je držao ruku ispruženu nad morem dok je Gospodin svu noć na stranu valjao vode jakim istočnim vjetrom i more posušio.

Kad su se vode razdvojile, Izraelci izađu posred mora po suhu, a vode im ko bedem zdesna i slijeva.

Egipćani, svi faraonovi konji, kola i konjanici, nagnu za njima u more, u potjeru. Za jutarnje straže pogleda Gospodin iz stupa od ognja i oblaka na egipatsku vojsku i u njoj stvori zbrku. Zakoči točkove njihovih kola da su se jedva naprijed micali. »Bježimo od Izraelaca! — poviču Egipćani — jer Gospodin se za njih bori protiv Egipćana!«

Tada će Gospodin Mojsiju: »Pruži ruku nad more da se vode vrate na Egipćane, na njihova kola i konjanike.« Mojsije pruži ruku nad more i u cik zore more se vrati u svoje korito. Kako su Egip­ćani bježeći jurili prema moru, Gospodin ih strmoglavi usred voda. Tako vode, slijevajući se natrag, potope kola, konjanike i svu vojsku faraonovu koja bijaše pošla u potjeru za Izraelcima u more. I ne ostade od njih ni jedan jedini.

Izraelci pak hodahu posred mora po suhu, a vode im kao bedem zdesna i slijeva.

Tako Gospodin u onaj dan izbavi Izraela iz šaka egipatskih i vidje Izrael Egipćane pomorene na morskome žalu.

Osvjedoči se Izrael o silnoj moći koju Gospodin pokaza nad Egipćanima. Narod se poboja Gospodina i povjerova Gospodinu i njegovu sluzi Mojsiju.

Tada Mojsije sa sinovima Izraelovim zapjeva ovu pjesmu Gos­podinu:

Riječ Gospodnja.

 

ODPJEVNI PSALAM:

PSALAM: Zapjevajmo Gospodinu jer se slavom proslavio!

 

Zapjevat ću Gospodinu jer se slavom proslavio!

Konja i konjanika u more on je vrgao!

PSALAM: Zapjevajmo Gospodinu jer se slavom proslavio!

 

Moja je snaga, moja pjesma — Gospodin jer je mojim postao izbaviteljem.

On je Bog moj, njega ja ću slaviti; on je Bog oca moga, njega ću veličati.

PSALAM: Zapjevajmo Gospodinu jer se slavom proslavio!

 

Gospodin je ratnik vrstan, Jahve je ime njegovo.

Kola Faraonova i vojsku mu u more baci; cvijet njegovih štitonoša potonu u Moru crvenom.

PSALAM: Zapjevajmo Gospodinu jer se slavom proslavio!

 

Valovi ih prekriše; poput kamena u morske potonuše dubine.

Desnica tvoja, Gospodine, snagom se prodici; desnica tvoja, Gospodine, raskomada dušmana.

PSALAM: Zapjevajmo Gospodinu jer se slavom proslavio!

 

Dovest ćeš ih i posaditi na gori svoje baštine, na mjestu koje ti, Gospodine, svojim učini Boravištem,

Svetištem, Gospodine, tvojom rukom sazidanim.

Vazda i dovijeka Gospodin će kraljevati.

PSALAM: Zapjevajmo Gospodinu jer se slavom proslavio!

 

5. ČITANJE: Iz 55, 1-11

 

Dođite k meni i duša će vam živjeti: sklopit ću s vama Savez vječan!

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

O svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; ako i nemate novaca, dođite!

Bez novaca i bez naplate kupite i uživajte vino i mlijeko!

Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju za ono što ne siti?

Mene poslušajte, i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela.

Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte i duša će vam živjeti.

Sklopit ću s vama Savez vječan, Savez milosti Davidu obećanih.

Evo, učinih te svjedokom pucima, knezom i zapovjednikom narodima.

Evo, pozvat ćeš narod koji ne poznaješ i narod koji te ne zna dohrlit će k tebi radi Gospodina, Boga tvojega i Sveca Izraelova jer te on proslavio.

Tražite Gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu!

Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje.

Nek se vrati Gospodinu koji će mu se smilovati,

k Bogu našem jer je velikodušan u praštanju.

Jer moje misli nisu vaše misli i puti moji nisu vaši puti —

riječ je Gospodnja.

Visoko je iznad Zemlje nebo: tako su visoko puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli.

Jest, kao što dažd i snijeg s neba silaze i ne vraćaju se onamo dok se zemlja ne natopi, oplodi i zazeleni da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo, tako i riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća se k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah.

Riječ Gospodnja.

 

ODPJEVNI PSALAM

PSALAM: S radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja!

 

Evo, Bog je spasenje moje, uzdam se,

ne bojim se više jer je Gospodin snaga moja i pjesma, 

on je moje spasenje.

I s radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja.

PSALAM: S radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja!

 

Hvalite Gospodina, prizivajte ime njegovo!

