top of page

USKRS Godina B.

Misa Na Dan Vazma Lectio

 

Prvo Čitanje:

S njime smo zajedno jeli i pili, pošto uskrsnu od mrtvih.

 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Prozbori Petar:

»Vi znate što se događalo po svoj Judeji, počevši od Galileje,

nakon krštenja koje je propovijedao Ivan: kako Isusa iz Nazareta Bog pomaza Duhom Svetim i snagom, njega koji je,

jer Bog bijaše s njime, prošao zemljom čineći dobro i ozdravljajući sve kojima bijaše ovladao đavao.

Mi smo svjedoci svega što učini u zemlji judejskoj i Jeruzalemu.

I njega smakoše objesivši ga na drvo! Bog ga uskrisi treći dan

i dade mu da se očituje — ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima — nama koji smo s njime zajedno jeli i pili pošto uskrsnu od mrtvih.

On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti:

Ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih!

Za nj svjedoče svi proroci: da tko god u nj vjeruje,
po imenu njegovu prima oproštenje grijeha.«

Riječ Gospodnja.

 

Odpjevni Psalam:

Psalam: Ovo je dan što ga učini Gospodin:

kličimo i radujmo se u njemu!

 

Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova!

Neka rekne dom Izraelov: »Vječna je ljubav njegova!«

Ovo je dan što ga učini Gospodin:

kličimo i radujmo se u njemu!

 

Gospodnja me uzdignu desnica, Gospodnja se proslavi desnica!

Ne, umrijeti ne ću, nego živjeti i kazivat ću djela Gospodnja.

Ovo je dan što ga učini Gospodin:

kličimo i radujmo se u njemu!

 

Kamen koji odbaciše graditelji, postade kamen zaglavni.

Gospodnje je to djelo: kakvo čudo u očima našim!

Ovo je dan što ga učini Gospodin:

kličimo i radujmo se u njemu!

Drugo Čitanje:

Tražite što je gore, gdje Krist sjedi.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo!

Ako ste suuskrsnuli s Kristom, tražite što je gore, gdje Krist sjedi zdesna Bogu!

Za onim gore težite, ne za zemaljskim!

Tȁ umrijeste i život je vaš skriven s Kristom u Bogu!

Kad se pojavi Krist, život vaš, tada ćete se i vi s njime pojaviti u slavi.

Riječ Gospodnja.

 

Posljednica

Svetoj Žrtvi uskrsnici dajte slavu krštenici!

Janje ovce oslobodi, Krist nas griješne preporodi.

Sa životom smrt se sasta i čudesna borba nasta:

Vođa živih pade tada i živ živcat opet vlada.

Marijo, o reci što je?

Što ti oko vidjelo je?

»Grob ja vidjeh Krista Boga, svijetlu slavu uskrsloga, Anđele i platno bijelo u kom bješe sveto tijelo.

Ufanje mi uskrslo je, Krist, moj Gospod i sve moje;

pred vama će tamo gdje je cvjetna strana Galileje.«

Znamo da si doistine uskrsnuo, Božji Sine;

Pobjedniče, Kralju divan, budi nama milostivan!

Amen, aleluja!

 

Aleluja:

Aleluja!

Žrtvovan je Krist, Pasha naša!

Zato svetkujmo u Gospodinu!

 

Evanđelje:

Trebalo je da Isus ustane od mrtvih.

 

     †     Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, dođe Marija Mag­dalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut. Otrči stoga i

dođe k Šimunu Petru i drugom učeniku, kojega je Isus ljubio, pa

im reče: »Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše.«

Uputiše se onda Petar i onaj drugi učenik i dođoše na grob.

Trčahu obojica zajedno, ali onaj drugi učenik prestignu Petra i

stiže prvi na grob. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uđe.

Uto dođe i Šimun Petar koji je išao za njim i uđe u grob. Ugleda

povoje gdje leže i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio

uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.

Tada uđe i onaj drugi učenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova.

Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba ustati od mrtvih.

Riječ Gospodnja.

 

Molitva Vjernika

Braćo i sestre, uskrsnućem svoga Sina Bog je

obasjao svijet svjetlom vječnoga života. Molitvom zazovimo nebeskoga Oca da i nas ispuni uskrsnom radošću te rasvijetli tamu koja je u našim srcima. Molimo zajedno:

Bože, izvore života, rasvijetli nas.

 

1.  Oče nebeski, ti si nad Isusovim praznim grobom rasvijetlio vjeru prestrašenih učenika: oslobodi  svoju Crkvu od straha pred budućnošću i okrijepi je Kristovim Duhom da svakomu čovjeku svjedoči  nadu u novi život, molimo te.

 

2.  Oče nebeski, ti si po uskrsnuću svoga Sina obnovio božansko dostojanstvo u životima ljudi: daj  svim vjernima da uvijek žive snagu novosti koja pobjeđuje grijeh te budu graditelji novoga svijeta, molimo te.

 

3.  Oče nebeski, ti si vjeru Crkve sazdao na svjedočanstvu svetih apostola: okrijepi nam vjeru da  svojim životom i sami budemo svjedoci tvoje ljubavi, koja spasava svijet, molimo te.

 

4.  Oče nebeski, svjetlom koje rasvjetljuje

tamu smrti obasjaj tugu svih koji se osjećaju osamljenima i ojađenima, a kršćane nadahni da im u  djelatnoj ljubavi očituju tvoju blizinu, molimo te.

 

5.  Oče nebeski, snagom Kristova uskrsnuća privedi u vječno blaženstvo braću i sestre od kojih se po smrti rastadosmo, molimo te.

 

Usliši, nebeski Oče, naše molitve. Obnovi nam vjeru i

okrijepi nadu da ćemo jednom biti dionici tvoje vječne slave. Po Kristu Gospodinu našemu.

bottom of page