top of page

Sveta obitelj Isusa, Marije i Josipa Godina C

 

Prvo Čitanje    1Sam 1,  20-22.24-28
 

Čitanje Prve knjige o Samuelu
Nakon onih dana: Ana zatrudnje i, kad bî vrijeme, rodi sina koga nazva imenom Sa­muel, »jer sam ga«, reče, »izmolila od Gospodina«. Poslije godine dana uziđe njezin muž Elkana sa svim domom svojim da prinese Gospodinu godišnju žrtvu i da izvrši zavjet. Ali Ana ne pođe s njim jer reče svome mužu: »Neću poći dok se dijete ne odbije od prsiju, a onda ću ga odvesti da se pokaže pred Gospodinom i da ostane ondje zauvijek.« Čim je dječaka Samuela odbila od prsiju, povede ga sa sobom uzevši uz to trogodišnjeg junca, efu brašna i mijeh vina; i uvede ga u dom Gospodnji, u Šilo. A dječak je bio još vrlo mlad. Tada zaklaše junca, a majka dječakova pristupi k Eliju i reče: »Dopusti, gospodaru! Tako ti života tvoga, gospodaru, ja sam ona žena koja je stajala ovdje kraj tebe moleći se Gospodinu. Molila sam za ovo dijete, i Gospodin mi je uslišio prošnju kojom sam ga prosila. Zato i ja njega ustupam Gospodinu za sve dane njegova života: ta isprošen je od Go­spo­di­na.« I pokloniše se ondje Gospodinu.

Riječ Gospodnja.

 

Otpjevni Psalam   Ps 84, 2–3.5b–6.9–10

Pripjev: Blaženi koji prebivaju u Domu tvome, Gospodine

 

Kako su mili stanovi tvoji, Gospodine nad vojskama!

Duša mi gine i čezne za dvorima Gospodnjim.

Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu.                              

Pripjev: Blaženi koji prebivaju u Domu tvome, Gospodine
 

Duša mi gine i čezne za dvorima Gospodnjim.

Srce moje i moje tijelo kliču Bogu živomu.                                

Pripjev: Blaženi koji prebivaju u Domu tvome, Gospodine

Blaženi koji prebivaju u domu tvome slaveć te bez prestanka!

Blažen komu je pomoć u tebi dok se sprema na svete putove!

Pripjev: Blaženi koji prebivaju u Domu tvome, Gospodine

 

Drugo Čitanje    1Iv 3, 1-2.21-24
 

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola

Ljubljeni: 

Gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac: djeca se Božja zovemo, i jesmo. A svijet nas ne poznaje zato što ne poznaje njega. Ljubljeni, sad smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. Znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer vidjet ćemo ga kao što jest. Ljubljeni, ako nas srce ne osuđuje, možemo zaufano k Bogu. I što god ištemo, primamo od njega jer zapovijedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago. I ovo je zapovijed njegova: da vjerujemo u ime Sina njegova Isusa Krista i da ljubimo jedni druge kao što nam je dao zapovijed. I tko čuva zapovijedi njegove, u njemu ostaje, i On u njemu. I po ovom znamo da on ostaje u nama: po Duhu kojeg nam je dao.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma Prije Evanđelja   Dj 16, 14b

Otvori, Gospodine, srce naše 

da se priklonimo riječima Sina tvoga!

 

Evanđelje   Lk 2, 41-52
 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Roditelji su Isusovi svake godine o blagdanu Pashe išli u Jeruzalem. Kad mu bijaše dva­naest godina, uziđoše po običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dani, vraćahu se oni, a dječak Isus osta u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. Uvjereni da je među suputnicima, odoše dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga. Nakon tri dana nađoše ga u Hramu gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu bijahu zaneseni razumnošću i odgo­vorima njegovim. Kad ga ugledaše, zapa­njiše se, a majka mu njegova reče: »Sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili.« A on im reče: »Zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je Oca mojega?« Oni ne razumješe riječi koju im reče. I siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. A majka je njegova brižno čuvala sve ove uspomene u svom srcu. 

A Isus napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi.

Riječ Gospodnja.

 

Molitva vejrnika

Svemogućemu Bogu, koji nas primjerom svete nazaretske

Obitelji uči da Isusa stavimo u središte svoga osobnoga i

zajedničkoga življenja,  uputimo svoje iskrene molitve: 

 

1.  Gospodine, svoju si Crkvu sazdao kao obitelj svih naroda:
obnovi je u jedinstvu i u vjernosti tvojoj riječi, molimo te.

 

2.  Gospodine, svijet je danas ranjen prijetnjama i razdorom,
a toliki trpe nepravde i progonstvo: rasvijetli svojim Duhom
sve odgovorne u svijetu da budu graditelji mira koji nam
u Kristu daruješ, molimo te.

 

3.  Gospodine, povjeravamo ti svoje obitelji: umnoži u njima
iskrenost ljubavi i predanja; roditelje i djecu združi u zajedništvo

molitve  i čuvaj ih u poučljivosti tvome Duhu, kako bi

radost našla mjesto u svakome domu, molimo te.
 

4.  Gospodine, svima koji žive sami, bez topline obiteljskoga doma,

i svima koji su zbog životnih neprilika odvojeni od svoje domovine, 

ti budi sigurnost u životu, a nas nadahni na djela kršćanske ljubavi 

prema svim potrebitima, molimo te.
 

5.  Gospodine, našu pokojnu braću i sestre pridruži obitelji
svetih i izabranih u tvojoj vječnosti, molimo te. 

 

Milosrdni Bože, tvojoj dobroti povjeravamo svoj život, svoje obitelji i našu hrvatsku domovinu. Pomozi nam da uvijek znademo Krista staviti u središte naših životnih traženja i nastojanja te tako iz dana u dan postajemo sve jasnijom slikom nebeske Crkve. Po Kristu. 

bottom of page