Objavite narodima djela njegova, razglašujte: uzvišeno je ime njegovo!

PSALAM: S radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja!

 

Pjevajte Gospodinu jer stvori divote, neka je to znano po svoj zemlji!

Kličite i radujte se, stanovnici Siona, jer je velik medu vama  Svetac Izraelov!

PSALAM: S radošću ćete crpsti vodu iz izvora spasenja!

 

7. ČITANJE: Ez 36, 16-I7a. 18-28

Poškropit ću vas vodom čistom i dat ću vam novo srce.

 

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

Dođe mi riječ Gospodnja:

»Sine čovječji, kada dom Izraelov još življaše u svojoj zemlji, oskvrnu je svojim nedjelima i svojim putovima.

I zato na njih izlih gnjev svoj zbog kumira kojima je oskvrnuše.

Rasijah ih među narode i raspršiše se po zemljama.

Sudio sam im prema putovima i nedjelima njihovim.

Ali među svim narodima u koje dospješe,

oskvrnjivahu moje sveto ime jer o njima se govorilo:

'To je Gospodnji narod, a morade izići iz zemlje Gospodnje'.

I meni se sažali moje sveto ime što ga dom Izraelov obeščasti u narodima među koje dođe.

Reci zato domu Izraelovu: Ovako govori Gospodin Bog:

Sto činim, ne činim radi vas, dome Izraelov, nego radi svetoga imena svojega, koje vi oskvrnuste među narodima u koje dođoste.

Ja ću posvetiti ime svoje veliko, oskvrnuto među narodima,

vi ga oskvrnuste posred njih!

I znat će narodi da sam ja Gospodin — riječ je Gospodina Boga — kad na vama, njima na očigled, pokažem svetost svoju.

Tada ću vas sabrati iz svih naroda i skupiti iz svih zemalja,

i dovest vas u vašu zemlju.

Poškropit ću vas vodom čistom da se očistite.

Očistit ću vas od svih vaših nečistoća i od svih kumira vaših.

Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas!

Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa.

Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima

i da čuvate i vršite moje naredbe.

I nastanit ćete se u zemlji koju dadoh vašim očima

i bit ćete moj narod, a ja ću biti vaš Bog.«

Riječ Gospodnja.

 

ODPJEVNI PSALAM:

PSALAM: Čisto srce stvori mi, Bože!

 

Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni!

Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

PSALAM: Čisto srce stvori mi, Bože!

 

Vrati mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim!

Učit ću bezakonike tvojim stazama, i griješnici tebi će se obraćati.

PSALAM: Čisto srce stvori mi, Bože!

Žrtve ti se ne mile,  kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.

Žrtva Bogu duh je raskajan, srce raskajano, ponizno, Bože, ne ćeš prezreti.

PSALAM: Čisto srce stvori mi, Bože!

 

POSLANICA: Rim 6, 3-11

Krist, pošto uskrsnu od mrtvih, više ne umire.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo!

Koji smo god kršteni u Krista Isusa,
u smrt smo njegovu kršteni.
Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života.

Ako smo doista s njime srasli po sličnosti smrti njegovoj, očito ćemo srasti i po sličnosti njegovu uskrsnuću.

Ovo znamo: naš je stari čovjek zajedno s njim raspet da onemoća ovo grešno tijelo te više ne robujemo grijehu.

Ta tko umre, opravdan je od grijeha.

Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime.

Znamo doista: Krist, uskrišen od mrtvih, više ne umire, smrt više njime ne gospoduje.

Sto umrije, umrije grijehu jednom zauvijek; a što živi, živi Bogu.

Tako i vi: smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu!

Riječ Gospodnja.

 

EVANĐELJE: Mt 28, 1-10

Uskrsnu i ide pred vama u Galileju.

    †    Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Po suboti, u osvit prvoga dana u tjednu, dođe Marija Magda­lena i druga Marija pogledati grob. I gle, nastade žestok potres jer  anđeo Gospodnji side s neba, pristupi, otkotrlja kamen i sjede na nj.

Lice mu bijaše kao munja, a odjeća bijela kao snijeg.

Od straha pred njim zadrhtaše stražari i obamriješe.

A anđeo progovori ženama: »Vi se ne bojte! Tȁ znam: Isusa Raspetoga  tražite! Nije ovdje! Uskrsnu kako reče. Hajde, vidite mjesto  gdje je ležao pa pođite žurno i javite njegovim učeni­cima da  uskrsnu od mrtvih. I evo, ide pred vama u Galileju. Ondje ćete  ga vidjeti. Evo, rekoh vam.«

One otiđoše žurno s groba te sa strahom i velikom radošću

otrčaše javiti njegovim učenicima. Kad eto im Isusa u susret!

Reče im: »Zdravo«! One polete k njemu, obujme mu noge i  ničice mu se poklone. Tada im Isus reče: »Ne bojte se! Idite,  javite mojoj braći da pođu u Galileju! Ondje će me vidjeti!«

Riječ Gospodnja.

bottom of page